14. juni, 2024

Folketinget afviser aldersgrænse for omskæring af raske drenge

Folketinget tog i dag stilling til et beslutningsforslag, der havde til sigte at forbyde omskæring af raske drenge under 18 år. Forslaget blev forkastet. Billede: Screenshot, TV fra Folketinget.

Et flertal i Folketinget mener fortsat, omskæring af raske drengebørn skal være tilladt i Danmark.

Opdateret, 18/5-2021, 14:34, 14:37.

På baggrund af et borgerforslag tog Folketinget i dag stilling til et beslutningsforslag om forbud mod omskæring af raske drenge under 18 år.

Det var på forhånd ventet, at forslaget ville blive forkastet, da Socialdemokratiet og Venstre havde besluttet at stemme imod.

Det var også præcis, hvad der skete, da afstemningen fandt sted i salen tirsdag eftermiddag. Af de tilstedeværende stemte 34 for, 62 imod og 1 hverken for eller imod, og dermed blev forslaget forkastet.

Individuelle og kollektive rettigheder

Forud for afstemningen blev der stemt om et ændringsforslag fremsat af Inger Støjberg (løsgænger).

Støjberg ønskede at tillade omskæring indtil barnets ottende dag for at sikre, at jøder kunne fastholde deres tradition, der tilsiger, at drengebørn senest skal omskæres på deres ottende levedag.

Støjbergs ændringsforslag blev forkastet.

Inden beslutningsforslaget om en aldersgrænse på 18 år for omskæring af raske drenge kom til afstemning, tog Simon Emil Ammitzbøll-Bille (løsgænger) ordet.

I sin tale påpegede han, at vi i Danmark har tradition for at vægte individuelle rettigheder over kollektive rettigheder, når disse støder sammen. Derfor, fremhævede han, bør barnets ret til selv at bestemme over sin krop stå over hensynet til religiøse og kulturelle traditioner.

Men sådan blev det altså ikke. Det er fortsat tillade at omskære raske drenge i Danmark. Det ønskede et flertal i Folketinget ikke at lave om på.

Se eller gense behandlingen

Behandlingen af lovforslaget varede i alt små 20 minutter, Inger Støjbergs ændringsforslag inkluderet.

Behandlingen kan ses nedenfor. Den starter klokken ca. 13.03.00 og slutter ca. 13.21.45.

Læs også

Ny bog udkommet: Aldrig din skyld, altid din skyld - De to fortællinger om køn

Interview