14. april, 2024

Ligestilling i Danmark, nøgletal 2017

Kan en nyfødt pige forvente at leve længere end en nyfødt dreng? Få svaret i listen over nøgletal i debatten om køn og ligestilling. Billede: Arkivfoto.

Hvordan ser det ud med ligestillingen i forhold til forventet levealder, hjemløshed, selvmord, drab, vold, døde i krig og arbejdsulykker med døden til følge?

I det følgende kan du se, hvordan det står til med ligestillingen i forhold til forventet levealder, hjemløshed, selvmord, drab, vold, døde i krig og arbejdsulykker med døden til følge.

Ud for alle tal er angivet kilde, som indeholder et link. Det er derfor let at kontrollere tallenes korrekthed. Bruger du tallene som elev, studerende eller journalist, anbefales det, at du gør det.

Listen er ikke udtømmende, men indeholder tal, som er væsentlige i den danske debat om køn og ligestilling.

Forventet levealder

En pige født i 2014-2015 forventes at blive 82,5 år gammel.

En dreng født i 2014-2015 forventes at blive 78,6 år gammel.

Det er en forskel på 3,9 år eller 1.423 dage.

Kilde: Statistikbanken, Danmarks Statistik.

Hjemløshed

78% af dem, der befinder sig i en hjemløshedssituation, er mænd.

22% af dem, der befinder sig i en hjemløshedssituation, er kvinder.

Kilde: ’Hjemløshed i Danmark 2013 – national kortlægning’, SFI.

Selvmord

75% af dem, der begår selvmord i Danmark, er mænd.

25% af dem, der begår selvmord i Danmark, er kvinder.

Kilde: Selvmordsforskning.dk/Statistikbanken, Danmarks Statistik.

Drab

60% af drabsofrene i Danmark er mænd.

40% af drabsofrene i Danmark, er kvinder.

Kilde: ’Drab i Danmark 2008-2011’, Justitsministeriets Forskningskontor.

Vold

60% af voldsofrene i Danmark er mænd.

40% af voldsofrene i Danmark er kvinder.

Kilde: ’Ofre for anmeldte forbrydelser’, Danmarks Statistik.

Døde i krig

Samlede tal har ikke været mulige at finde. Tallene er derfor alene for krigen i Afghanistan.

43 danske soldater er døde i Afghanistan siden 2002. Heraf 42 mænd og én kvinde. Det svarer til en fordeling på 97,7% mænd og 2,2% kvinder.

Kilde: Wikipedia, som refererer yderligere kilder.

Arbejdsulykker med døden til følge

93,8% af dem, der dør af en arbejdsulykke i Danmark, er mænd.

6,2% af dem, der dør af en arbejdsulykke i Danmark, er kvinder.

Kilde: ’Anmeldte arbejdsulykker 2007-2012 – Årsopgørelse 2012’, Arbejdstilsynet.

Som det fremgår, klarer mænd sig dårligst på alle områder, der er med på listen. Det betyder ikke, at der ikke findes områder, hvor kvinder klarer sig dårligst. Det betyder heller ikke, at der ikke findes yderligere områder, hvor mænd klarer sig dårligst.

Læs også

Ny bog udkommet: Aldrig din skyld, altid din skyld - De to fortællinger om køn

Interview