14. juni, 2024

Hillaryismen breder sig i coronakrisen skygge

Corona har kostet flere mænd end kvinder livet, både internationalt og i Danmark. Alligevel peger blandt andre SF’s Kira Marie Peter-Hansen, at kvinder er pandemiens egentlige ofre. Billede: Pixabay.com.

I sit forsøg på at gøre kvinder til krisers primære ofre forvrænger hillaryismen virkeligheden.

I en tale ved en konference i El Salvador i 1998 udtrykte Hillary Clinton på to linjer en markant opfattelse af køn og kriser, da hun gjorde klart, at kvinder er de egentlige ofre for krig.

»Women have always been the primary victims of war. Women lose their husbands, their fathers, their sons in combat«, sagde USA’s daværende førstedame.

Idéen om, at selv når en krise entydigt rammer mænd hårdest – det er mænd, der dør i krig – er det kvinderne, der er de største ofre, står Hillary Clinton langt fra alene med, men fordi hun har udtrykt den så tydeligt, kan den med rimelighed døbes hillaryisme.

Hillaryismens virkemåde er at flytte fokus fra de dele af en begivenhed, der rammer mænd hårdere end kvinder, til de dele, der rammer kvinder hårdere end mænd. Hillaryismen forfægter derved ikke bare en tvivlsom påstand – at kvinder uanset omstændighederne altid er de største ofre – men påvirker også, når den lykkes med sit forehavende, den offentlige opinion på en uheldig måde. I sin jagt på at godtgøre sin præmis – at kvinder altid er de største ofre – forvrænger hillaryismen virkeligheden.

I Danmark har vi under coronakrisen set flere eksempler på hillaryisme. Coronavirussen slår langt flere mænd end kvinder ihjel, både i Danmark og internationalt, ligesom flere danske mænd end kvinder har mistet deres arbejde siden marts. Alligevel har opmærksomheden mange steder været rettet mod noget andet: coronakrisens konsekvenser for kvinder.

Et tydeligt eksempel på hillaryisme i dansk kontekst kan findes hos Sex & Samfund. Går man ind på organisationens hjemmeside på adressen sexogsamfund.dk/corona, finder man ikke, som man måske ville formode, en side med generel information om coronavirus. Nej, man finder en side med overskriften Piger og kvinders liv trues af Corona-krisen.

Intet sted på sexogsamfund.dk/corona nævnes det, at mænd smittes, indlægges og dør oftere af coronavirus end kvinder. Faktisk bruges ordet »mænd« slet ikke på siden. Til gengæld oplyses læseren om, at »Corona-krisen kan blive et skrækscenarie for piger og kvinder« og at »Corona-krisen påvirker piger og kvinders rettigheder i hele verden!«. Siden indeholder desuden en knap, man kan klikke på, hvis man ønsker at støtte den gode sag. Knappen har teksten: »Hjælp os med at beskytte verdens piger og kvinder – inden det er for sent«. Ikke i så meget som én sætning nævner Sex & Samfund på sin side om corona det køn, coronavirussen oftest dræber.

Et andet eksempel på hillaryisme i Danmark under coronakrisen kan findes i et debatindlæg skrevet af medlem af Europa-Parlamentet for SF Kira Marie Peter-Hansen, der under overskriften SF-profil: Kvinder rammes hårdere af coronakrisen forklarer, at sygdommen, som slår flere mænd end kvinder ihjel, rammer kvinder hårdere end mænd.

I indlægget nævnes mænd i en enkelt linje i starten, hvor det anerkendes, at der er langt flere mænd end kvinder blandt dødsofrene for coronavirus. Mænd nævnes ligeledes i en sætning til sidst. Resten af indlægget handler om, hvorfor coronavirus i virkeligheden er værre for kvinder end for mænd. Det drejer sig om kvinders dagligdag, kvinder med voldelige partnere, kvindelige sundhedsansatte og enlige mødre, der skal arbejde fuld tid og passe børn på én gang. Indlægget slutter Kira Marie Peter-Hansen med at skrive, at vi ikke må glemme, »at kriser som denne har en kønnet slagside«. Og det er ikke den kønnede slagside på intensivafdelingerne og kirkegårdene, europaparlamentarikeren tænker på.

Problemet ved hillaryismen er ikke, at den sætter fokus på kvinders udfordringer. For naturligvis rammer kriser både mænd og kvinder og ofte på forskellige måder. Problemet er, at den i sin iver efter at gøre kvinder til de egentlige ofre helt tilsidesætter mænd og deres lidelser. Hillaryismen siger ikke: »Nu skal vi lige huske, at krisen også har konsekvenser for kvinder«. Den siger: »De primære ofre for krisen er kvinder, og det er det, vi skal koncentrere os om«.

Det bør ikke mindst de danske politikere være opmærksomme på. Hillaryismen er et effektivt værktøj for kønspolitiske lobbyister, der ønsker opmærksomhed og økonomisk støtte til deres arbejde. Det bør politikerne være bevidste om og tænke over, inden de i blinde tildeler midler på baggrund af hillaryisme. Mænd og mænds problemer står meget svagt i debatten om køn og ligestilling i Danmark, men også mænd er udsatte, når kriser rammer, og hillaryismens påstand om, at de største ofre for kriser altid er kvinder, er ikke altid sand.

Læs også

Ny bog udkommet: Aldrig din skyld, altid din skyld - De to fortællinger om køn

Interview