24. maj, 2024

»Fortryder du, Ole?«

Står transport-, bygnings-, og boligminister Ole Birk Olesen (LA) ved de betragtninger om kvinder, han gav udtryk for i debatindlægget ‘Jeg anklager … kvinder’ i 2010? Det har socialdemokraterne Rasmus Prehn og Lea Wermelin kaldt Olesen i samråd for at finde ud af. Billede: Ft.dk, fotograf: Steen Brogaard.

Rasmus Prehn (S) og Lea Wermelin (S) har kaldt transport-, bygnings- og boligminister, Ole Birk Olesen (LA), i samråd om debatindlæg om kvinder fra 2010.

Socialdemokraterne Rasmus Prehn og Lea Wermelin har kaldt Transport-, bygnings- og boligminister, Ole Birk Olesen (LA), i åbent samråd.

Emnet er dog hverken transport, byggeri eller boliger, men derimod ministerens holdning til kvinder.

Helt specifikt ønsker de to socialdemokrater på vegne af Transport-, Bygnings- og Boligudvalget at vide, om ministeren fortryder sine udtalelser i debatindlægget ‘Jeg anklager kvinder’ fra 2010, og om han ønsker at trække udtalelserne tilbage.

Det fremgår af Folketingets hjemmeside.

– Udvalget har bedt ministeren redegøre for, hvordan ministerens holdning og udtalelser om kvinder i indlægget ”Jeg anklager kvinder” udgivet i 2010 på den liberale blog Vox Liberalis vil påvirke ministerens arbejde med at udpege og udnævne medlemmer til bestyrelser, nævn, kommissioner og råd under ministeriets ressort. Ministeren bedes i forlængelse heraf svare på, om ministeren fortryder sine udtalelser og ønsker at trække sine udtalelser tilbage. Samrådsspørgsmål er stillet efter ønske fra Rasmus Prehn (S) og Lea Wermelin (S), meddeles det på hjemmesiden.

Syv generaliseringer

I ‘Jeg anklager … kvinder’ fra 2010 indleder Ole Birk Olesen blandt andet med at understrege, at hans betragtninger i indlægget er generaliserende, og at kvinder efter hans opfattelse også har mange gode sider.

– Her følger syv grove generaliseringer om kvinders ”mørke” sider. De færreste af dem har jeg videnskabeligt belæg for, de er blot rodfæstede overbevisninger i mit sind, formet af 37,5 års jordeliv sammen med kvinder og sammen med andre mænd, der lever sammen med kvinder, og har fortalt mig om det, skriver Ole Birk Olesen.

– Jeg kunne i stedet have lavet syv generaliseringer under overskriften ”Jeg takker … kvinder!”, for kvinder har mindst lige så mange gode sider, som de har dårlige, og hvis jeg ikke mente, at de gode sider opvejer de dårlige – i hvert fald på den private front – så ville jagt på kvinder ikke have fyldt så stor en del af mit liv, og jeg ville ikke i dag have levet sammen med min kone, som jeg mødte for 12 år siden, og som jeg forventer at leve sammen med, indtil jeg går i graven, uddyber han.

I resten af indlægget retter Ole Birk Olsen en række anklager mod kvinder, blandt andet om deres moral, ære, følelser og ærlighed.

– Kvinder har en ufatteligt dårligt udviklet kritisk sans, som gang på gang slår mig med forundring og får mig til at tvivle på, om vi i virkeligheden tilhører samme dyreart, skriver den liberale politiker eksempelvis i afsnittet om følelser.

Det åbne samråd om Ole Birk Olesens holdning til kvinder finder sted på Christiansborg i morgen klokken 16.30.

Læs også

Ny bog udkommet: Aldrig din skyld, altid din skyld - De to fortællinger om køn

Interview