Skal Hr. og Fru Danmark dømmes for voldtægt, Henrik Marstal?

Uagtsom voldtægt

Sex skal defineres som voldtægt, »hvis ikke begge parter åbenlyst har givet samtykke«, mener Henrik Marstal. På den måde vil flere blive dømt.

Feminist, forfatter og ligestillingsdebattør Henrik Marstal ønsker at indføre straf for ‘uagtsom voldtægt’ Det fremgår af et indlæg på Politiken, hvor Marstal udtrykker sit ønske således:

Der er al mulig grund til at se lovgivningen efter i sømmene. I Norge og Sverige er der indført en lov om uagtsom voldtægt, som gør et samleje ulovligt, hvis ikke begge parter åbenlyst har givet samtykke. En sådan lov gør det lettere at afgøre, hvornår der er tale om voldtægt (…).

Marstal mener, at indførelse af straf for ‘uagtsom voldtægt’ vil føre til en kraftig stigning i antallet af domme for voldtægt. Han skriver:

Sandsynligheden taler derfor for, at vi i de kommende år vil se langt flere sager med helt almindelige borgere, som lever et ellers både lovlydigt og ansvarligt liv, men som nu bliver dømt for voldtægt – fordi de ganske enkelt ikke i tilstrækkelig grad har været klar over, hvad definitionen på voldtægt egentlig er.

Samfundet vil altså i stigende grad blive vidne til dobbelttragedier: Dels den tragedie, at en person er blevet udsat for voldtægt, og dels den tragedie, at en anden person nu får radikalt ændret sit liv via en dom, i begge tilfælde med måske uoverskuelige personlige konsekvenser til følge. Men selvfølgelig er der den vigtige forskel, at heller ikke i voldtægtssager bør hensynet til gerningspersonens fremtid, pårørende og følelser sættes over ofrets.

Formodentlig vil rigtig mange af os fremover opleve at have en bekendt eller to, som sidder i fængsel eller lever med en betinget dom, fordi vedkommende en aften lige havde glemt hvad definitionen på voldtægt var. For som samfundsborgere kan ingen af os undskylde sig, hvis vi voldtager nogen: Hverken sextrang, fuldskab, vrede, behov for magtudøvelse eller uvidenhed kan berettige den handling.

Jo, som udgangspunkt har Marstal ret

Accepterer man præmissen, er Marstals spådomme plausible. Det er klart, at hvis enhver form for sex uden foregående samtykke defineres som voldtægt, så vil der ske en ufattelig stigning i antallet af voldtægter, som givetvis vil føre til flere anmeldelser og flere domme.

Men vil det nedbringe antallet af de voldtægter, der sker i dag? Næppe. At kaste Hr. og Fru Danmark i fængsel for at glemme at sige til hinanden, at de samtykker, inden de går i gang på køkkenbordet, vil ikke ændre på situationen for de kvinder (og mænd), der voldtages i dag.

Men hvorfor skal almindelig seksuel adfærd kriminaliseres?

Effekten af Marstals forslag vil være at gøre almindelig seksuel adfærd ulovlig. Ethvert samleje eller anden seksuel omgang, som ikke udtrykkeligt indledes med et samtykke, men fx blot med indforstået accept, vil med Marstals paragraf om ‘uagtsom voldtægt’ kunne straffes.

Dermed vil voldtægt blive til noget, alle i et normalt parforhold og med normal seksuel adfærd begår. For sex er noget, der for de fleste mennesker sker uden forudgående samtale. Der kysses, kigges og nusses, men der underskrives ikke dokumenter eller optages samtykker. Det er ikke nemlig ikke nødvendigt: Intet almindeligt menneske har svært ved at skelne mellem sex og voldtægt.

Antallet af voldtægter nedbringes ikke ved at definere sex som voldtægt

Ønsker man at gøre noget for at nedbringe antallet af voldtægter, skal man gøre noget ganske andet.

Dels skal man målrette indsatsen ind over for de grupper, der faktisk voldtager (og det er ikke Hr. og Fru Jensen). Dels skal man oprette regionale centre for voldtægtsanmeldelser med uddannet politipersonale. Det første vil forhindre voldtægter, som ellers ville være blevet begået. Det sidste vil øge antallet af anmeldelser og domme. Begge dele skal ske sammen med en skærpelse af straffen for voldtægt og en skærpelse af straffen for falsk anmeldelse af voldtægt. Det er en firepunktsplan, som vil gøre en forskel.

At definere sex som voldtægt vil ikke. Hvad Hr. og Fru Jensen laver, når lyset er slukket, og ord er overflødige, er ikke en sag for hverken domstole eller Henrik Marstal.

Tobias Petersen

40 år, sociolog, tekstforfatter, freelancejournalist og ligestillingsdebattør. Jeg er helhjertet tilhænger af ligeværd, lige muligheder og lige rettigheder og skriver om alt, der har med ligestillingsdebatten at gøre i bredeste forstand. Når jeg ikke diskuterer ligestilling, skriver jeg tekster for andre.

2 thoughts on “Skal Hr. og Fru Danmark dømmes for voldtægt, Henrik Marstal?

 • 3. september 2015 kl. 12:19
  Permalink

  Jeg vil gerne give mit besyv med. Jeg har studeret den amerikanske debat om voldtægter på universiteterne ganske meget, og de erfaringer jeg uddrager heraf, er at der florerer en frygtelig masse falske anmeldelser for voldtægt. Der er en hetz, som ikke rammer virkelige voldtægstforbrydere, og heller ikke rammer mænd som går lidt over kanten i deres måde at dyrke sex på; nej, den rammer almindelige, pæne, sympatiske mænd som kvinderne egentlig godt kan lide, og som de selv indleder kontakt til. Kvinderne flirter kraftigt, de drikker sig sanseløst berusede for at dæmpe deres egne hæmninger, eller de spiller nogle spil for at lokke manden i seng med sig. Bagefter anmelder de så manden for voldtægt. De mænd der rammes, er de pæne og sympatiske mænd. Derimod er feministerne og hvem der ellers hidser sig op over hvad der foregår, forbløffende ligeglade med regulære voldelige, mere eller mindre psykopatiske voldtægtsforbrydere. De fokuserer bevidst på “almindelige mænd”, fordi de er besat af tesen om at bevise at alle mænd, uden undtagelse, er potentielle voldtægtsmænd, hvorfor det vigtige for dem er at få dømt almindelige mænd, ikke forbryderiske mænd.
  Det er tydeligvis også Marstals ærinde. Hele formålet med tiltaget er at få sat en masse almindelige mennesker i fængsel.
  Tankegangen bag dette er en frustration over at så mange voldtægtsmænd ikke kan dømmes på grund af mangel på bevis. Men hævnfølelsen hos feminister og andre, så som folk af Marstals type, er så intens, at de for alt i verden vil have dømt NOGEN. De ved godt at de får dømt nogen som stort set er uskyldige, men det er de ligeglade med. Der skal dømmes nogen uskyldige som en slags kompensation for de skyldige, der får fri.
  Der ligger også i den slags forslag et delvis uudtalt ønske om at afskaffe sex totalt. Det er et korstog for at udrydde synd. Man vil tvinge alle mennesker til at afholde sig fra sex, med mindre der i hvert eneste tilfælde foreligger en gensidig skriftlig aftale der udtrykkeligt tillader hvert eneste trin i forspillet. Dette vil selvfølgelig dræbe al sexlyst, sådan at sex slet ikke længere vil forekomme. Og det er da også givetvis målet i sidste ende.
  Al sex, hvori en mand deltager, vil kunne kriminaliseres. Tilbage er kun sex imellem kvinder, da kvinder per definition altid er uskyldige og aldrig kan dømmes.
  Det er det rene, glade, rablende vanvid, og det vil bidrage til det, som forkæmperne egentlig ønsker: At den hvide, heteroseksuelle mænd fuldstændig uddør fra Jordens overflade.

  Svar
 • 12. september 2015 kl. 16:12
  Permalink

  Måske kunne ligestillingsministeriet udforme en standardformular, som begge parter kunne underskrive (selvfølgeligt bevidnet af en uafhængig notar), før der indedes nogen form for intim aktivitet?

  Svar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *