14. april, 2024

Kvindelige partimedlemmer overrepræsenterede på stemmesedlen

Kvinder har aldrig udgjort en større andel af kandidaterne ved et folketingsvalg, end de gør ved det kommende valg 1. november 2022. Her ses stemmesedler fra regions- og kommunalvalget i 2005. Billede: Wikipedia, Villy Fink Isaksen.

Andelen af kvinder på stemmesedlen til Folketingsvalget er 19 procent større end andelen af kvinder blandt partiernes medlemmer.

38 procent af kandidaterne ved det kommende Folketingsvalg er kvinder. Det viser en ny opgørelse foretaget af Institut for Menneskerettigheder.

Dermed udgør kvinder en større andel af de opstillede kandidater end af partiernes medlemmer.

Knap hver tredje partimedlem er kvinde

32 procent af medlemmerne i de danske partier er kvinder.

“I 2019 var der kun 132.000 partimedlemmer eller blot 3,1 procent af vælgerne. Kønsprofilen er meget skæv: De 3,1 procent er cirka 1,0 procent kvinder og 2,1 procent mænd, altså cirka en tredjedel kvinder og to tredjedele mænd,” skrev valgforsker Roger Buch i 2020 i en kronik på Altinget.

Med 38 procent kvinder på stemmesedlerne er forskellen mellem kvinders andele blandt medlemmer og de opstillede seks procentpoint. Det betyder, at andelen af kvinder på stemmesedlen til det kommende valg er 19 procent større end andelen af kvinder blandt partiernes medlemmer.

Bedre kønsbalance

Institut for Menneskerettigheder forholder sig ikke til skævheden mellem medlemmer og kandidater. I stedet glæder instituttet sig over, at andelen af kvindelige kandidater er den højeste nogensinde.

“Når flere kvinder stiller op til valget i år, bliver det formentlig vekslet til en bedre kønsbalance i Folketinget. Det giver også en ny chance for at bryde med den historiske skævhed i toppen af dansk politik, når der efter valget skal sættes et nyt ministerhold og fordeles poster i regeringens centrale udvalg,” siger Morten Emmerik Wøldike, leder af Institut for Menneskerettigheders arbejde med køn og LGBT+, til instituttets hjemmeside.

Læs også

Ny bog udkommet: Aldrig din skyld, altid din skyld - De to fortællinger om køn

Interview