26. maj, 2024

Mænd og kvinder tolker seksuelle signaler forskelligt

Mænd og kvinder tolker seksuelle signaler forskelligt

Mænd overfortolker kvindes seksuelle signaler, og kvinder overser mænds. Det viser uafhængige evolutionspsykologiske studier.

Hvis en kvinde smiler og er imødekommende over for en mand, hun lige har mødt, er der stor sandsynlighed for, at han fejltolker hendes signaler som seksuel interesse.

Det viser to uafhængige evolutionspsykologiske studier fra henholdsvis USA og Norge foretaget med næsten 10 års mellemrum, fortæller norske forskning.no.

Studierne viser også, at kvinder ofte fejltolker mænds signaler. Når en mand føler sig tiltrukket af en kvinde og forsøger at udtrykke sin interesse for hende gennem sin adfærd, tror kvinden ofte, at han bare er venlig og hyggelig.

Resultaterne kommer ikke bag på Mons Bendixen, forsker ved Psykologisk institutt ved NTNU.

– Dette er ikke overraskende, sett fra et evolusjonært perspektiv. Det interessante her er at resultatene er identiske med en tilsvarende studie som ble gjennomført i USA – selv om Norge er et av verdens mest likestilte og seksuelt liberale land, siger han.

Kvinder skal være kræsne, det skal mænd ikke

Ifølge forskerne skal forklaringen på de gensidige misforståelser findes i de forskellige vilkår for reproduktion hos mænd og kvinder.

Hvor det er relativt “omkostningsfrit” for en mand at gøre en kvinde gravid – i hvert fald i biologisk forstand – er det for en kvinde forbundet med store omkostninger, herunder graviditet, fødsel, amning, binding til barnet og ringere muligheder for at indgå i nye parforhold, at få et barn.

Derfor, siger forskerne, har kvinder over årtusinder udviklet en større skepsis eller større krav til de mænd, de vælger. Kvinder skal have tydeligere signaler end mænd for at vurdere, om de ønsker at have sex, fordi omkostningerne for kvinden er så meget større end for manden.

Situationen er anderledes for mænd. Deres muligheder for reproduktion afhænger af, hvor mange kvinder, de kan gøre gravide. Derfor er mænd ifølge evolutionspsykologerne tilbøjelige til at overfortolke kvinders signaler som seksuel interesse. Mænd er mindre ‘kræsne’ end kvinder, når det gælder seksuelle partnere, og det er de, fordi alternativet er ikke at få børn.

Når kvinder er mere selektive end mænd, skyldes det altså, at den potentielle omkostning er meget stor for kvinder, mens den er begrænset for mænd.

Det norske studie

Det norske studie baserede sig på interview med 308 heteroseksuelle mænd og kvinder i alderen 18-30, hvoraf 39% var mænd og 61% kvinder. Halvdelen af kvinderne og 40% af mændene var i et parforhold, da undersøgelsen blev foretaget.

Deltagerne blev blandt andet stillet følgende spørgsmål:

Har du vært vennlig og grei mot noen av det motsatte kjønn, for så å oppdage at denne personen har misforstått dette som en seksuell invitasjon? Hvis ja, hvor mange ganger har du opplevd det?

Har du vært seksuelt tiltrukket av noen og vist interesse, for så å oppdage at den andre personen har mistolket signalene dine og trodd at du bare var grei? Hvis ja, hvor mange ganger har du opplevd det?

Undersøgelsen viste, at kvinder i langt højere grad end mænd havde oplevet, at imødekommenhed og venlighed var blevet misforstået som seksuel interesse.

Den viste også, at mænd næsten aldrig mistolker en kvinder, som viser seksuel interesse. Og at det gælder, uanset om manden er i et parforhold eller ej.

Ikke en undskyldning for sexisme

Forskningsresultaterne kan være med til at forklare, hvorfor mænd er mere opsøgende i deres adfærd over for kvinder, end kvinder er over for mænd.

Men der er forskel på at forklare noget og at forsvare det, siger Mons Bendixen, der understreger, at evolutionspsykologerne ikke er ude på at levere en undskyldning for mænds sexisme og grænseoverskridende adfærd over for kvinder.

– Selv om evolusjonspsykologien og våre funn kan bidra til å forklare menns seksuelt grenseoverskridende adferd er det ikke slik at evolusjonspsykologer forsvarer at det skjer. Det vil være en feilslutning. Vi kan redusere seksuell trakassering og ønsker å gjøre noe med det. Vi kan blant annet gjøre gutter oppmerksomme på at når en jente ler av vitsen din, står tett inntil deg, eller berører armen din på en fest, betyr det ikke nødvendigvis at hun er seksuelt interessert – selv om du selv tror hun er det, siger Bendixen.

På baggrund af resultaterne ønsker forskerne nu at undersøge fejltolkningerne hos unge mellem 16 og 19 for at se, om forskellene mellem mænd og kvinder også gør sig gældende her.

Læs også

Ny bog udkommet: Aldrig din skyld, altid din skyld - De to fortællinger om køn

Interview