23. maj, 2024

Dansk Mandesamfund fastholder opbakning til UN Women

89 procent af de dræbte journalister i verden i 2021 var mænd. På trods af det opfordrer UN Women til, at drabsmændene skal holde op med at gå målrettet efter kvindelige journalister. Billede: UN Women på Twitter/egen grafik.

Udmelding om dræbte journalister med ensidigt fokus på kvinder får ikke Dansk Mandesamfund til at ændre holdning til FN-organisationen.

https://twitter.com/UN_Women/status/1587777181081559041

“Stop targeting women journalists!”. Eller på dansk: “Hold op med at gå målrettet efter kvindelige journalister!”

Sådan skrev FN’s ligestillingsorganisation UN Women onsdag i sidste uge på Twitter.

Opslaget førte til kritik på sociale medier, da det store flertal af dræbte journalister i verden ikke er kvinder, men mænd. Et faktum, UN Women da heller ikke lagde skjul på i sit tweet, hvoraf det fremgår, at kvinder udgjorde 6 procent af de dræbte i 2020 og 11 procent i 2021.

Stop ikke støtten til UN Women

Danmark bidrager årligt med 75 millioner kroner til UN Women, og det skal vi fortsætte med, mener den feministiske mandeorganisation Dansk Mandesamfund.

– De seneste dage har UN Women fået en del kritik på sociale medier for dette tweet. Vi mener, kritikken af brugen af statistikken er berettiget, men vi er imod forslag om at stoppe Danmarks støtte til UN Women, skriver Dansk Mandesamfund på Twitter og uddyber i en tråd hvorfor.

– Ligestillingsarbejde i FN har helt generelt sit fokus på kvinder. Dette fokus afspejler både, at der globalt set er langt flere ligestillingsproblemer for kvinder, og at indsatsen for at fremme ligestilling har været båret frem af en global kvindebevægelse, skriver Dansk Mandesamfund og fortsætter:

– UN Women er etableret for at styrke det globale arbejde for kvinders arbejde, og det er uhyre vigtigt, at det fortsætter. Vi ser mange steder i verden, at kvinders fundamentale rettigheder er under angreb og det skal vi møde med modstand.

– Den globale kamp for kvinders rettigheder sker ikke på bekostning af mænd. Tværtimod søger den at gøre op med stereotype kønsroller der begrænser kvinders og mænds muligheder, tilføjer Dansk Mandesamfund.

– Når 11 % af dræbte journalister er kvinder, er det dog næppe et udtryk for, at kvinder bliver “targeted”. Det kommer til at fremstå som om, UN Women mener, det ville være bedre, hvis færre dræbte journalister var kvinder og flere mænd. Og det er selvfølgelig problematisk, skriver foreningen og fortsætter:

– I Danmark er der god grund til at få langt større fokus på mænds ligestillingsproblemer, end vi har haft hidtil. Det betyder ikke, det samme gør sig gældende globalt. Det betyder heller ikke, der skal skrues ned for fokus på kvinder – hverken nationalt eller internationalt.

– Vi ved, at mange mænd føler sig fremmedgjort af kommunikationen. Den følelse er ok. Men den bør ikke lede til generel modstand mod kvindekampen og opfordringer til at mindske støtten. Det er sagen for vigtig til, afslutter Dansk Mandesamfund.

UN Women blev oprettet i 2010 og beskriver sig selv som “en global forkæmper for kvinder og piger”. FN har ingen tilsvarende organisation, der arbejder for drenge og mænd.

Læs også

Ny bog udkommet: Aldrig din skyld, altid din skyld - De to fortællinger om køn

Interview