25. juli, 2024

Kvinde klagede over gratis pissoir til mænd

En kvinde følte sig kønsdiskrimineret, efter hun opdagede, at mænd havde mulighed for at tisse i et udendørs pissoir uden betaling, mens kvinder kun havde mulighed for at benytte indendørs betalingstoiletter. Billede: Arkivfoto.

En kvinde følte sig udsat for kønsdiskrimination, da hun på en banegård sidste år konstaterede, at mænd havde mulighed for at tisse i et udendørs pissoir.

Da en kvinde sidste år besøgte en banegård, opdagede hun, at der var forskel på toiletfaciliteterne for mænd og kvinder.

Banegården var udstyret med bemandede indendørs toiletter, som begge køn havde adgang til. Prisen for at benytte disse toiletter var fem kroner. Banegården havde desuden et udendørs pissoir, som var gratis at benytte.

Denne forskel i udbuddet af toiletfaciliteter til mænd og kvinder var ikke rimelig, mente kvinden, som straks klagede til Ligebehandlingsnævnet over forskelsbehandling på grund af køn.

Klagen afvist

Ligebehandlingsnævnet fremkom i dag med sin afgørelse i sagen, og kvinden fik ikke medhold i sin klage.

– Nævnet vurderer, at klager har påvist faktiske omstændigheder, der tyder på ulovlig forskelsbehandling på grund af køn, da det gratis pissoir efter sin indretning alene benyttes af mænd, og da banegården ikke stiller en tilsvarende gratis ydelse til rådighed for kvinder, skriver Ligebehandlingsnævnet, der altså anerkender, at kvinder og mænd tilbydes forskellige toiletfaciliteter på banegården.

– Banegården stiller imidlertid indendørs toiletter til rådighed for begge køn mod betaling, fortsætter Ligebehandlingsnævnet, inden det afslutter med ordene:

– Herefter, og da de indendørs toiletter og det udendørs pissoir er forskellige ydelser, der adskiller sig fra hinanden i både indretning og rengøringsstandard, er det bevist, at ligestillingsprincippet ikke er krænket.

Fjernelse var ingen indrømmelse

Efter kvinden havde indsendt sin klage, fjernede banegården det udendørs pissoir.

Det opfattede kvinden  som en »indrømmelse« fra banegården om, at den havde »udøvet forskelsbehandling på grund af køn«.

Ifølge banegården var årsagen imidlertid en anden: Pissoiret var midlertidigt fjernet i forbindelse med etablering af fast kloakering af pissoiret.

Kvinden skal således efter alt at dømme ikke regne med at blive fri for pissoiret i nogen nær fremtid.

Læs også

Ny bog udkommet: Aldrig din skyld, altid din skyld - De to fortællinger om køn

Interview