Scorer kvinder i mandefag?

Sådan vinkler du en artikel: At to ud af foreningens i alt fem kvinder består deres svendeprøve “sætter de sidste søm i kisten” på myten om mande- og kvindefag, mener fagforeningen 3F i Aabenraa-Tønder.

Fagforeningen 3F bragte i går artiklen ‘Kvinder scorer i mandefag’ på sin Aabenraa-Tønder-side. Hvis du tror, det handler om flirt og romantik, tager du fejl. Det drejer sig om, at kvinder i den lokale 3F-afdeling klarer sig godt i traditionelle ‘mandefag’. Der er bare ét problem: Det gør de ikke.

Artiklens konklusion er følgende:

“Dette beviser bare endnu engang, at det med kvinde og mandefag er et forældet begreb. Vi skal derfor opfordre henholdsvis kvinder og mænd til også at gå i gang med uddannelser og fag, hvor der traditionelt er flest af det modsatte køn.”

Nu kunne man så tro, at resten af artiklen handlede om en stor fremgang blandt kvinder i traditionelle mandefag. Men det gør den ikke. Slet ikke. Faktisk er der nærmest ingen kvinder i de traditionelle mandefag i 3F i Aabenraa-Tønder:

“Dog er det en kendsgerning, at der blandt ca. 500 murere i vores medlemsskare, kun er 5 kvinder. “

Artiklen handler om to af de fem kvindelige murermedlemmer, der lige har bestået deres svendeprøve. Tillykke til dem med de fine resultater. Men ligefrem at udlægge det som en landvindigt for kvinder i mandefag, kan man vel ikke? Jo, 3F i Aabenraa-Tønder kan godt. I rubrikken til artiklen formuleres det således:

Mette Schak Dahlmann og Elise Katrine Lorenzen sætter de sidste søm i kisten på myten om, at der er jobs som kun ét køn er egnet til.”

Et sidste søm i kisten på myten? 99% af murermedlemmerne er mænd, så det er vel næppe nogen myte, at murerhvervet er et mandefag. At to kvinder består deres svendeprøve slår ikke noget søm igennem, at kønsfordelingen dårligt kan være skævere, end den er blandt murerne i Aabenraa-Tønder.

Herfra skal lyde endnu et tillykke til de to kvindelige svende og en velment opfordring til 3F i Aabenraa-Tønder om at kigge mere på forholdet mellem overskrift og indhold. For nogle gange passer virkeligheden bare ikke til den historie, man gerne vil fortælle.

http://www.3f.dk/aabenraa-toender/nyheder/kvinder-scorer-i-mandefag

Tobias Petersen

40 år, sociolog, tekstforfatter, freelancejournalist og ligestillingsdebattør. Jeg er helhjertet tilhænger af ligeværd, lige muligheder og lige rettigheder og skriver om alt, der har med ligestillingsdebatten at gøre i bredeste forstand. Når jeg ikke diskuterer ligestilling, skriver jeg tekster for andre.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *