Nu går han efter børnene: Henrik Marstal vil gøre København til »kønsneutral eksperimentalzone«

Deltagende børnehaver, SFO’er og skoler skal blandt andet stræbe efter »at undgå et kønsspecifikt sprogbrug« og må ikke lave »grupper på basis af køn alene«.

Læs mere

Dansk Kvindesamfund: »Paragraf 109 skal ikke kønsneutraliseres«

Dansk Kvindesamfund modsætter sig ligestilling af samlivsvoldsramte mænd og kvinder i servicelovens § 109, så også mandlige ofre får ret til hjælp.

Læs mere