2. december, 2023

Kommentar

Hvad er gamma bias?

Gamma bias påvirker opfattelsen af mænd og kvinder ved at fremhæve og nedtone betydningen af køn i forskellige situationer.

Bjerre ud, Wagner ind: Venstre styrker direktørfeminismen

Udskiftningen af Marie Bjerre med Mia Wagner markerer et skifte i ligestillingspolitikken.

Tale til den internationale mandedag 2023

Min tale ved Manderådets arrangement i anledning af den internationale mandedag søndag den 19. november 2023.

Hip, hip, huhva?

Nu ligestilles mandlige og kvindelige ofre for partnervold. I hvert fald indtil videre.

Ligestillingsminister indstifter pris, kun feminister kan vinde

Ligestillingsminister Marie Bjerres (V) nye pris, Ligestillingens Pris, uddeles første gang 11. december.

Reel ligestilling fjernet fra Facebook efter opslag om kommende bog

To døgn efter opslag om kommende bogudgivelse blev den mere end otte år gamle Facebook-side fjernet. Søndag den 6. august 2023 fjernede Facebook Reel ligestillings...

Hvem skal kritisere danske mediers kønsaktivisme?

En række danske medier har bidraget til udviklingen af en database med kvindelige eksperter. Det rejser flere spørgsmål.

Feministkvindens veto

Som en service til medier, der ønsker at lade sig begrænse af feministers kritik, bringes her en selvcensurens ABC.

Mænd tænker kun på én ting. Eller gør de?

Kvinder vil have uforpligtende sex. Mænd have intimitet og nærvær. Noget er ved at ændre sig.

Mandlige partnervoldsofre nu også ofre for SVM-regeringen

Venstre har skiftet mening, efter partiet er kommet i regering. Det kommer mandlige partnervoldsofre til at betale prisen for.

Et stykke med Hindkjær

Det forbavsede mig, at Skovs kommentar startede en debat. Det, der for mig var en triviel konstatering, var for andre en stor provokation.

Når kønsvinklen mangler, er ofrene typisk mænd

Når medier udelader kønsvinklen i artikler, der kunne have haft en sådan, kan man som tommelfingerregel gå ud fra, at mænd er hårdest ramt.

Mens verden diskuterer Tate, taler Deadline om bestyrelser

Ligestillingsminister Marie Bjerre gæstede onsdag Deadline i et interview, der udstillede DR's manglende fornemmelse for ligestilling.

Peterson skuffede i K.B. Hallen

I K.B. Hallen den 9. juni var dagsformen ikke til mere end to af seks mulige hummere.

Norsk feminist risikerer tre års fængsel for tweets om biologi og køn

Tilsvarende sager synes mulige i Danmark, efter regeringen »styrkede« lovgivningen i december 2021.