19. maj, 2024

Astrid Krag afviser fortsat ligestilling af samlivsvoldsramte

Social- og ældreminister Astrid Krag (S) afviser at give mænd, der får tæsk af deres partner, samme ret til hjælp som kvinder, der får tæsk af deres partner. Billede: Screenshot, Tv fra Folketinget.

Men lukker dør på klem for, at mænd kan blive ligestillet med kvinder i 2023.

Mandlige ofre for samlivsvold skal ikke regne med at få samme ret til hjælp som kvindelige ofre for samlivsvold hverken i år eller næste år.

Det fastslog social- og ældreminister Astrid Krag (S) fredag, da Folketinget førstebehandlede to beslutningsforslag om ligestilling af samlivsvoldsramte.

Ministeren gentog dermed den skepsis over for ligestilling på området, hun udtrykte i sommeren 2020 i forbindelse med diskussioner om ret til psykologhjælp til ofre for samlivsvold.

Servicelovens § 109.

Dit køn bestemmer din ret til hjælp

Partierne bag de to beslutningsforslag, DF og Nye Borgerlige, ønsker at ændre servicelovens § 109, der omhandler ret til hjælp i tilfælde af samlivsvold.

Paragraffen bruger konsekvent ordene »kvinden« og »moderen«, og de rettigheder, paragraffen indeholder, gælder derfor ikke for mænd.

Det ville let kunne ændres, for eksempel ved at udskifte »kvinden« med »borgeren« og »moderen« med »forælderen«, så alle fik samme ret til hjælp uanset køn, men det vil ministeren altså ikke være med til.

Skudt til hjørne

Som begrundelse henviste Astrid Krag flere gange til, at der mangler viden om, hvor stort behovet for krisecenterpladser til samlivsvoldsramte mænd er. Derfor bør man afvente resultaterne af en igangsat undersøgelse, inden man eventuelt ændrer paragraffen, argumenterede hun.

Heroverfor påpegede flere af de borgerlige politikere i salen, at mænd og kvinder bør have samme ret til hjælp, også selv om der er flere kvinder end mænd, der har brug for hjælpen.

Med sine svar skød Astrid Krag sagen til hjørne, men åbnede samtidig en dør på klem for, at paragraffen kan blive ændret i 2023, når undersøgelsen foreligger. En ny drøftelse kan det i hvert fald blive til.

Førstebehandlingen af de to lovforslag kan ses eller genses herunder. Den starter ca. klokken 10:43:30 og varer fem kvarter til ca. klokken 11:58:30.

Læs også

Ny bog udkommet: Aldrig din skyld, altid din skyld - De to fortællinger om køn

Interview