23. maj, 2024

35 millioner afsættes til drenge og mænds problemer

Marie Bjerre. Billede: Ft.dk, fotograf: Steen Brogaard.

Regeringen og Folketingets partier igangsætter syv initiativer målrettet drenge og mænd med midler fra SSA-reserven.

Fire procent af den samlede SSA-reserve – 35 mio. kr. – skal bruges på at forbedre mænds sundhed, mindske risikoen for selvmord, hjemløshed og kriminalitet og styrke udsatte fædres rolle i familielivet.

Det meddeler Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet i dag i en pressemeddelelse.

“Mænd er i større risiko for udsathed og for at ende på bunden af samfundet. Eksempelvis er tre ud af fire hjemløse mænd, syv ud af ti selvmord begås af mænd. Og mænd udgør 96 procent af indsatte i fængsler og arresthuse. Det er nogle af grundene til, at regeringen sammen med Folketingets partier har besluttet at afsætte 35 millioner kroner til syv initiativer, der skal indgå i en handlingsplan for mænds og drenges ligestilling. Initiativerne sætter bredt ind og dækker områder, hvor mænd og drenge i særlig grad er udsatte eller møder udfordringer,” skriver ministeriet.

Køn og forventninger til køn

I pressemeddelelsen begrunder ligestillingsminister Marie Bjerre beslutningen om at prioritere drenge og mænds problemer.

“En moderne ligestillingsindsats omfatter både kvinder og mænd. Vi har som samfund ikke i tilstrækkelig grad anerkendt, at når mænd og drenge har dårligere helbred, falder bagud i uddannelsessystemet, ender i misbrug, kriminalitet, hjemløshed eller begår selvmord, så hænger det også sammen med deres køn og de forventninger, der er til mænd og drenge. Med en kommende handlingsplan for mænds og drenges ligestilling ønsker jeg at sætte fokus på de områder, hvor mænd og drenge i særlig grad er udsatte eller har udfordringer,” siger hun.

Syv initiativer

I pressemeddelelsen redegør ministeriet for nogle af de problemer, som efter ministeriets opfattelse er væsentlige.

“Mænd lever kortere end kvinder. Og tre ud af fire i misbrugsbehandling er mænd. Vi ved, at snævre kønsroller, normer og forventninger til mænd og drenge spiller ind i forhold til for eksempel at søge hjælp, og på hvordan det offentlige møder mænd og drenge. For eksempel besøger mænd ikke egen læge i samme grad som kvinder, og næsten tre gange så mange kvinder som mænd får psykologhjælp henvist fra deres læge. Mænd tager også markant mindre barselsorlov end kvinder, ligesom der er færre tilbud til fædre på orlov,” skriver ministeriet, inden det oplister de syv initiativer, regeringen og Folketinget har valgt at prioritere.

De syv initiativer er:

  • En indsats for tidlig indgriben og forebyggelse af hjemløshed og tilbagefald til ny kriminalitet for tidligere dømte
  • Styrket forebyggelse og rehabilitering til særligt mænd med kronisk sygdom
  • Projekttilskud til Center for Digital Pædagogik til modvirkning af mistrivsel gennem fysiske gaming-fællesskaber
  • En indsats for afstigmatisering af psykiske problemer og selvmordstanker
  • Ansøgningspulje til aktiviteter for udsatte fædre på orlov
  • Ansøgningspulje om netværk og støtte til mænd i krise, for eksempel i forbindelse med skilsmisse
  • Målrette rekrutteringsindsatser af drenge og mænd til SOSU-fagene samt udvikling og afprøvning af ”Boys’ Day in Care”.

SSA-reserven

De 35 mio. kr., som er afsat til de syv initiativer, udgør ca. fire procent af den samlede SSA-reserve på 885 mio. kr.

SSA-reserven er en pulje, som Folketingets partier årligt udmønter for de næste fire år. Midlerne gives til social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet mv., og ordførere fra alle partier er med i forhandlinger om, hvordan midlerne skal bruges.

Foruden de syv initiativer for drenge og mænd (35 mio. kr.) er blandt andet demensområdet (125 mio. kr.), handicapområdet (100 mio. kr.) og ofre for seksuelle overgreb i barndom og ungdom (80 mio. kr.) blevet tilgodeset i dette års aftale om fordelingen af SSA-reserven.

Læs også

Ny bog udkommet: Aldrig din skyld, altid din skyld - De to fortællinger om køn

Interview