23. juni, 2024

Tænketanken EQUALIS afviser fejl i diversitetsbarometer

Tænketanken EQUALIS blev stiftet i 2022 og har som erklæret formål at skabe et mere ligestillet arbejdsmarked. Tænketanken er finansieret af Spar Nord Fonden og støttes af blandt andre Coca Cola, PensionDanmark og Deloitte. Billede: Pixabay.com.

Flere steder skriver tænketanken, at kvinder udgør 30 procent af lederne i den offentlige sektor. Det rigtige tal er 53 procent.

Da tænketanken EQUALIS i starten af februar præsenterede sit Diversitetsbarometer 2023, skete det med pomp og pragt. Ligestillingsminister Marie Bjerre (V) var inviteret, og det festlige arrangement blev afholdt i smukke omgivelser i Købehavns Universitets gamle festsal.

Men nu ser boblerne ud til at være gået af champagnen. I diversitetsbarometeret skriver EQUALIS flere steder, at de fleste ledere i den offentlige sektor er mænd. Og det passer ikke.

Fremhævet tekst, som findes flere steder i diversitetsbarometeret. Billede: Screenshot, Diversitetsbarometer 2023.

På side 55 i diversitetsbarometeret skriver EQUALIS: “Mænd er stærkt overrepræsenterede i ledelsesstillinger i både den offentlige og den private sektor.” På side 56 skriver EQUALIS: “I 2021 var 70 procent mænd og 30 procent kvinder ledere i det offentlige.” På side 71 skriver EQUALIS: “Mænd er stærkt overrepræsenterede i ledelsesstillinger, uanset hvilken sektor der kigges på. Den største andel af kvindelige ledere findes i den offentlige sektor, hvor kvinder udgør 30 procent.”

Ifølge Dansk Industri – en af EQUALIS’ partnere – udgør kvinder 53 procent af lederne i den offentlige sektor. Tallet baserer Dansk Industri på registerdata fra Danmarks Statistik. “Der er en større andel af kvinder med ledelsesansvar i den offentlige sektor end i den private sektor, hvilket afspejler den markant højere andel af kvinder blandt offentlig ansatte. I den offentlige sektor er 53 pct. af alle lederposter besat af en kvinde,” skriver Dansk Industri på sin hjemmeside.

EQUALIS-direktør erkender ikke fejl

Reelligestilling.dk har på baggrund af fejlene kontaktet EQUALIS’ administrerende direktør, Gine Maltha Kampmann, som henviser til diversitetsbarometerets tekniske bilag. Af det fremgår, at EQUALIS alene fokuserer på kønsfordelingen i den offentlige sektors øverste ledelseslag. “Indikatoren opgør andelen personer i den øverste ledelse i det offentlige i 2021,” står der under “opgørelsesmetode”.

Visse steder i diversitetsbarometeret skriver EQUALIS da også, at der er tale om de øverste ledelseslag i den offentlige sektor. Men som det fremgår af eksemplerne ovenfor, skriver EQUALIS ikke konsekvent, at det er det, tallene dækker over. Flere steder formulerer tænketanken sig på måder, som ikke kan læses anderledes, end at tallene gælder alle ledere i den offentlige sektor.

Sådan ser Gine Maltha Kampmann dog ikke på sagen. Hvis man forstår en sætning som “mænd er stærkt overrepræsenterede i ledelsesstillinger i både den offentlige og den private sektor” sådan, at mænd ifølge EQUALIS er stærkt overrepræsenterede i ledelsesstillinger i den offentlige sektor, skal man ifølge EQUALIS-direktøren blive bedre til at læse og forstå.

Tekst fra diversitetsbarometeret. Billede: Screenshot, Diversitetsbarometer 2023.

Er det korrekt, når I skriver, at 70 procent af lederne i den offentlige sektor er mænd, eller er det korrekt, når DI skriver, at 53 procent af lederne i den offentlige sektor er kvinder?

“Det er korrekt, at 70 pct. af den øverste ledelse i den offentlige sektor er mænd,” svarer Gine Maltha Kampmann og tilføjer:

“Når du er i tvivl herom, noterer jeg, at vi til fremtidige publikationer skal markere tydeligere, hvilket ledelseslag der er tale om, og at det ikke er nok, at det flere gange nævnes eksplicit i både rapport og teknisk bilag.”

Læs også

Ny bog udkommet: Aldrig din skyld, altid din skyld - De to fortællinger om køn

Interview