14. juni, 2024

Mænd med indvandrerbaggrund bag hver fjerde seksualforbrydelse i Norge

Maend_med_indvandrerbaggrund_bag_hver_fjerde_seksualforbrydelse_i_Norge

Norge: Norsk TV 2 har gennemgået samtlige 399 domme for seksualforbrydelser i Norge i 2015. Norske forskere ønsker ikke at udtale sig om tallene.

TV 2 Norge har undersøgt hver eneste dom for seksualforbrydelser i Norge i 2015 og systematiseret oplysningerne efter blandt andet alder, statsborgerskab, indvandrerbaggrund, relation og lovovertrædelse.

70% af ofrene var børn under 16

Gennemgangen viser blandt andet, at 70% af ofrene for seksualforbrydelser i Norge i 2015 var børn under 16 år. Af de i alt 479 ofre for seksualforbrydelser, der førte til dom, tilhørte 331 således denne aldersgruppe.

Dermed læner de norske tal sig op ad resultaterne af den undersøgelse af anmeldelser for voldtægt og andre seksuelle krænkelser i politikredse i England og Wales, det britiske Office for National Statistics offentliggjorde tidligere på måneden. Af undersøgelsen fremgik det, at 30% af de kvindelige og 60% af de mandlige ofre for voldtægt var børn under 16.

Mænd med indvandrerbaggrund bag hver fjerde seksualforbrydelse

TV 2 Norges gennemgang viser også, at mænd med indvandrerbaggrund er overrepræsenterede blandt de dømte, både hvad angår voldtægter og andre seksualforbrydelser.

Ser man specifikt på voldtægter, er 22% af de dømte mænd med indvandrerbaggrund. Et tal, som skal sammenlignes med, at mænd med indvandrerbaggrund udgør 16% af den mandlige befolkning over 16 år i Norge.

Tallet på 22% udelader ti domme, hvor gerningsmanden er en »uregistreret udlænding uden lovligt ophold i Norge«. Tælles disse gerningsmænd med som mænd med indvandrerbaggrund, stiger gruppens andel af alle domme for voldtægt i Norge i 2015 til 33%.

Også når man ser samlet på alle seksualforbrydelser, er mænd med indvandrerbaggrund overrepræsenterede blandt de dømte. Her udgør gruppen ligeledes 22%.

Stort set umuligt at få kommentarer fra forskere

TV 2 Norge har forgæves forsøgt at få forskere med speciale i seksualforbrydelser til at forholde sig til tallene. De afviser med henvisning til, at de ikke har »forsket i dette tema«.

En, der tør sige lidt, er Kristian Gundersen, som er biologiprofessor ved universitetet i Oslo. Han forstår sine kollegers uvilje til at forholde sig til tallene, men mener, at man som forsker bør udtale sig, selv om emnet er kontroversielt.

– Dette er et hvepsebo, og jeg og andre er jo bange for at stikke hånden ind i den slags hvepseboer, siger han til norsk TV 2, men afviser samtidig, at man skal undlade at lave forskning, blot fordi man forventer ikke at bryde sig om resultaterne.

– Jeg tror, man skal være meget forsigtig med at lade være med at lave forskning, som kan give resultater, man ikke kan lide. For så får man et forvrænget billede af virkeligheden. Det er som at stikke hovedet i sandet, siger han.

Gundersen understreger, at indvandrermænds overrepræsentation muligvis kan forklares af bagvedliggende faktorer som eksempelvis alder og økonomi, men påpeger samtidig, at man ikke må være bange for at undersøge, hvordan tingene faktisk forholder sig.

– Dette er et centralt samfundsområde, og man får nok følelsen af, at noget af tilbageholdenheden ikke har med rene ressourceforhold at gøre, men at det er en rædsel for at se virkeligheden i øjnene, siger han.

Næsten alle gerningsmænd var mænd

Der faldt i alt 399 domme for seksualforbrydelser i Norge i 2015, heraf 94 for voldtægt. Ni af de dømte var kvinder, resten mænd.

Læs mere om tallene hos TV 2 Norge.
Gennemgå selv de enkelte domme hos TV 2 Norge
.

Læs også

Ny bog udkommet: Aldrig din skyld, altid din skyld - De to fortællinger om køn

Interview