14. juni, 2024

Mathildeprisen 2015: Fest uden plads til etniske kvinder

Foto: Twitter.com/Kvindesamfund.
Foto: Twitter.com/Kvindesamfund.

Festdag med malurt i bærgeret: Britta Thomsen modtog Mathildeprisen 2015 ved arrangement, der møder kritik fra en deltager.

Der var i dag indbudt til fest i Dome of Visions på kajen i Københavns Havn i anledning af den årlige uddeling af Dansk Kvindesamfunds Mathildeprisen. Året modtager af prisen var tidligere medlem af Europaparlamentet for Socialdemokraterne Britta Thomsen.

Diskrimineret på to måder

Den festlige begivenhed møder imidlertid kritik fra en af deltagerne, som på begivenhedens Facebookside fortæller, at hun følte sig diskrimineret på to måder ved arrangement. Dels fordi paneldeltagerne talte om “dem” og “os” i forhold til danske og etniske kvinder. Dels fordi hun blev bedt om at skynde sig at blive færdig, da hun på sit tillærte danske forsøgte at gøre opmærksom på problemet. På Mathildeprisens Facebookside skriver hun her til aften:

Det blev sagt, at man skulle diskutere spørgsmål vedrørende etniske minoriteter. Og så har jeg som repræsentant for en etnisk minoritet følt mig diskrimineret hele to gange. Ud fra mit synspunkt, så er de debatter organiseret ud fra en vinkel, der hedder De taler om Os. Jeg kan ikke identificere mig men nogen i paneldeltager.

Anden gang, jeg følte mig diskrimineret, var da jeg forsøgte at rette op på situationen og fortælle om de problemer som optager etniske kvinder. Ordstyreren kørte så hård på mig med at jeg skulle fatte mig i korthed, at jeg helt mistede tråden. Ordstyreren, der var annonceret som kommunikationsrådgiver, har ikke fattet det simple faktum, at en, som har lært sproget i en voksen alder (og jeg begyndte at lære dansk som 45-årig), ikke kan formulere sig hurtigt på grund af det sproglige handikap. Det svarer til at bede en benamputeret invalid om at løbe hurtigt op på tredje sal. Hvis det er den slags råd kommunikationsrådgivere kommer med, så undrer det mig ikke at etniske danskere og etniske mindretal har svært ved at forstå hinanden.

Dansk Kvindesamfund har endnu ikke forholdt sig til kritikken på Facebook.

Kampen for ligestilling er som en fjeder

Årets vinder af Mathildeprisen, Britta Thomsen, udtalte inden uddelingen til Dansk Kvindesamfund, at kampen for ligestilling er som en fjeder:

Man er nødt til at føre denne kamp igennem og få ligestilling sat på dagsordenen. Man bliver nødt til at forstå, at der er nogle strukturelle ting, og at det ikke bare er op til den enkelte – man skal køre denne her kamp hele tiden. Som jeg hørte en ekspert sige på en konference, så svarer det til at presse en fjeder mod en væg. Så snart man slipper, falder det hele til jorden. Man skal presse på hele tiden.

Britta Thomsens modtog prisen af Dansk Kvindesamfunds forkvinde Lisa Holmfjord. I sin takketale berørte Thomsen blandt andet abort og kvoter.

Læs også

Ny bog udkommet: Aldrig din skyld, altid din skyld - De to fortællinger om køn

Interview