23. maj, 2024

Det Radikale Venstre bliver et safe space

Ny samværspolitik forbyder medlemmer af Det Radikale Venstre at fortælle sjofle vittigheder. Billede: Pixabay.com.

Ny samværspolitik skal sikre, at ingen i partiet føler sig krænket af nogen eller noget.

Efter en tumultarisk tid fyldt med sager om seksuelle krænkelser har Det Radikale Venstre taget skeen i den anden hånd.

Nu skal det være slut med, at nogen krænkes i partiet. Og ikke nok med det: Det skal være slut med, at nogen føler sig krænket.

Det fremgår af partiets nye samværspolitik, som er blevet præsenteret for deltagerne på partiets landsmøde, der finder sted i denne weekend.

Slut med sårende bemærkninger

Listen over, hvad man fremover ikke må i Det Radikale Venstre er lang.

Et af punkterne på listen er »sjofle vittigheder, lyde og kommentarer«. Et andet er »sårende bemærkninger«. Et tredje »fjendtlighed eller tavshed som svar på spørgsmål eller forsøg på samtale« og et fjerde »ubehagelige drillerier«.

Oplever et medlem et brud på samværspolitikken, opfordres vedkommende til at kontakte partiets kontaktinstans, som består af en en socialrådgiver, en jurist, en psykolog og en mediator.

Kontaktinstansen lover fuld fortrolighed og står klar til at »rådgive, hjælpe og håndtere«, uanset om et medlem »ønsker at lette dit [sit] hjerte, vende et tvivlsspørgsmål eller indberette en sag«.

Hvornår er en vittighed sjofel?

Over for Jyllands-Posten medgiver Det Radikale Venstres landsformand, Svend Thorhauge, at det kan være svært at vide, hvornår en vittighed er sjofel, og hvornår en bemærkning er sårende.

– Det kan man heller ikke altid vide. Og nogle gange må man lide den tort at blive gjort opmærksom på, at man gik over en andens grænse. Men det er mange gange bedre, end at nogle gemmer på en træls oplevelse, siger han.

– Nu kan vi få samtalen og blive klogere i fællesskab. Det skal vi ikke være kede af, men glæde os over. Det handler jo ikke om, at vi skal være politibetjente, men at vi skal være opmærksomme. Det er noget helt andet, uddyber Svend Thorhauge.

Den fulde liste

Den fulde liste over uacceptabel adfærd i Det Radikale Venstre kan ses herunder. Afsnittet om uacceptabel adfærd citeres i sin fulde længde:

»Uacceptabel adfærd finder sted, når folkevalgte, menige medlemmer eller ledere/medarbejdere udviser uønsket verbal eller fysisk adfærd med det formål eller den virkning at krænke en anden persons værdighed, navnlig ved at skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima.

Uacceptabel adfærd er f.eks. seksuel chikane og sexisme.

Med seksuel chikane menes al form for uønsket seksuel opmærksomhed og kan f.eks. være:

 • Uønskede berøringer
 • Uønskede verbale eller skriftlige opfordringer til seksuelt samkvem
 • Sjofle vittigheder, lyde og kommentarer
 • Uvedkommende forespørgsler om seksuelle emner
 • Uønsket visning af pornografisk materiale.*1

Med sexisme menes forskelsbehandling på baggrund af køn. Sexisme omfatter bl.a.:

 • Nedværdigende kommentarer, baseret på køn
 • Opfordringer til at bære bestemte former for tøj – eller opfordring til at bære færre/flere tøjdele
 • Kontinuerlige og for konteksten irrelevante kommentarer om andres udseende inkl. tøjvalg
 • Nedværdigende tiltale på baggrund af køn
 • Fordeling af arbejdsopgaver, baseret på køn

Uacceptabel adfærd kan også være andre handlinger som f.eks.:

 • Tilbageholdelse af nødvendig information
 • Sårende bemærkninger
 • Usaglig fratagelse eller reduktion af ansvar og arbejdsopgaver
 • Bagtalelse eller udelukkelse fra det sociale og faglige fællesskab
 • Angreb mod eller kritik af ansattes privatliv
 • At blive råbt ad eller latterliggjort
 • Fysiske overgreb eller trusler herom
 • Fjendtlighed eller tavshed som svar på spørgsmål eller forsøg på samtale
 • Nedvurdering af ansattes eller frivilliges arbejde, deres arbejdsindsats eller deres kompetence
 • Krænkende telefonsamtaler
 • Krænkende skriftlige meddelelser, SMS, billeder og videoer, herunder på sociale medier
 • Ubehagelige drillerier
 • Nedvurdering, fx på grund af alder, køn, handicap, kønsidentitet, seksuel orientering, etnicitet eller religiøs overbevisning
 • Udnyttelse i jobbet, fx til private ærinder for andre.*2

Radikale Venstres holdning til seksuel chikane, sexisme og anden uacceptabel adfærd

I Radikale Venstre accepterer vi ikke nogen form for seksuel chikane, sexisme eller anden krænkende adfærd. Det er vigtigt for Radikale Venstre at sikre et foreningsliv, hvor frivillige, folkevalgte og ledere/medarbejdere kan trives og udvikles. Det er alles ansvar at skabe en fælles kultur, hvor alle medlemmer udviser respekt for hinandens lige værd og forskellighed. Derfor kan ingen former for sexisme eller anden krænkende adfærd tolereres. Det gælder i alle foreningsled i partiet og i partiets sekretariater, og det gælder på ethvert tidspunkt, dvs. såvel i hverdagen som ved festlige lejligheder, hvor alkohol er en del af rammen. Indtagelse af alkohol (eller stoffer) er aldrig en undskyldning for at have udvist en uacceptabel adfærd.

*1 Inspireret af Arbejdstilsynets vejledning 4.3.1 af 26. februar 2019 om krænkende handlinger,
herunder mobning og seksuel chikane

*2 Direkte kopieret fra Arbejdstilsynets vejledning om krænkende handlinger mv.«

Læs også

Ny bog udkommet: Aldrig din skyld, altid din skyld - De to fortællinger om køn

Interview