13. juli, 2024

På din regning: Dansk Kvindesamfund præger skoleelever

Københavns Kommune har købt fem workshops om sexisme i nattelivet af Dansk Kvindesamfund. Billede: Arkivfoto.

Københavns Kommune har købt fem workshops hos Dansk Kvindesamfund. Organisationen er valgt på grund af sine erfaringer med at »oplyse« og »skabe dialog«.

30.000 kroner.

Det er prisen, Københavns Kommune har betalt Dansk Kvindesamfund for fem workshops om sexisme i nattelivet.

Det fremgår af et forvaltningssvar, Reelligestilling.dk har modtaget fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune.

»For den konkrete workshop ”Sexisme i Nattelivet” har Københavns Kommune afsat 30.000 kr. i 2016, svarende til i alt 5 workshops. Skoler og ungdomsuddannelser kan bestille workshoppen via stemplet.kk.dk«, skriver forvaltningen.

Af svaret fremgår det samtidig, hvorfor Dansk Kvindesamfund er valgt som leverandør af de fem workshops.

»Organisationen Dansk Kvindesamfund er valgt som leverandør, fordi de har erfaring med at oplyse og skabe dialog om sexismeproblematikker. Udover at have en særlig faglig viden om sexisme og diskrimination i nattelivet fra deres virke i Projekt Stop Sexisme, har Dansk Kvindesamfund udgivet flere publikationer om emnet«, hedder det i svaret.

Stereotype udsagn er sexisme

I beskrivelsen af indholdet i workshoppen om sexisme i nattelivet skriver Københavns Kommune på hjemmesiden stemplet.kk.dk, at Dansk Kvindesamfund gennem eksempler vil provokere og vække afsky hos deltagerne.

»Dansk Kvindesamfund vil med oplægget Sexisme i Nattelivet sætte fokus på, hvordan unge kan spotte og stoppe sexisme i nattelivet. Gennem oplægget vil de komme med eksempler på sexisme, som vil både provokere og vække undren, afsky og genkendelse«, skriver kommunen.

Samtidig fremgår det, at Københavns Kommune blandt andet definerer »stereotype udsagn« som sexisme.

»Sexisme kommer i mange former og afskygninger. Det kan være uønskede berøringer i nattelivet, at blive råbt efter på gaden, stereotype udsagn, og så kan sexisme desværre også danne grobund for sexchikane, overgreb og voldtægt. Men sexisme er ikke et individuelt problem, men et strukturelt og kulturelt problem«, skriver kommunen.

Københavns Kommune forholder sig ikke i forvaltningssvaret til risikoen ved at lade en interesseorganisation præge skoleelevers holdninger helt ude i klasselokalerne.

Det er op til den enkelte skoleledelse at vurdere, om Dansk Kvindesamfunds workshop er relevant for deres elever. Indtil videre har tre skoler bestilt workshoppen i 2016.

Det er på nuværende tidspunkt ikke besluttet, om Dansk Kvindesamfund også skal levere workshops i 2017-2019.

Læs også

Ny bog udkommet: Aldrig din skyld, altid din skyld - De to fortællinger om køn

Interview