14. juli, 2024

Samtykkeaktivister samles i demonstration foran Christiansborg fredag

Tusinder var tidligere i år samlet til demonstrationen Black Lives Matter foran Christiansborg. Helt så mange forventes ikke at dukke op i morgen, når der demonstreres for samtykkelov. Billede: Wikimedia Commons/FunkMonk.

»Vi skal have en samtykkelov, og den skal være uden undtagelser«, er budskabet fra arrangørerne.

Fredag afholdes demonstration for krav om samtykke i voldtægtslovgivningen.

Demonstrationen, der afholdes under hashtagget #SamtykkelovNu, arrangeres af Kirstine Holst og Everyday Sexism Project og støttes af en lang række feministiske organisationer og venstreorienterede ungdomspartier.

Demonstranterne mødes klokken 16.00 på Nytorv i København, og herfra marcherer de i samlet flok ad Strøget til Christiansborg.

Her vil standupkomiker Sanne Søndergaard være vært for et arrangement, der byder på både talere og musik.

Trodser eksperters advarsler

Flere juridiske eksperter har advaret mod den ændring af voldtægtslovgivningen, demonstranterne ønsker.

I foråret påpegede Straffelovrådet, at en samtykkebaseret lovgivning vil »medføre en risiko for at kriminalisere en seksuel adfærd, som af mange vil blive anset som naturlig og sædvanlig i forbindelse med seksuelt samvær.«

Rådet pegede endvidere på, at »sædvanlig seksuel aktivitet mellem voksne mennesker« ikke er kendetegnet ved »egentlige aftaler«, som en samtykkebaseret lov kan antyde, men nærmere en forståelse af frivillighed mellem deltagerne.

Ét af rådets 11 medlemmer var for samtykke, og opfordrede til, at følgende tekst blev indføjet i loven: »For voldtægt straffes med fængsel indtil 8 år den, der gennemfører et samleje med en person, der ikke har samtykket heri.«

Rådets øvrige 10 medlemmer var skeptiske over for samtykkebegrebet og opfordrede i stedet til at lægge vægt på frivillighed. De ønskede denne tekst indføjet i loven: »For voldtægt straffes med fængsel indtil 8 år den, der har samleje med en person, der ikke deltager frivilligt.«

Foruden Straffelovrådet har også Dommerforeningen advaret mod samtykkelov.

Foreningen mener, at en samtykkelov vil indebære en risiko for, at der vil komme eksempler på domfældelser, der »vil blive betragtet som urimelige,« forklarer Lene Sigvardt, bestyrelsesmedlem i Dommerforeningen.

Hertil kommer en række juridiske eksperter, som i lighed med Straffelovrådet og Dommerforeningen er skeptiske over for indførelse af krav om samtykke i loven.

– Hvis man laver en ren samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse, er det i udgangspunkt ensbetydende med, at man kriminaliserer sex, sagde en af dem, professor i strafferet ved Aarhus Universitet og tidligere anklager Lasse Lund Madsen, i marts.

#SamtykkelovNu

Blandt demonstranterne er holdningen den, at en samtykkelov er nødvendig for at stille kvinder bedre i sager om voldtægt.

Samtidig er begrebet blevet en principsag. En lov med samme indhold, men uden ordet samtykke, ville ikke være tilfredsstillende for de aktivister, der i årevis har kæmpet for en samtykkelov.

– Vi skal have en samtykkelov, og den skal være uden undtagelser og uden mærkelige fortolkninger om, at man i visse situationer alligevel har pligt til at sige fra. Passivitet, flirt og påklædning kan aldrig være samtykke, lyder det i et opslag om demonstrationen.

– Vi mener at retssystemet gentagne gange har vist, at det er brug for ændrede regler, der tager udgangspunkt i, at det er ethvert menneskes ret at have sex med dem de har lyst til, men at udgangspunktet for lovgivningen skal være at det kun er sex, hvis man har samtykket. Hverken passivitet eller at man har haft sex før, er gift eller andre omstændigheder omkring og op til et seksuelt samvær skal vægtes så højt, som hvorvidt der foreligger samtykke. For det er ikke sex, hvis der ikke er samtykke. Så er det voldtægt, lyder det i et andet.

Opbakning fra feministiske organisationer og venstreorienterede ungdomspartier

Demonstrationen støttes af især feministiske organisationer og venstreorienterede ungdomspartier. Listen over organisationer, der bakker op om demonstrationen er følgende:

Pædagogstuderendes Landssammenslutning
Lærerstuderendes Landskreds
Joan Søstrene
BLM
Afro Danish Collective
Københavns Unge Feminister
Daregender
Rød-Grøn Ungdom
Alternativ Ungdom
SF Ungdom
Feministisk 8. marts
Danmarks Socialdemokratiske Ungdom
Socialistisk Ungdomsfront
Sex og Samfund
Kvinderådet
Hej Mand
Landsforeningen Spor
Dansk Kvindesamfund
Amnesty
Danner
Talk Town
K Vinders Fond
Aldrig Din Skyld

At demonstrationen foregår midt i en coronapandemi, er arrangørerne klar over, og de beder deltagerne opføre sig ansvarligt i forbindelse med demonstrationen.

– Vi opfordrer til at man bliver hjemme, hvis man føler sig syg. Vi opfordrer til at man følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger og holder afstand – og gerne bærer mundbind. Vi har et antal mundbind til uddeling, hvis man glemmer. Vi har folk på pladsen til at hjælpe med at holde afstand, skriver de i et af opslagene om arrangementet.

Økonomisk støtte fra HK Privat

Demonstrationen støttes økonomisk af fagforeningen HK Privat, der organiserer HK’ere ansat i private virksomheder.

HK Privat har over 110.000 medlemmer, og tre fjerdedele af dem er kvinder. Og ifølge næstformand i HK Privat, Anja C. Jensen, giver det god mening, at HK Privat støtter #SamtykkelovNu.

Hvad er årsagen til, at HK Privat støtter demonstrationen økonomisk? Hvad er forbindelsen mellem HK Privat og den juridiske definition af voldtægt?

– I HK Privat har vi et stort fokus på ligestilling. Ligestilling i privatlivet er stærkt forbundet med ligestilling på arbejdsmarkedet, og derfor har vi som faglig organisation også øje for, hvilke mekanismer i hele samfundet, der påvirker særligt kvindernes muligheder, stilling og vilkår på arbejdsmarkedet, indleder hun i et svar til Reelligestilling.dk.

– Sagt på en anden måde, blander vi os i alle de – også samfundsmæssige – forhold, hvor vi mener, at kvinder er underlagt mænd. Vi ønsker at sætte ind på flere fronter i forhold til at styrke kvinders tro på sig selv, og vi ønsker et samfund, der bakker op om netop det, at kønnene er ligeværdige. Og at det skal føre til andet end mere snak, fortsætter Anja C. Jensen.

– Samtidig er vi også en del af en bevægelse, som netop lever af og med aktivisme og demonstrationer, hvorfor vi ind imellem kan finde på at give et lille økonomisk bidrag til en sag, vi finder kan være med til at løfte og engagere til mere samfundsdebat på punkter, vi sympatiserer med, uddyber hun.

– Ønsket om en samtykkelov taler i mine øjne fint ind i denne dagsorden, og derfor har jeg udtrykt min støtte til demonstrationen, som vi også har støttet med det man må kalde et symbolsk beløb (2.500 kroner) til at dække nogle af udgifterne til for eksempel skilteworkshop, leje af en vogn og lydudstyr, gule veste og mundbind til demovagter og til uddeling. Sidstnævnte jo netop, fordi aktivisterne bag demonstrationen har understreget, at den skal ske på en måde, så risikoen for smittespredning formindskes, afslutter Anja C. Jensen.

Ifølge arrangementets Facebook-side er små 700 interesserede i at deltage i demonstrationen, som altså finder sted i morgen fra klokken 16.00.

Læs også

Ny bog udkommet: Aldrig din skyld, altid din skyld - De to fortællinger om køn

Interview