14. april, 2024

Kvinder har været overrepræsenterede i Folketinget i 30 år

Det er en fordel at være kvinde, hvis man drømmer om en karriere som folketingspolitiker. Billede: Arkivfoto.

Siden 1988 har andelen af kvindelige folketingsmedlemmer været højere end andelen af kvindelige folketingskandidater. Det viser opgørelse fra Danmarks Statistik.

I 30 år har det været lettere for kvinder end for mænd at blive valgt til Folketinget.

Det viser en opgørelse fra Danmarks statistik, der angiver andelene af kvindelige folketingsmedlemmer og folketingskandidater.

Kvinder har været overrepræsenterede i Folketinget siden 1988. Figur: Danmarks Statistik.

Stabil overrepræsentation siden 1994

Som det fremgår af figuren, har forholdet mellem kvindelige folketingskandidater og folketingsmedlemmer siden 1988 været skævt.

I de første år kun en smule, men fra 1994 voksede misforholdet og har frem til seneste valg ligget stabilt mellem 5 og 10 procentpoint.

Forholdsmæssigt betyder det, at der i runde tal er blevet valgt 15-35 procent »for mange« kvinder ind ved valgene siden 1994.

En ulempe at være kvinde i politik?

Den stabile forskel mellem andelen af kvindelige folketingskandidater og andelen af kvindelige folketingsmedlemmer sætter et stort spørgsmålstegn ved påstanden om, at det er en ulempe at være kvinde i politik.

Tallene indikerer, at det modsatte er tilfældet, i hvert fald hvad angår folketingspolitikere. Hvis køn har en effekt på, hvor vælgerne sætter deres kryds, er effekten til fordel for de kvindelige kandidater.

Læs også

Ny bog udkommet: Aldrig din skyld, altid din skyld - De to fortællinger om køn

Interview