23. maj, 2024

30% af de kvindelige voldtægtsofre og 60% af de mandlige er børn under 16

30%_af_de_kvindelige_voldtaegtsofre_og_60%_af_de_mandlige_er_boern_under_16

England: Nye tal viser, at en stor del af alle voldtægter rammer børn og unge. Det samme gælder for andre seksuelle krænkelser.

Opdateret 12/2-2016, 12.58.

Næsten hver tredje kvindelige voldtægtsoffer er en pige under 16, og næsten to tredjedele af de mandlige voldtægtsofre er drenge under 16.

Det fremgår af en gennemgang, det britiske Office for National Statistics har lavet af voldtægter og andre seksuelle krænkelser fra marts 2014 til marts 2015. Gennemgangen baserer sig på anmeldelser til politiet i 13 kredse i England og Wales.

Piger og kvinder udsættes hyppigere for voldtægt og andre seksuelle krænkelser

Undersøgelsen viser, at piger og kvinder langt hyppigere end drenge og mænd udsættes for voldtægter og seksuelle krænkelser. 89% af alle voldtægtsofre og 83% af alle ofre for andre seksuelle krænkelser er piger og kvinder.

Børn udgør stor andel af det samlede antal ofre for voldtægt

Undersøgelsen viser også, at børn udgør en stor del af det samlede antal ofre for voldtægt og andre seksuelle krænkelser. 30% af de kvindelige voldtægtsofre er 16 år eller yngre, og 9% er piger mellem 0 og 9. For drenge udgør børn en endnu større andel. 60% af de mandlige voldtægtsofre er 16 år eller yngre, og 33% er drenge mellem 0 og 9.

Børn udgør stor andel af det samlede antal ofre for andre seksuelle krænkelser

Også når det gælder andre seksuelle krænkelser end voldtægt, rammes børn hyppigt. 50% af de kvindelige ofre for andre seksuelle krænkelser er piger under 16, mens 63% af de mandlige ofre for andre seksuelle krænkelser er drenge under 16.

Nøgletal

Nøgletal og figurer ses nedenfor.

Nøgletal voldtægt

  • De tre aldersgrupper, som på tværs af køn rammes hyppigst af voldtægt, er 15-19-årige (23%), 10-14-årige (16%) og 20-24-årige (14%).
  • 89% af alle voldtægtsofre er piger og kvinder, 11% drenge og mænd.
  • 30% af de kvindelige voldtægtsofre er piger under 16, heraf næsten hver tredje (9%) 9 år eller yngre.
  • 60% af de mandlige voldtægtsofre er drenge under 16, heraf mere end halvdelen (33%) 9 år eller yngre.
Voldtægt og alder. Kilde: Office of National Statistics, England.
Voldtægt og alder. Venstre side af figuren viser den generelle aldersfordeling i samfundet, højre side aldersfordelingen for voldtægtsofre. Kilde: Office for National Statistics, England.

Nøgletal andre seksuelle krænkelser

  • Den aldersgruppe, som på tværs af køn rammes hyppigst af andre seksuelle krænkelser, er 10-14-årige (28%).
  • 83% af alle ofre for andre seksuelle krænkelser er piger og kvinder, 17% drenge og mænd.
  • 50% af de kvindelige ofre for andre seksuelle krænkelser er piger under 16.
  • 63% af de mandlige ofre for andre seksuelle krænkelser er drenge under 16.
Andre seksuelle krænkelser og alder. Kilde: Office of National Statistics, England.
Andre seksuelle krænkelser og alder. Venstre side viser den generelle aldersfordeling i samfundet, højre side aldersfordelingen for ofre for andre seksuelle krænkelser. Kilde: Office for National Statistics, England.

Hele undersøgelsen kan nærstuderes her.

Svært at sammenligne de engelske tal med danske

På baggrund af tallene i den engelske gennemgang kontaktede jeg tidligere i dag Det Kriminalpræventive Råd for at spørge, om aldersfordelingen for ofre for voldtægter og andre seksuelle krænkelser i Danmark minder om den britiske.

Rådet oplyser, at en række faktorer gør det meget vanskeligt at sammenligne statistikker på tværs af landegrænser af blandt andet juridiske og polititekniske årsager, og at det vil kræve en større analyse at ‘skille’ tallene fra hinanden i de to lande, så de bliver sammenlignelige.

Det Kriminalpræventive Råd kan derfor på nuværende tidspunkt hverken afvise eller bekræfte, at aldersfordelingen for ofre for voldtægt og seksuelle krænkelser i Danmark er den samme som i England og Wales.

Læs også

Ny bog udkommet: Aldrig din skyld, altid din skyld - De to fortællinger om køn

Interview