14. juli, 2024

NGO’er: Danmark skal føre feministisk udenrigs- og udviklingspolitik

Danmark skal føre feministisk udenrigs- og udviklingspolitik, mener foreningen Globalt Fokus, der repræsenterer 80 civilsamfundsorganisationer. Billede: Pixabay.com.

Ifølge ny strategi fra Globalt Fokus skal Danmarks udenrigs- og udviklingspolitik ensidigt fokusere på piger og kvinders problemer.

Globalt Fokus, en forening bestående af en lang række NGO’er som Sex & Samfund, Mellemfolkeligt Samvirke og Oxfam IBIS, har udarbejdet en ny udviklingspolitisk og humanitær strategi for Danmark.

Strategien, ‘Et styrket fælles fundament’, rummer fire overordnede målsætninger, som indeholder i alt 46 delmål. Strategiens anden overordnede målsætning handler om ligestilling, og ifølge den skal Danmark skifte kurs og begynde at føre feministisk udenrigs- og udviklingspolitik.

»Danmark skal fremme global kønsligestilling ved at støtte løsninger ledet af lokale aktører i det globale syd, bekæmpe intersektionelle former for undertrykkelse og implementere en feministisk udenrigs- og udviklingspolitik,« hedder det.

Ensidigt fokus på piger og kvinder

Den syv sider lange strategi fokuserer ensidigt på piger og kvinders problemer.

Ordet »pige« er nævnt tre gange i strategien, mens »dreng« slet ikke er nævnt. »Kvinder« er nævnt elleve gange, mens »mænd« optræder en enkelt gang i et afsnit om at »udrydde kønsstereotyper og ændre normer«. Her bemærker forfatterne bag strategien, at det er en god idé at »engagere mænd i indsatsen«.

Drenge og mænds problemer i udviklingslande er således – med undtagelse af homoseksuelle mænd og deres problemer – helt udeladt af strategien. »LGBTIQ+« nævnes i alt otte gange på de syv sider.

Også feminisme står stærkt i strategien. Ordet »feministisk« nævnes fire gange. Samtidig lægger strategien op til, at der etableres en særlig pulje »med det formål at støtte og styrke lokalt forankrede feministiske, kvindeledede og LGBTIQ+ ledede civilsamfundsaktører og bevægelser«.

Kønsligestilling

Globalt Fokus gentager flere steder sit ønske om, at Danmark skal fremme kønsligestillingen i verden.

»Danmark vil udvide deres tilgang til at fremme kønsligestilling gennem udenrigspolitikken, udviklingspolitikken og andre internationale indsatser,« lyder det i et af strategiens delmål.

Globalt Fokus har dog tilsyneladende svært ved at skabe kønsligestilling i sin egen organisation. Foreningens sekretariat har 22 medarbejdere, hvoraf 16 er kvinder, mens blot seks er mænd. Det giver en kønsfordeling på 73 procent kvindelige medarbejdere og 27 procent mandlige.

Læs hele strategiens målsætning om ligestilling

Globalt Fokus repræsenterer i alt 80 civilsamfundsorganisationer.

Den nye strategis målsætning om ligestilling, Målsætning 2, kan læses nedenfor i sin fulde længde. Store bogstaver og fremhævninger gengives, som de fremstår i strategien.

*****

MÅLSÆTNING 2

DANMARK SKAL
Fremme global kønsligestilling ved at støtte løsninger ledet af lokale aktører i det globale syd, bekæmpe intersektionelle former for undertrykkelse og implementere en feministisk udenrigs- og udviklingspolitik.

DANMARK VIL

  • Udvide deres tilgang til at fremme kønsligestilling gennem udenrigspolitikken, udviklingspolitikken og andre internationale indsatser. Det omfatter aktivt at støtte og fremme bæredygtige og feministiske løsninger på de globale klima-, sundheds- og økonomiske kriser.
  • Operationalisere Leave No One Behind ved at anvende en intersektionel tilgang i alle programmer og indsatser med det formål at anerkende forskellige grupper i særlig risiko for udsathed, forfølgelse og de flere lag af diskrimination, de oplever.
  • Sikre, at hverken udenrigspolitik eller indsatser i udviklingssamarbejde er kontraproduktive for arbejdet med Leave No One Behind, især med opmærksomhed på kvinder, LGBTIQ+ personer, racediskriminerede grupper, oprindelige folk, personer med handicap, børn, unge, religiøse minoriteter, internt fordrevne, flygtninge, migranter og andre i særlig risiko for udsathed, forfølgelse og diskrimination.
  • Fremme kvinders og pigers økonomiske muligheder og selvbestemmelse, socioøkonomiske retfærdighed, seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder og deres fulde, lige og meningsfulde demokratiske deltagelse.
  • Benytte sin internationale position til at forstærke stemmer fra grupper i særlig risiko, som udsættes for chikane, vold, forfølgelse og flere lag af diskrimination, og anvende forskellige muligheder til at skabe forandring og fremme disse gruppers lederskab, herunder ved at understøtte menneskerettighedsforkæmperes rolle og deltagelse i lokale og internationale fora.
  • Etablere en pulje med det formål at støtte og styrke lokalt forankrede feministiske, kvindeledede og LGBTIQ+ ledede civilsamfundsaktører og bevægelser samt benytte sin globale position og netværk til at advokere for en væsentlig stigning i global finansiering til disse grupper.
  • Arbejde aktivt for politiske og juridiske forandringer såvel som investere i bæredygtig forebyggelse, beskyttelse, retsforfølgelse samt information om og adgang til retfærdig behandling i retssystemet i forhold til alle former for seksuel og kønsbaseret vold. Det indebærer skadelig praksis, tortur og anden grusom, umenneskelig og nedværdigende behandling eller straf samt økonomisk og digital vold. Desuden omfatter det at være en stærk fortaler for ratificering af Istanbulkonventionen og bruge internationale muligheder for at løfte dette samt at promovere ‘Call to Action on gender-based violence in emergencies’.
  • Støtte organisationer, der arbejder for at udrydde kønsstereotyper og ændre normer, der fastholder og normaliserer ulighed, diskrimination samt seksuel og kønsbaseret vold. Dette kan gøres ved at støtte lokale kvinder, LGBTIQ+ personer og feministiske civilsamfundsaktører samt facilitere dialog i lokalsamfund, engagere mænd i indsatsen og uddanne fagfolk inden for rets-, sundheds- og uddannelsessystemet.
  • Sikre, at alle politikker og programmer bygger på magt- og kønsanalyser, der omsættes til målbare og tidsbestemte målsætninger og indikatorer med det formål at opnå ligestilling mellem kønnene.
  • Stå i spidsen for at fremme seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder (SRSR) globalt med særligt fokus på områder som abort, seksualundervisning (CSE) og LGBTIQ+ rettigheder, der konstant udfordres af stærk modstand. Dette kan gøres ved at presse på for fremskridt inden for seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder gennem bilaterale partnerskaber og ved at styrke arbejdet med SRSR på græsrodsniveau, hvor lokale organisationer i det globale syd leder arbejdet, samt ved at være en stærk fortaler for, at SRSR ikke kan adskilles fra menneskerettigheder og kønsligestilling.

Læs også

Ny bog udkommet: Aldrig din skyld, altid din skyld - De to fortællinger om køn

Interview