Serviceloven bør ligestille kvindelige og mandlige ofre for partnervold

Lovtekst: Har du været udsat for vold, trusler om vold eller samlivskrise, får du hjælp, hvis du er en kvinde, men ikke hvis du er en mand.