26. maj, 2024

Dansk Kvindesamfund: »Paragraf 109 skal ikke kønsneutraliseres«

– En kønsneutral krisecenterparagraf vil blot medvirke til yderligere at usynliggøre mænds vold mod kvinder, mener Dansk Kvindesamfund. Organisationen modsætter sig på den baggrund en ændring af servicelovens paragraf 109, der i dag giver kvindelige, men ikke mandlige, ofre for samlivsvold ret til hjælp. Billede: Logo, Dansk Kvindesamfund/arkivfoto.

Dansk Kvindesamfund modsætter sig ligestilling af samlivsvoldsramte mænd og kvinder i servicelovens § 109, så også mandlige ofre får ret til hjælp.

Servicelovens paragraf 109 omhandler ofre for samlivsvold og den ret til hjælp, ofrene har.

Paragraffen har de seneste år været omdiskuteret, fordi den er et af de tydeligste udtryk for kønsdiskrimination, der eksisterer i dansk lovgivning.

Servicelovens paragraf 109.

Den kønsdiskriminerende paragraf 109

Paragraf 109 anvender nemlig udelukkende ordene »kvinde« og dets afledte former samt »moderen«, og det betyder, at paragraffen stiller mænd og kvinder, der er blevet udsat for det samme, vidt forskelligt.

En kvinde, der har fået tæsk af sin partner, har ifølge paragraf 109 ret til hjælp fra sin kommune. En mand, der har fået tæsk af sin partner, har ifølge paragraf 109 ikke ret til nogen hjælp overhovedet.

Det samme gælder for børn. Et barn, der ledsager sin mor, har ifølge paragraffen ret til psykologhjælp. Et barn, der ledsager sin far, har ifølge paragraffen ikke.

Dansk Kvindesamfund: »Paragraf 109 skal ikke kønsneutraliseres«

En simpel løsning på den indiskutable kønsdiskrimination, paragraf 109 er udtryk for, ville være at erstatte ordene »kvinde« og dets afledte former samt »moderen« med »borger« og »forælderen«. På den måde ville ikke bare mænd, men også transpersoner og andre, der ikke er kvinder, få samme ret til hjælp i paragraf 109, som kvinder har i dag.

Men en sådan ligestilling af partnervoldsofre uanset køn er en dårlig idé, mener Dansk Kvindesamfund, som i dag skriver om emnet i en kronik i Politiken. Foreningen støtter gerne, at mænd får deres egen paragraf i loven, men den kønsdiskriminerende paragraf 109 skal der ikke røres ved, mener man.

– Den nuværende paragraf 109 skal ikke kønsneutraliseres. En kønsneutral krisecenterparagraf vil blot medvirke til yderligere at usynliggøre mænds vold mod kvinder – usynliggøre det faktum, at mænds vold mod kvinder stadig er et langt mere omfattende samfundsproblem end vice versa, skriver foreningens forkvinde, Lisa Holmfjord, der står bag kronikken sammen med forfatter Susanne Staun.

– Vores brug af kønsneutrale vendinger er allerede blevet alt for fremherskende, når vi taler om mænds vold mod kvinder, tilføjer de.

– Det kønsneutrale sprog bruges naturligvis med de bedste intentioner, fordi vi forsøger at være inkluderende og ’ligestillende’. I langt de fleste tilfælde giver det da også god mening, men når vi taler om vold mod kvinder, kan det kønsneutrale sprog have graverende konsekvenser, uddyber de.

Staun og Holmfjord mener desuden, at man bør være forsigtig med at opfatte kvinder og mænds vold som lige alvorlig. For eksempel bør det ikke vægte tungt, når en kvinde giver sin partner en syngende lussing.

– Der bliver i øjeblikket kørt en succesfuld kampagne, der har til formål at skabe en ny virkelighed på baggrund af dette alternative faktum ud fra devisen, at hvis man hugger en hæl og klipper en tå, kan man altid få skoen til at passe. Eksempelvis kan man skrotte betegnelsen ’simpel vold’ og kalde en lussing ’grov vold’, og straks præsenterer statistikken et alternativt billede af kvinders vold som grov, skriver de.

Lasse Rimmer: Handler feminisme om ligestilling?

Kampen mod den kønsdiskriminerende paragraf 109 tæller flere kendte ansigter. Eksempelvis har komiker og tv-vært Lasse Rimmer så sent som i dag udtalt kritik mod paragraffen i et opslag på Facebook.

– Feminisme handler om ligestilling mellem kønnene, hører jeg tit. Så hvis nogen får lyst til at kønsneutralisere dansk lovgivning, der lige nu kun behandler mænd og kvinder forskelligt til kvinders fordel, så er i dag vel en fremragende dag at begynde, skriver Rimmer og tilføjer:

– Servicelovens paragraf 109, der garanterer krisehjælp til kvinder (og børn… men kun når de børn er sammen med kvinder), kunne være et dejligt sted at starte.

Læs også

Ny bog udkommet: Aldrig din skyld, altid din skyld - De to fortællinger om køn

Interview