26. maj, 2024

Kvinder udøver mindst halvdelen af volden i nære relationer

En myte er død: Gennemgang af 1.700 videnskabelige artikler viser, at kvinder står for mindst halvdelen af volden i nære relationer.

Traditionelt er vold i nære relationer – også kaldet samlivsvold – blevet opfattet som noget, der primært blev udøvet af mænd og gik ud over kvinder. Men omfattende, ny forskning viser, at kvinder står for mindst halvdelen af volden i nære relationer. Det fortæller formand for Moderaterne i Stockholm Eva Solberg i et indlæg på det svenske netmedie Nyheter24.se.

Kvinder står for mindst halvdelen af volden i nære relationer

I indlægget skriver hun blandt andet (min oversættelse):

– Vi må begynde at vove at se og tale om dette svære og tunge. Og vi må begynde at erkende det faktum, at vold i nære relationer i mindst halvdelen af tilfældene udføres af kvindelige lovovertrædere. Ellers kommer vores stræben efter at beskytte de mest udsatte børn aldrig til at kunne blive mere end kun en stræben. Vi kommer også til at mislykkes i forsøget på at hjælpe familier med at bryde destruktive mønstre.

Solberg baserer sine udtalelser på konklusionerne i forskningsprojektet PASK (PARTNER ABUSE STATE OF KNOWLEDGE PROJECT), som er det største af sin art i verden, og som har gennemgået og sammenfattet resultaterne fra ikke færre end 1.700 videnskabelige rapporter om vold i nære relationer.

Vold er ikke et kønsspørgsmål

Solberg fastslår, at vold i nære relationer opfattes forkert, når man inddeler i skyldigt og uskyldigt køn, og når man beskriver problemet som “mænds vold mod kvinder” (min oversættelse):

– Takket være ekstensiv forskning på området, både national og international, ved vi i dag med stor sikkerhed, at denne kønsopdeling ikke stemmer, skriver hun og konkluderer kort efter:

– Vold er ikke og har aldrig været et kønsspørgsmål.

Hele Eva Solbergs indlæg kan læses på svensk på Nyheter24.se her.

Læs også

Ny bog udkommet: Aldrig din skyld, altid din skyld - De to fortællinger om køn

Interview