20. april, 2024

Kvinder dyrere i drift: Koster hvert år staten 113.000 kroner mere end mænd

Ifølge ny rapport modtager norske kvinder flere ydelser fra den norske stat, end norske mænd gør. Samtidig bidrager de norske kvinder mindre til statskassen end de norske mænd. Samlet koster hver kvinde i gennemsnit den norske stat 136.000 norske kroner hvert år livet igennem. Billede: Arkivfoto.

Norge: Ny rapport viser, at kvinder i gennemsnit koster den norske stat 136.000 kroner om året, mens mænd til sammenligning »kun« koster 23.000 kroner.

Opdateret 20/2-2017, 18:58: Afsnit om Nina Smiths 2012-2013-analyse tilføjet. 20/2-2017, 20:12: Fejl i Nina-Smith-afsnit rettet.

Ifølge en kommende SSB-rapport er kvinder langt dyrere for den norske stat end mænd. Det fortæller norske side3.no.

SSB er en forkortelse for Statistisk sentralbyrå – den norske pendant til Danmarks Statistik – og der er derfor god grund til at tro, at tallene er rigtige.

Ifølge rapporten koster hver norsk kvinde den norske stat 136.000 norske kroner (NOK) per år livet igennem, mens det tilsvarende tal for norske mænd er 23.000 NOK per år livet igennem.

Altså en forskel på de to køn på 113.000 NOK om året – eller hvad der svarer til 94.840 danske kroner.

Kvinder bidrager mindre og modtager mere

Ifølge side3.no skal årsagen til tallene findes i forskellene mellem mænd og kvinders bidrag til samfundsøkonomien.

Forskellen kommer både af, at kvinder modtager flere tjenester og ydelser fra staten, men også af, at kvinder bidrager mindre til statskassen end mænd, fastslår mediet.

– To af hovedårsagerne til langt lavere indtægter fra kvinder er, at hele 1 af 3 kvinder i arbejde ikke arbejder fuldtid – samt at færre kvinder end mænd er i arbejde: 67,7 procent af kvinder over 15 arbejder, mens tallet er 73,4 procent blandt mænd, skriver side3.no.

Det samme i Danmark?

Det er uvist, om forskellen mellem mænd og kvinders bidrag til statskassen kan overføres fra Norge til Danmark.

Sikkert er det dog, at flere tendenser går igen.

Eksempelvis er andelen deltidsbeskæftigede blandt kvinder i arbejde også i Danmark 1 af 3. Det fremgår af tal fra Beskæftigelsesministeriet.

– Mænd har gennemsnitligt en længere arbejdsuge end kvinder. Det skyldes, at langt flere kvinder end mænd er deltidsbeskæftiget. Godt 1 ud af 3 kvinder angiver efter eget udsagn at være deltidsbeskæftiget. Til sammenligning betragter kun godt hver syvende mand sig som deltidsbeskæftiget, skriver ministeriet i en publikation fra 2013.

Og ser man på, hvor mange mænd og kvinder, der er på arbejdsmarkedet, er der også i Danmark betydelig forskel på de to køns bidrag.

Ifølge tal fra Danmarks Statistik var kvinders beskæftigelsesprocent i Danmark i 2012 70 procent, mens mænds var 75,2 procent.

Det giver en forskel på 5,2 procent. Til sammenligning er forskellen i Norge 5,7 procent.

»Kvinder er en underskudsforretning«

Professor i nationaløkonomi Nina Smith gennemførte i 2012-2013 en sammenlignelig analyse af forskellene i Danmark.

Af den fremgik det, at mænd over et livsforløb bidrager med 600.000 kroner til staten, mens kvinder koster staten 1.600.000 fra vugge til grav.

– En nyfødt dansk pige vil i snit modtage 1,6 million kr. mere fra det offentlige i form af overførsler og offentlige velfærdsydelser, end hun kommer til at bidrage med via skatter og afgifter gennem sit liv, skrev Mandag Morgen dengang i en uddybende artikel om analysen og tilføjede:

– For en nyfødt dreng er det lige omvendt. Han vil i snit komme til at bidrage med 0,6 million kr. mere, end han vil modtage i sit liv – altså en forskel på 2,2 millioner kr. sammenlignet med den nyfødte pige.

Læs også

Ny bog udkommet: Aldrig din skyld, altid din skyld - De to fortællinger om køn

Interview