17. juli, 2024

Karen Sjørup skoser WEF’s Global Gender Gap Report

World Economic Forum laver hvert år rapporten Global Gender Gap Report, som har til formål at beskrive verdens tilstand i forhold til ligestilling. Men rapporten kritiseres af flere for sine metode. Nu også af kønsforsker Karen Sjørup.
World Economic Forum laver hvert år rapporten Global Gender Gap Report, som har til formål at beskrive verdens tilstand i forhold til ligestilling. Men rapporten kritiseres af flere for sine metoder. Nu også af kønsforsker Karen Sjørup.

World Economic Forums Global Gender Gap Report er et »tyndt grundlag«, fastslår kønsforsker Karen Sjørup.

– Da jeg nu har brugt det meste af mit voksne liv til at arbejde for ligestilling, så gider jeg da ikke beskyldes for slet ikke at have gjort nogen nytte, især ikke på så tyndt et grundlag, som World Economic Forums rapport er.

Så direkte er ordene fra kønsforsker Karen Sjørup om WEF’s Global Gender Gap Report, der i år placerer Danmark som nummer 19 i verden – langt efter lande som Rwanda (5.), Filippinerne (7.) og Burundi (12.).

Absurde metoder

Sjørup, der hyppigt blander sig i ligestillingsdebatten fra et feministisk udgangspunkt, udtrykker sin holdning til rapporten i et nyt debatindlæg på magisterblandet.dk, hvori hun giver flere eksempler på det problematiske ved rapportens metoder.

– Et tilsvarende helt afsindigt eksempel er det, som kaldes “healthy life expectance”, altså hvor mange år man kan forvente at leve sundt. Her lever de danske kvinder “sundt” i 71 år, mens de danske mænd lever sundt i 69 år. I Burundi er det samme mål 49 år for kvinder og 47 år for mænd. Men her klarer Burundi altså også gender gap testen bedre end Danmark, fordi der kun er 2 års forskel i kvindernes favør mens der er 3 års forskel i Danmark, altså 22 sunde leveår ekstra er ligestillingsmæssigt dårligere, fordi mændene ikke lever sundt så længe, men dog meget længere end de burundiske mænd, skriver Sjørup.

Kønsforskeren tilføjer, at Danmark ifølge en metodisk bedre rapport fortsat ligger i top-tre i EU.

– Det europæiske ligestillingsagentur EIGE gennemfører tilsvarende et ligestillingsindex for EU-landene, som opererer med væsentlig mere raffinerede målemetoder og statistiske kilder end World Economic Forum. I dette index placerer Danmark sig i 2015 på en tredjeplads efter Sverige og Finland, efter at have mistet andenpladsen til Finland i seneste måling, hvor et regeringsskifte jo både har betydet, at vi mistede en kvindelig statsminister og flere kvinder på ministerposter, påpeger Sjørup.

Relateret artikel

Jeg har siden 2014 kritiseret Global Gender Gap Report for rapportens metoder. Ikke mindst for det forhold, at der i rapporten anvendes en skala, som betragter det som et ligestillingsproblem, når kvinder er bagud inden for et givet område, men som »fuld ligestilling«, når mænd er. Skalaen anvendes fortsat i den nye 2016-rapport. Læs eller genlæs kritikken og grundlaget for den.

Sandheden om The Global Gender Gap Report

Læs også

Ny bog udkommet: Aldrig din skyld, altid din skyld - De to fortællinger om køn

Interview