13. juni, 2024

3F afviser: Feministisk slagside er intet problem

Det er ikke et problem, at stort set alle deltagere i tænketank er feminister, mener 3F. Billede: Logo, 3f.dk/ft.dk, fotograf: Steen Brogaard/screenshot DR/screenshot DR, Deadline, YouTube.

Fagforbundet 3F har sammensat en tænketank, der skal fremme ligestilling og vækst. Stort set alle medlemmer af tænketanken er feminister.

21 mænd og kvinder skal med deres deltagelse i 3Fs nye ligestillingstænketank bidrage til »at finde nye muligheder til at opnå ligestilling mellem mænd og kvinder og samtidig holde fokus på vækst, ressourceudnyttelse, flere i job og en forbedret samfundsøkonomi«.

– Ved at forsøge at sætte nye mennesker sammen fra vidt forskellige grupper, håber vi, at det kan føre til nye løsninger – og at vi måske samtidig kan udfordre det politiske system, som har en tendens til at putte sig i debatten i dag, udtalte 3Fs næsteformand, Jane Korczak, der også er næstformand for tænketanken, for nylig til 3Fs fagblad om formålet med arbejdet.

Ensidig sammensætning

Ser man på tænketankens 21 medlemmer*, opdager man, at der er fin spredning på faktorer som alder, køn og etnicitet.

Men man opdager samtidig, at det er så som så med spredningen, når det gælder medlemmernes ideologiske udgangspunkter.

Henrik Marstal er der. Pernille Skipper er der. Rasmus Horn Langhoff er der. Emma Holten er der. Nazila Kivi er der. Sara Ferreira er der. Alle tilhører de samme ideologi. Og det samme gør resten af tænketankens medlemmer. Alle eller næsten elle identificerer de sig som feminister**.

3F: Feminister organiseres ikke

I sig selv er der naturligvis intet galt med at være feminist, og der er heller intet galt med at have flere feminister i en tænketank.

Men det er klart, at man risikerer at løbe ind i problemer, hvis man samler 21 mennesker, der alle har det samme ideologiske udgangspunkt. Det skaber en ensidighed, som begrænser udsynet, og det gør det, uanset om de 21 er kommunister, feminister, liberalister eller noget fjerde.

Klart for mig i hvert fald. For samme opfattelse har man ikke hos 3F.

Det fandt jeg ud af, da jeg spurgte fagforbundet, hvorfor det havde sammensat så ensidig en tænketank, hvilke fordele 3F så i ensidigheden, og om 3F kunne se udfordringer ved den ensidige sammensætning.

– Vi har i invitationen til tænketanken forsøgt at gøre sammensætningen så  bred som mulig, indenfor personer der beskæftiger sig med – og har viden om –  ligestilling: dvs. der er mange forskellige fag repræsenteret – der er både mænd og kvinder- der er unge og gamle – der er minoriteter og etnisk danske – der er forskellige religioner, lød det i et skriftligt svar fra ledelseskonsulent Susanne Fast Jensen, der er 3Fs medarbejder på ligestillingsområdet.

Hun tilføjede, at medlemmernes feministiske tilhørsforhold ikke havde været i fokus i forbindelse med sammensætningen af tænketanken.

– Jeg er ikke vidende om at der er nogen steder feminister organiseres eller registreres – så jeg er ikke klar over om alle tænketankens medlemmer identificerer sig selv som feminister.  Det er ikke dét,  der har været udgangspunktet for invitation til tænketanken, skrev Susanne Fast Jensen.

– Hver enkelt er indbudt individuelt, fordi vi tror personen har noget at byde ind med, med henblik på at opnå målet om et mere ligestillet samfund i fremtiden ( som hele det politiske Danmark går ind for).  Vi tror, det er et gode, at samle så forskellige mennesker til dialog, hvoraf mange ellers aldrig mødes, så nye handlemuligheder forhåbentlig kan opstå, uddybede hun.

3F: Hans Bonde har ikke været inde i overvejelserne

Jeg følte ikke, jeg havde fået svar på mine spørgsmål, men i stedet for at gentage dem, valgte jeg at spørge Susanne Fast Jensen, om 3F havde tilbudt Hans Bonde at være med i tænketanken.

Hans Bonde, der er professor ved Institut for Idræt ved Københavns Universitet, deltager jævnligt i ligestillingsdebatten og har blandt andet påpeget og dokumenteret lovovertrædelser inden for området. Hans Bonde er ikke feminist, men synes qua sin viden og kompetencer at være en oplagt kandidat til en tænketank om ligestilling. Han har forfattet flere ligestillingsrelevante bøger, modtaget HKs ligestillingspris og deltaget i flere arbejdsgrupper om ligestilling, både i Ligestillingsministeriet og under Nordisk Ministerråd. Har I spurgt Hans Bonde, om han ville være med i tænketanken? Hvis ikke, hvorfor ikke?

Susanne Fast Jensens returnering var imidlertid en hel del kortere end mit spørgsmål og manglede den sidste, forklarende del.

– Hans Bonde har ikke specielt været inde i overvejelserne, lød hendes afmålte svar.

Tænketanken er allerede i gang med sit arbejde. Efter planen skal resultaterne præsenteres på Folkemødet på Bornholm til sommer.

*De 21 medlemmer af 3Fs ligestillingstænketank er Anne Sofie Allarp, forfatter, skribent og jurist med speciale i international ret og menneskerettigheder, Britta Thomsen, forhenværende medlem af Europa-Parlamentet, valgt for Socialdemokraterne. Var medlem af Udvalget for Kvinders Rettigheder og Ligestilling, Carolina Maier, ligestillingsordfører for Alternativet, Emma Holten, redaktør, underviser, blogger og feminist, Henrik Marstal, feminist, blogger og musiker, Inge Biehl Henningsen, lektor emeritus ved Københavns Universitet, Jens Bonke, forfatter og seniorforsker ved Rockwool Fondens Forskningsenhed. Arbejder med balancen mellem arbejdsliv og familieliv, Kenneth Reinicke, lektor i mandeforskning ved Roskilde Universitet, Nazila Kivi, redaktør for magasinet Friktion, forsker i køn og racisme og holder foredrag om feminisme og minoriteter, forfatter på Kvinde kend din krop, 2013, Lars Einar Engstrom, forfatter, psykolog og partner i det svenske konsulentfirma Edcolby AB, Layanna Martin, kommunikationsansvarlig ved DIEH – Dansk Initiativ for Etisk Handel, Lion Rokx, integrationskonsulent fra Etnisk Konsulentteam i København. Formand i White ribbon, Özlem Cekic, tidligere folketingsmedlem og ligestillingspolitiskordfører for SF, foredragsholder, Pernille Skipper, ligestillingsordfører for Enhedslisten, Peter Michael Toft, arbejder med manderoller, blandt andet i Mandekrisecenter. Aktiv i Men Engage Nordic, White ribbon, jurist, speciale i vold mod kvinder, Rasmus Horn Langhoff, ligestillingsordfører for Socialdemokratiet, Sara Ferreira, styrelsesmedlem i Dansk Kvindesamfund, feminist-aktivist, arbejder med kommunikation i KVINFO, Trine Torp, ligestillingsordfører for SF, Uzma Andresen, projektleder, arbejder blandt andet med integration af minoritetskvinder, Nina Groes, tidligere direktør i KVINFO og Stine Thidemann Faber, lektor ved Aalborg Universitet, forsker i køn, klasse og etnicitet.

**Når jeg skriver »alle eller næsten alle«, skyldes det, at der er enkelte medlemmer, hvis ideologiske udgangspunkt jeg ikke kender og/eller har været i stand til at fastslå. Det er således muligt, at der findes enkelte medlemmer af tænktetanken, der ikke er feminister. Der er dog ingen tvivl om, at de fleste af tænketankens medlemmer er feminister, ligesom det er muligt, at alle medlemmer af tænketanken er feminister.

Læs også

Ny bog udkommet: Aldrig din skyld, altid din skyld - De to fortællinger om køn

Interview