14. juni, 2024

Feminister får op til 3.000 kr. i timen for at afholde workshops for børn og unge

Feministiske aktivister og organisationer får op til 3.000 kr. i timen for at afholde workshops for børn og unge i Københavns Kommune. Billede: Arkivfoto.

Ingen kvaler, du betaler: Skatteyderne i Københavns Kommune finansierer feministiske workshops på skoler og ungdomsuddannelser til firecifrede timepriser.

Når feministiske aktivister og organisationer gennem Københavns Kommunes anti-diskriminationsindsats ‘Stemplet’ afholder workshops på skoler og ungdomsuddannelser, sker det for timepriser på op til 3.000 kr.

Eksempelvis modtager feministisk aktivist Mads Ananda Lodahl 6.000 kr. for to timers workshop på ungdomsuddannelser, og næsten lige så meget, 5.000 kr., får Dansk Kvindesamfund for at afholde workshop i to timer på gymnasier, erhvervsskoler og i 10. klasser.

Det fremgår af et mailsvar, jeg har modtaget fra Københavns Kommune.

– Københavns Kommunes omkostninger pr. workshop mm. under »Skoleindsats til bekæmpelse af diskrimination« varierer fra 2.000 kr. til 20.000 kr. pr. arrangement – afhængig af workshoppens karakter og omfang samt evt. medfinansiering, skriver kommunen og præciserer i en ny mail, hvad de feministiske workshops koster.

– Omkostningerne forbundet med en workshop med temaet ’Køn, seksualitet og magt over eget liv’ (Mads Ananda Lodahl) er 6.000 kr., mens omkostningerne forbundet med en workshop om ‘Sexisme i nattelivet’ (Dansk Kvindesamfund) er 5.000 kr, lyder det.

»Gratis« aktiviteter

‘Stemplet’s hjemmeside kan man læse, at arrangementerne med blandt andre Mads Ananda Lodahl og Dansk Kvindesamfund er gratis:

»STEMPLET ARBEJDER FOR ET KØBENHAVN UDEN RACISME OG MED PLADS TIL ALLE

Diskrimination er ikke i orden. Alt for mange stemples pga. køn, alder, hudfarve, tro, religion, politisk anskuelse, social status, seksuel orientering, kønsidentitet, handicap, nationalitet eller etnisk oprindelse. Vær med til at stoppe det, indleder kommunen.

København skal være en by, hvor alle oplever sig som en ligeværdig del af fællesskabet. Derfor arbejder Københavns Kommune aktivt med at bekæmpe diskrimination og hadforbrydelser, fortsætter den.

Her på siden kan du finde og bestille en lang række gratis aktiviteter for skoler, der stiller skarpt på diskrimination, hadforbrydelser, etnicitet, racisme m.m. Desuden kan du læse mere om Stemplet, se vores kampagnemateriale og downloade vores app til registrering af diskrimination.«

Som det fremgår af svarene fra Københavns Kommune er det dog langt fra tilfældet. Aktiviterne koster penge, og de penge betales af de københavnske skatteydere.

Finansiering af samfundsomstyrtende aktivisme

På sin hjemmeside, Almindelig.com, beskriver Mads Ananda Lodahl sig selv som »ødelægger af Den Heteroseksuelle Verdensorden«.

På siden, hvor Mads Ananda Lodahl fortæller om sin aktivisme, kan man blandt andet købe klistermærker med tekster som »Piger = Drenge«, »Feminisme er smart« og »Er du mand nok til at tage den i røven?«.

Man kan desuden læse blogindlæg om beslægtede emner, for eksempel ‘ANALSEX: SÅDAN BOLLER MAN I RØVEN’ og ‘KLUBVÆRELSET: FØRSTE GANG JEG VAR I DRAG’.

Mads Ananda Lodahl henviser endvidere til »all the best queer books«, herunder Valerie Solanas ‘SCUM Manifesto’ fra 1967, hvori forfatteren – der selv forsøgte at dræbe flere mænd, blandt andre Andy Warhol – i hadefulde vendinger beskriver mænd som andenrangsmennesker.

Hvad vil det sige at være normal?

I forbindelse med ‘Stemplet’ tilbyder Mads Ananda Lodahl under overskriften »Hvad vil det sige at være normal?« to workshops, ‘Sæt ord på magten’ og ‘Hvad er en mand?’.

I det første fortæller den feministiske queeraktivist blandt andet, at »hadforbrydelser, diskrimination og undertrykkelse hænger tæt sammen med magt og fordeling af magt. Hvis man ikke kan gennemskue, hvordan magt helt konkret fungerer mellem fx chef og ansat, kunde og assistent, barn og voksen, minoritet og majoritet eller mellem tilfældige mennesker i det offentlige rum, kan man let ende i en usund og ulige magtfordeling. Og her er risikoen for diskrimination og vold stor.«

I det andet fortælles de unge, at »diskrimination af kvinder, homoseksuelle og transkønnede hænger ofte tæt sammen med de forståelser, vi har af køn, og en dyb, kritisk og nysgerrig diskussion af køn og kønsroller kan både være en vigtig del af bekæmpelsen af diskrimination, men også af udviklingen af lykkeligere og sundere drenge og mænd.«

Sexisme i nattelivet

Dansk Kvindesamfunds workshop handler under overskriften »Sexisme i nattelivet« om sexisme og indrager eleverne på forskellige måder, blandt andet med såkaldte »refleksionskort«, der uddeles til deltagerne.

Workshoppen fokuserer på, »hvordan unge kan spotte og stoppe sexisme i nattelivet. Gennem oplægget vil de komme med eksempler på sexisme, som vil både provokere og vække undren, afsky og genkendelse. Undervejs vil publikum blive inddraget og bedt om at komme med egne erfaringer og forholde sig til de refleksionskort, de får uddelt. Gennem italesættelse af sexisme vil Dansk Kvindesamfund få publikum til at reflektere over både egen ageren og egne oplevelser, samt det at opleve andre være udsat for sexisme i nattelivet.«

En indsats til 900.000 kroner om året

Mads Ananda Lodahl og Dansk Kvindesamfunds workshops til henholdsvis 6.000 kr. og 5.000 kr. er en del af en bredere skoleindsats til bekæmpelse af diskrimination.

Den såkaldte »Skoleindsats til bekæmpelse af diskrimination«, som de feministiske workshops hører under, er tildelt et budget på 900.000 kr. årligt og indgår som et af i alt tre ben i en samlet indsats mod diskrimination.

De to øvrige er »Bekæmpelse af antisemitisme og islamofobi«, hvortil der er afsat 1,7 mio. kr. årligt fra 2016 til 2019 samt »Et Trygt Natteliv«, der fra 2016 til 2019 årligt har et budget på 0,5 mio. kr.

Læs også

Ny bog udkommet: Aldrig din skyld, altid din skyld - De to fortællinger om køn

Interview