24. februar, 2024

Er det ligestilling, Frank?

Overborgmester i København Frank Jensen kalder sig feminist og går ind for ligestilling. Men hvordan ser det ud med ligestillingen i Københavns Kommune?

I et læserbrev skriver Frank Jensen blandt andet:

Jeg er feminist. Jeg mener, at det er nødvendigt at arbejde aktivt for at fremme ligestilling og ligebehandling af mænd og kvinder“.

I forhold til arbejdet i Københavns Kommune uddyber han:

Vi har mål for, at mænd og kvinder skal være ligeligt repræsenteret blandt vores ledere på alle niveauer. Og de mål følger vi løbende op på“.

Hvordan synes du selv, det går, Frank?

Nu ved vi ikke, hvad Frank Jensen – der også er medlem af Kvinderådet – lægger i at “følge op på”, men som tallene viser, står det sløjt til med ligestillingen i København. Kun tre ud af ti ledere og ansatte i forvaltningen er mænd, mens syv ud af ti er kvinder.

Reelligestilling.dk går ind for, at arbejdsgivere – også offentlige – altid ansætter de mest kvalificerede medarbejdere uanset deres køn. Derfor har vi ikke noget problem med, at fordelingen ser ud, som den gør i Københavns Kommune. Så længe ansøgere af begge køn stilles lige i rekrutterings- og ansættelsesfasen, er det uinteressant, hvordan fordelingen bliver.

Kønsdiskrimination i Københavns Kommune

Men. Og det er et stort men. I Københavns Kommune stilles ansøgere af begge køn ikke lige. Det skyldes, at Københavns Kommune har tilsluttet sig “charter for flere kvinder i ledelse” og herunder sagt ja til følgende:

Forpligtelse 1: At udarbejde en strategi eller plan for at få flere kvinder i ledelse, eller fastholde en lige balance og igangsætte initiativer herfor.

Forpligtelse 2: At udvikle mål/eller måltal for kvinder i ledelse, for andelen af kvinder på udvalgte ledelsesniveauer inden for et fastsat tidsrum eller for andelen af kvinder i talentpools eller pipeline.

Tilslutningen til charter for flere kvinder i ledelse betyder, at Københavns Kommune har forpligtet sig til at diskriminere mænd, der søger stillinger i Københavns Kommune. Det er egentlig meget enkelt: Hvis der skal ansættes flere kvinder, må man ansætte færre mænd. For den enkelte ansøger betyder det, at man stilles bedre, hvis man er kvinde, og dårligere, hvis man er mand.

Det koster at diskriminere

Når man på forhånd afskærer potentielt dygtigere medarbejdere ud fra kriterier, der ikke har med kvalifikationer at gøre, koster det på bundlinjen.

For det første går Københavns Kommune glip af dygtige, mandlige medarbejdere, fordi kommunen selv sorterer dem fra i sit misforståede ligestillingskorstog, der, som tallene viser, for længst er kørt af sporet. Man afviser kvalificerede mænd, der ville kunne bringe kommunen videre.

For det andet medfører en så klar og udtalt diskrimination, at en del potentielle, mandlige medarbejdere helt undlader at søge job i Københavns Kommune. For det er som bekendt ikke en skam at blive væk, når man ikke er inviteret – og i tilfældet Københavns Kommune heller ikke velkommen.

Reel ligestilling

Det ser sort ud for ligestillingen i Københavns Kommune, og intet tyder på, at ligestillingen får bedre kår, så længe Frank Jensen sidder i spidsen for kommunens administration. Som erklæret feminist vil Frank fortsat fremme tiltag som charter for flere kvinder i ledelse, der modvirker ethvert ønske om reel ligestilling.

Det er ærgerligt. Ikke bare for de mænd, der må indse, at deres kvalifikationer ikke er nok til at blive ansat i en kommune, hvor køn er vigtigere end kompetencer, men også for den by, der som landets hovedstad burde gå forrest i kampen for reel ligestilling.

Her er alternativet, Frank

Hvis det skal ske, skal Københavns Kommune udtræde af charter for flere kvinder i ledelse. I stedet kan kommunen opsætte egne mål for reel ligestilling. Vi giver i den forbindelse gerne en hånd med og giver hermed Frank Jensen et udkast til, hvordan en sådan målsætning kan se ud:

Forpligtelse 1: At udarbejde en strategi eller plan for at sikre, at alle ansøgere stilles lige uanset køn, når de søger stillinger i Københavns Kommune, således at kommunen i alle stillinger altid ansætter den mest egnede ansøger uanset dennes køn.

Forpligtelse 2: At udarbejde en strategi eller plan for at sikre, at der på intet som helst tidspunkt under nogen omstændigheder, hverken i rekrutterings- eller ansættelsesfasen, tages hensyn til den øvrige kønssammensætning i kommunen, når den enkelte ansøger bedømmes.

Det er skelettet til en løsning, hvis Københavns Kommune vil fremme reel ligestilling, hvor den enkelte kvinde og den enkelte mand konkurrerer på lige vilkår om at blive en del af medarbejderstaben og ledelsen i landets største kommune.

Læs også

Ny bog udkommet: Aldrig din skyld, altid din skyld - De to fortællinger om køn

Interview