16. juli, 2024

18 kvinder og 0 mænd underviser Københavns Universitet i »ubevidste bias«

Obligatorisk undervisning i ubevidste bias er en del af virkeligheden på Københavns Universitet. Billede: Wikimedia Commons, MrBprints.
Undervisning i ubevidste bias er en del af virkeligheden på Københavns Universitet. Billede: Wikimedia Commons, MrBprints.

For at blive bedre til »ligestilling og mangfoldighed« samarbejder Københavns Universitet med organisationen DANWISE.

Opdateret 1/9-2020, 11:53.

Obligatorisk »unconscious bias training« – tvungne kurser, der skal lære medarbejdere at tænke på den »rigtige« måde, herunder »aflære« bestemte holdninger, værdier og normer – er ikke længere noget, der kun findes i amerikanske virksomheder.

Tværtimod er det allerede en del af virkeligheden flere steder i Danmark, blandt andet på Københavns Universitet.

Det fremgår af universitetets hjemmeside.

»Ligestilling og mangfoldighed kræver ikke kun fælles handling, men også tydelig ledelsesopmærksomhed. Derfor opkvalificerer Københavns Universitet sin ledelsesgruppe i diversitetsledelse. Det sker ved et obligatorisk ledelsesudviklingsforløb i foråret 2020, hvor alle institutledere, fakultetsledelser, vicedirektører og direktion deltager«, skriver KU, efterfulgt af en udtalelse af universitetsdirektør Jesper Olesen.

– Vi har de sidste 10 år arbejdet for at sikre større ligestilling i ledelse og forskning. Vi er kommet et stykke af vejen, men der er langt igen! Derfor opprioriterer vi nu indsatsen og fokuserer bredere end alene på køn. Skal vi lykkes, er det blandt andet vigtigt med tydelig ledelsesopbakning og uddannelse. Derfor glæder jeg mig til det undervisningsforløb i ubevidste bias, som jeg, sammen med KU’s øverste 80 ledere, skal igennem i foråret 2020, siger han ifølge hjemmesiden.

Samarbejde med DANWISE

Arbejdet med ubevidste bias sker i samarbejde med organisationen DANWISE – Danish Society for Women in Science.

»I løbet af 2019 og 2020 gennemgår 11 enheder på tværs af Københavns Universitet et udviklingsforløb i ubevidste bias. I forlængelse af det udviklingsforløb formulerer de hver især en lokal handleplan, som gælder for 2020«, skriver KU på sin hjemmeside og fortsætter:

»Fordi lokalt engagement er væsentlig for at komme i mål med ambitionen om ligestilling og mangfoldighed, har Københavns Universitet udover de lokale handleplaner også indgået samarbejde med græsrodsorganisationen DANWISE. I løbet af 2020 sponsorerer Københavns Universitet tre workshops om køn og forskning, som afvikles af DANWISE

18 kvinder og 0 mænd underviser i ligestilling og mangfoldighed

Til universitetets hjemmeside udtaler rektor Henrik C. Wegener, at ligestilling og mangfoldighed er centrale værdier for Københavns Universitet.

– Det er essentielt, at vi arbejder aktivt og målrettet med at udvikle universitetet som en mangfoldig arbejdsplads og et inkluderende studiested. Ligestilling og mangfoldighed drejer sig om talentudvikling, retfærdighed og at tage et ansvar for, at der er lige muligheder for alle, siger han.

DANWISE, som skal hjælpe Københavns Universitet med at »komme i mål med ambitionen om ligestilling og mangfoldighed« og blive en »mangfoldig arbejdsplads« er imidlertid ikke selv præget af ligestilling og mangfoldighed.

»The DANWISE Team«, som DANWISE kalder de mennesker, der står for DANWISE’s aktiviteter, består således af 18 kvinder og 0 mænd.

Det gælder »The Board«, som består af tre personer, alle kvinder.

Det gælder den såkaldte »Agenda Circle«, som består af seks personer, alle kvinder.

Det gælder den såkaldte »Communication Circle«, som består af syv personer, alle kvinder.

Og det gælder den såkaldte »Finance Circle«, som består af to personer, begge kvinder.

Kun i sit Advisory Board har DANWISE fundet plads til lidt af den ligestilling og mangfoldighed, organisationen underviser andre i. Det består af fem personer, tre mænd og to kvinder.

The Athena SWAN Charter

DANWISE baserer sit arbejde på det såkaldte Athena SWAN Charter, som blev udviklet i England i 2005 og i dag anvendes i hele verden til at fremme kvinders akademiske karrierer.

Chartret indeholder strategier for Recruitment, Training, Mentoring, Promotion, Support, Job security, Unconscious bias training, Bullying and harassment, Gender balance on committees samt Visibility of role models.

Det fremgår ikke, om DANWISE har anvendt chartret i sin egen rekruttering.

Læs også

Ny bog udkommet: Aldrig din skyld, altid din skyld - De to fortællinger om køn

Interview