27. maj, 2024

Piger og kvinder har et medansvar for sexisme

Selvskabt sexisme

Piger og kvinder har selv et ansvar for en del af den sexisme, de oplever. Så længe piger og kvinder foretrækker sexistiske mænd, vil drenge og mænd blive ved med at opføre sig sexistisk.

I den seneste tid har der været adskillige indlæg om sexisme i aviserne. Kvinder fortæller om mænd, der dytter, pifter og råber, og de finder den anmassende opførsel grænseoverskridende og ubehagelig. Samtidig undrer de kvindelige indlægsskribenter sig over, hvorfor mændene opfører sig sådan. Som den seneste i rækken, Birgitte Møller, udtrykker det i et debatindlæg på Politiken.dk:

”De gange, hvor jeg har oplevet antastelser i bybilledet, er jeg kommet igennem samme følelsesregister og står altid tilbage med det samme spørgsmål: Hvorfor gør mænd det her?”

Ja, hvorfor gør mænd det her?

Hvorfor gør mænd det her?

Det er det rigtige spørgsmål at stille i en debat, som ellers oftest kun handler om, hvad mænd gør forkert, og hvor ubehagelig deres adfærd er for kvinder. De mange debatindlæg, Twitter-kampagner og det notoriske Everyday Sexism Project handler mestendels om adfærden i sig selv, ikke årsagerne til den.

Lad være sagt med det samme, at dette arbejde bestemt ikke er uvæsentligt i forhold til at få sat fokus på området, så en debat om sexisme overhovedet kan opstå. Men på et tidspunkt må debatten komme videre. Interessen må flytte sig fra, hvad der sker, til hvorfor det sker. Altså stille Birgitte Møllers spørgsmål: Hvorfor gør mænd det her?

Belønning og straf

Birgitte Møller leverer måske selv en del af svaret i sit indlæg. Hun skriver:

”Det er ingen hemmelighed, at mænd generelt set meget gerne vil i bukserne på kvinder, og at kvinder generelt set har større mulighed og anlæg for at være kræsne. Det er på den måde en magt, kvinder har over mænd.”

For hvis hun har ret i det – og det tror jeg, hun har – så påvirker kvinder gennem deres valg og fravalg af affærer, kærester, one night stands og andre seksuelle forhold mænds adfærd. I en verden, hvor mænd vil have sex med kvinder i højere grad end det modsatte, og hvor kvinder derfor vælger og vrager mellem forskellige typer mænd, er kvinder gennem simple belønnings- og straffemekanismer med til at forme mænds adfærd over for kvinder. Og er det ikke netop sådan en verden, vi lever i?

Piger og kvinder vælger sexistiske mænd

Jeg kan ikke tale for andre end mig selv, men min erfaring har siden folkeskolen været, at piger og kvinder i høj grad vælger de ‘pæne’ drenge og mænd fra og de ‘mindre pæne’ drenge og mænd til. Eller for at sætte det på spidsen: de ikke-sexistiske drenge og mænd fra og de sexistiske drenge og mænd til.

Det var de brovtende, larmende, uempatiske, egoistiske, selviscenesættende drenge og mænd, de seksuelt attraktive piger gik hjem sammen med. De hensynsfulde, empatiske, omsorgsfulde, lyttende, velopdragne drenge og mænd var derimod i lav kurs. Ikke bare i folkeskolen, men videre i gymnasiet og sågar på universitetet og i voksenlivet. Det er min observation, men jeg er næppe den eneste, der har gjort denne iagttagelse.

Den selvskabte sexisme

Hvor Birgitte Møller ikke kan forstå, hvorfor mænd opfører sig som idioter, kan jeg ikke forstå, hvorfor piger og kvinder vælger at være sammen med idioter.

Samtidig er jeg overbevist om, at de to ting hænger sammen. Sagt anderledes: En del af den sexisme, kvinder oplever, er selvskabt. Det kan formuleres som følgende tese:

Så længe piger og kvinder foretrækker sexistiske mænd, vil drenge og mænd blive ved med at opføre sig sexistisk.

Det er simpel adfærdspsykologi: Når en bestemt type adfærd belønnes, fremmes den. Det modsatte er også tilfældet: Når en bestemt type adfærd straffes, begrænses den.

Piger og kvinder har et medansvar

Dette sidste leder frem til et svar, som sjældent bliver givet i sexismedebatten, nemlig at piger og kvinder gennem deres valg og fravalg kan medvirke til at bekæmpe sexisme. Hvis piger og kvinder vælger de sexistiske mænd fra og de ikke-sexistiske mænd til, påvirker de mænds adfærd i ikke-sexistisk retning.

Piger og kvinder har således et medansvar i forhold til sexisme. De mænd, der dytter, råber og pifter, er ikke lige landet fra Mars. De er en del af en verden, hvor sexistisk adfærd belønnes af piger og kvinder. Det er derfor, de opfører sig, som de gør. Og det holder de ikke op med, så længe det virker.

Læs også

Ny bog udkommet: Aldrig din skyld, altid din skyld - De to fortællinger om køn

Interview