14. juni, 2024

Kvindefavoriseringsregel gav bagslag for århusianske socialdemokrater

Socialdemokraterne i Århus indførte tidligere i år en regel, der skulle sikre kvindelige kandidater bedre placeringer på stemmesedlen til det kommende kommunalvalg. Reglen viste sig dog ikke at fungere efter hensigten. Billede: Pixabay.com.

Intentionen var at favorisere kvinder. Men resultatet blev ikke som forventet.

Socialdemokraterne i Århus var stolte, da de i marts fortalte om en ny »fletteregel«, som skulle sikre flere kvinder på stemmesedlen til kommunalvalget i november.

– Når man kommer til urafstemning som socialdemokrat i Aarhus, så er man sikker på, at resultatet af urafstemningen vil betyde, at hver anden for oven bliver en kvinde. Det betyder altså samlet set, at vi får kvinderne højere op på valglisten, når vi skal til stemmeurnerne til november, sagde borgmester Jacob Bundsgaard dengang og tilføjede:

– Et slag for ligestillingen og forhåbentlig et resultat, der betyder, at vi får endnu flere dygtige kvinder i Århus Byråd.

Men sådan gik det ikke.

Favoriseringen slog fejl

Flettereglen fungerer som følger: Øverst på stemmesedlen står borgmesterkandidat Jacob Bundsgaard. Næstøverst står den kandidat, der har opnået flest stemmer til urafstemningen, uanset om denne person er mand eller kvinde. Herefter indplaceres den person med det modsatte køn end nummer to, der har fået flest stemmer til urafstemningen, og sådan fortsætter listen nedefter, skiftevis med en mandlig og en kvindelig kandidat.

Tanken var, at flettereglen ville sikre flere kvinder gode pladser højt oppe på stemmesedlen til valget.

Men konsekvensen blev en anden. De kvindelige kandidater opnåede så gode stemmetal til urafstemningen, at flettereglen blev en ulempe i stedet for en fordel for dem.

Den regel, der skulle hjælpe de kvindelige socialdemokrater til tops på stemmesedlen, endte altså med at forhindre dem i at komme det. Som konsekvens af flettereglen endte fire kvinder i top-10 på stemmesedlen. Uden reglen ville syv kvinder have været i top-10.

Det var ikke meningen

Gruppeformand for Socialdemokratiet i Århus Byråd, Anette Poulsen, fortæller til Jyllands-Posten, at hun ærgrer sig over udfaldet.

– Det var ikke meningen med den nye fletteregel. Vi lavede jo netop reglen for at få flere kvinder højere op på valglisten. Intentionen var god nok, men virkningen blev ikke efter hensigten, siger hun.

Som konsekvens vil Anette Poulsen nu tage initiativ til, at flettereglen bliver evalueret i partiet.

– Vi skal have kigget godt og grundigt på det. Resultatet af flettereglen må vi tage til efterretning og kigge nærmere på, siger hun.

Læs også

Ny bog udkommet: Aldrig din skyld, altid din skyld - De to fortællinger om køn

Interview