17. juli, 2024

Hvorfor må piger ikke være søde i reklamer?

hvorfor_maa_piger_ikke_vaere_soede
Ifølge svenske Reklamera og danske Reklamér diskrimineres piger, når de fremstilles som »søde« i reklamer. Billede: Arkivfoto.

Hvorfor er det diskrimination af piger, at de fremstilles som »cute« i reklamer, mens det ikke er diskrimination af drenge, at de fremstilles som »cool«?

I Sverige sørger Reklamera med en endeløs række af anmeldelser af reklamer for, at den svenske Reklamombudsmannen har travlt.

I dette tilfælde er reklamen anmeldt, fordi den ifølge Reklamera objektiviserer og diskriminerer piger. Det gør den, mener Reklamera, fordi der ud for pigerne står ord som »cute« og ud for drengene ord som »cool«. Pigerne lærer, mener man, at de skal være stille og pæne, mens drengene lærer at de skal være være aktive og udfarende.

Billede fra Reklameras Facebook-side.
Billede fra Reklameras Facebook-side.

Jeg forstår ikke, hvordan det bliver til diskrimination af piger. Det gør jeg ikke af følgende årsager:

1. Hvis man mener, at tillæggelsen af egenskaber i sig selv er problematisk, må den være det for både pigerne og drengene.

2. Hvis man mener, at »cute« er objektiviserende, men »cool« ikke er det, må man begrunde, hvorfor det skulle være tilfældet. Det gør Reklamera ikke.

Jeg kan ikke forstå, hvorfor den ene normative prægning skulle være værre end den anden. Sagt anderledes: Hvorfor det er et problem, at pigerne skal leve op til et ideal (»cute«), men ikke et problem, at drengene skal leve op til et ideal (»cool«)?

Eksisterer der en skala for graden af alvor af idealer, som takserer »cute« over »cool«? I så fald kender jeg den ikke.

Det er meget muligt, at man hos Reklamera mener, at »cute« er værre end »cool«.

Men det er sagen underordnet.

Hvis samfundet – i Sverige gennem Reklamombudsmannen – skal tage stilling, må det ske på et objektivt grundlag. Ikke på grundlag af arbitrære opfattelser hos interesseorganisationer.

I Danmark har Reklamera fået søstersiden Reklamér. Derfor kommer vi til at se anmeldelser af lignende reklamer i Danmark.

I den forbindelse er det relevant at diskutere, hvem der skal have lov til at bestemme, hvad der er ‘godt’ og ‘ondt’. Hvem der skal bestemme, at »cute« er diskriminerende, og »cool« ikke er det.

Overlades definitionsretten til organisationer som Reklamera og Reklamér, vil det blive sådan, at alle værdier, der traditionelt knytter sig til til piger og kvinder, vil blive betragtet som diskriminerende.

Uden noget sagligt grundlag overhovedet.

Læs også

Ny bog udkommet: Aldrig din skyld, altid din skyld - De to fortællinger om køn

Interview