14. juni, 2024

Skal Hr. og Fru Danmark dømmes for voldtægt, Henrik Marstal?

Uagtsom voldtægt

Sex skal defineres som voldtægt, »hvis ikke begge parter åbenlyst har givet samtykke«, mener Henrik Marstal. På den måde vil flere blive dømt.

Feminist, forfatter og ligestillingsdebattør Henrik Marstal ønsker at indføre straf for ‘uagtsom voldtægt’ Det fremgår af et indlæg på Politiken, hvor Marstal udtrykker sit ønske således:

Der er al mulig grund til at se lovgivningen efter i sømmene. I Norge og Sverige er der indført en lov om uagtsom voldtægt, som gør et samleje ulovligt, hvis ikke begge parter åbenlyst har givet samtykke. En sådan lov gør det lettere at afgøre, hvornår der er tale om voldtægt (…).

Marstal mener, at indførelse af straf for ‘uagtsom voldtægt’ vil føre til en kraftig stigning i antallet af domme for voldtægt. Han skriver:

Sandsynligheden taler derfor for, at vi i de kommende år vil se langt flere sager med helt almindelige borgere, som lever et ellers både lovlydigt og ansvarligt liv, men som nu bliver dømt for voldtægt – fordi de ganske enkelt ikke i tilstrækkelig grad har været klar over, hvad definitionen på voldtægt egentlig er.

Samfundet vil altså i stigende grad blive vidne til dobbelttragedier: Dels den tragedie, at en person er blevet udsat for voldtægt, og dels den tragedie, at en anden person nu får radikalt ændret sit liv via en dom, i begge tilfælde med måske uoverskuelige personlige konsekvenser til følge. Men selvfølgelig er der den vigtige forskel, at heller ikke i voldtægtssager bør hensynet til gerningspersonens fremtid, pårørende og følelser sættes over ofrets.

Formodentlig vil rigtig mange af os fremover opleve at have en bekendt eller to, som sidder i fængsel eller lever med en betinget dom, fordi vedkommende en aften lige havde glemt hvad definitionen på voldtægt var. For som samfundsborgere kan ingen af os undskylde sig, hvis vi voldtager nogen: Hverken sextrang, fuldskab, vrede, behov for magtudøvelse eller uvidenhed kan berettige den handling.

Jo, som udgangspunkt har Marstal ret

Accepterer man præmissen, er Marstals spådomme plausible. Det er klart, at hvis enhver form for sex uden foregående samtykke defineres som voldtægt, så vil der ske en ufattelig stigning i antallet af voldtægter, som givetvis vil føre til flere anmeldelser og flere domme.

Men vil det nedbringe antallet af de voldtægter, der sker i dag? Næppe. At kaste Hr. og Fru Danmark i fængsel for at glemme at sige til hinanden, at de samtykker, inden de går i gang på køkkenbordet, vil ikke ændre på situationen for de kvinder (og mænd), der voldtages i dag.

Men hvorfor skal almindelig seksuel adfærd kriminaliseres?

Effekten af Marstals forslag vil være at gøre almindelig seksuel adfærd ulovlig. Ethvert samleje eller anden seksuel omgang, som ikke udtrykkeligt indledes med et samtykke, men fx blot med indforstået accept, vil med Marstals paragraf om ‘uagtsom voldtægt’ kunne straffes.

Dermed vil voldtægt blive til noget, alle i et normalt parforhold og med normal seksuel adfærd begår. For sex er noget, der for de fleste mennesker sker uden forudgående samtale. Der kysses, kigges og nusses, men der underskrives ikke dokumenter eller optages samtykker. Det er ikke nemlig ikke nødvendigt: Intet almindeligt menneske har svært ved at skelne mellem sex og voldtægt.

Antallet af voldtægter nedbringes ikke ved at definere sex som voldtægt

Ønsker man at gøre noget for at nedbringe antallet af voldtægter, skal man gøre noget ganske andet.

Dels skal man målrette indsatsen ind over for de grupper, der faktisk voldtager (og det er ikke Hr. og Fru Jensen). Dels skal man oprette regionale centre for voldtægtsanmeldelser med uddannet politipersonale. Det første vil forhindre voldtægter, som ellers ville være blevet begået. Det sidste vil øge antallet af anmeldelser og domme. Begge dele skal ske sammen med en skærpelse af straffen for voldtægt og en skærpelse af straffen for falsk anmeldelse af voldtægt. Det er en firepunktsplan, som vil gøre en forskel.

At definere sex som voldtægt vil ikke. Hvad Hr. og Fru Jensen laver, når lyset er slukket, og ord er overflødige, er ikke en sag for hverken domstole eller Henrik Marstal.

Læs også

Ny bog udkommet: Aldrig din skyld, altid din skyld - De to fortællinger om køn

Interview