13. juli, 2024

En million danskere støtter Kvinderådet uden at vide det

Kvinderådet holder til i Kvindernes Bygning, som ligger et stenkast fra Strøget i det centrale København. Billede. Google Maps.

Hver femte dansker støtter Kvinderådet gennem medlemskab af andre foreninger. Se, om du er med til at betale.

Opdateret 5/1-2021, 10:25.

Omkring 1 million danskere støtter økonomisk lobbyorganisationen Kvinderådet gennem medlemskab af fagforeninger, partier og andre sammenslutninger. Det fremgår af en gennemgang af Kvinderådets hjemmeside.

Er du fx medlem af Ingeniørforeningen IDA, Dansk Journalistforbund eller Gymnasieskolernes Lærerforening, er du med til at finansiere Kvinderådets kønspolitiske aktiviteter. Det samme gælder, hvis du er medlem af Enhedslisten, SF, Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti eller Venstre.

I alt støttes Kvinderådet økonomisk af 44 organisationer med til sammen ca. 1 million medlemmer (se den komplette liste nederst i artiklen).

Hvad er Kvinderådet?

Kvinderådet arbejder – som navnet antyder – entydigt for kvinders rettigheder. Det fremgår af Kvinderådets formål:

»Kvinderådet blev oprettet i 1899 med det formål at koordinere de kvindepolitiske krav og påvirke den kønspolitiske udvikling nationalt og internationalt. Ideen med et Kvinderåd er at skabe en fælles platform for udviklingen af et reelt demokrati, hvor ligestilling mellem kønnene og respekt for forskelligheder står i centrum. Kvinderådets arbejde er køns- og ikke partipolitisk. Via udviklingen af en fælles politik ud fra en kvindesynsvinkel er det målet at fremme kvinders menneskerettigheder herunder forebygge vold mod kvinder, fjerne ulige løn og anden form for diskrimination på arbejdsmarkedet og sikre kvinder indflydelse i samfundets magtcentre.«

Blandt Kvinderådets konkrete danske mærkesager kan nævnes ligeløn, barsel og kvinders repræsentation.

Kvinderådet har foruden sin hjemmeside også en aktiv Facebook-side, der fortæller om rådets aktiviteter og linker til artikler, der er relevante for sidens følgere, fx om æresrelateret vold eller museers indkøb af kunst.

Mænd (næsten) ingen adgang

Kvinderådet består af en styrelse med 16 medlemmer og et sekretariat med syv ansatte. Styrelsen tæller 15 kvindelige medlemmer og ét mandligt, nemlig forkvinde for Selskab for Ligestilling, Ulrik Frost. Alle de syv ansatte er kvinder.

Organisatorisk varetages den daglige ledelse af Kvinderådet af en forkvinde samt 1. og 2. næstforkvinde, som vælges på rådets generalforsamling.

Kvinderådets øverste myndighed er repræsentantskabet, hvortil alle medlemsorganisationer kan udpege tre medlemmer. Repræsentantskabet mødes to gange om året – i marts måned til generalforsamling og om efteråret til repræsentantskabsmøde.

Hvad koster medlemskabet?

Prisen for at være privat støttemedlem er 200 kroner om året, mens prisen varierer for organisationsmedlemmer:

»Medlemsorganisationerne betaler et årligt kontingent, som afhænger af organisationens medlemstal. Minimumskontingentet er p.t. 2.305,00 kr. om året og dækker organisationer med op til 500 medlemmer. Maksimumssatsen, som betales af organisationer med mere end 68.000 medlemmer, er 57.760,00 kr. Kontingentet dyrtidsreguleres.«

Det ‘dyre’ medlemskontingent betales således fx af de store fagforeninger.

Modstander af burkaforbud

Kvinderådet er ikke en partipolitisk organisation, men fra tid til anden blander rådet sig alligevel i den offentlige debat, fx i 2009, da rådets sekretariatsleder Randi Theil Nielsen meldte klart ud, at et forbud mod burkaer ville være en dårlig ide:

»Jeg kan ikke se, hvad det skal løse. Hvilket problem vil man løse ved at forbyde burkaen? (…) Vi arbejder for dialog og integration, og set i det lys har jeg svært ved at se, hvordan et forbud fremmer det«, udtalte hun dengang til Politiken.

Randi Theil Nielsen er fortsat sekretariatsleder i Kvinderådet.

‘Stem flere kvinder ind’

Kvinderådet har flere gange blandet sig i valgkampe med kampagner med slogans som ‘Stem kvinder ind’ og ‘Stem flere kvinder ind’. Senest ved kommunalvalget i 2013, hvor Kvinderådet blandt andet organiserede en national kampagneweekend for kvindelige kandidater. Det politiske engagement begrundes blandt andet således på Kvinderådets hjemmeside:

»Det er vigtigt for lokaldemokratiet, at kvinders meninger og erfaringer kommer langt mere i spil i det kommunalpolitiske Danmark (…)«

Daværende forkvinde for Kvinderådet, Randi Iversen, kaldte ved samme lejlighed kvinders repræsentation i lokalpolitik for »en demokratisk skævvridning af dimensioner«.

Se, om du støtter Kvinderådet

Hvis du er medlem af en eller flere af disse foreninger og organisationer, er via dit kontingent med til at finansiere Kvinderådets kønspolitiske aktiviteter. De 44 medlemsorganisationer er som følger (listen blev sidst opdateret i februar 2015):

Afghansk Kvindeforening i Danmark

Forbundet Arkitekter og Designere
Hjemmeside: www.arkitektforbundet.dk/

BUPL
Hjemmeside: www.bupl.dk/

Danner
Hjemmeside: www.dannerhuset.dk

Danmarks Katolske Kvindeforbund
Hjemmeside: www.dkkf.dk

Dansk Journalistforbund
Hjemmeside: www.journalistforbundet.dk/

Dansk Kvindesamfund
Hjemmeside: http://danskkvindesamfund.dk/

Dansk Magisterforening
Hjemmeside: http://www.magister.dk/

Dansk Sygeplejeråd
Hjemmeside: www.dsr.dk/

Danske Baptisters Kvindeforbund
Hjemmeside: www.baptistkirken.dk/

Danske Kvindelige Lægers Forening
Hjemmeside: www.quindoc.dk/

De Grønne pigespejdere
Hjemmeside: www.pigespejder.dk/

Den Irakiske Kvindeforening i Danmark

Det Konservative Folkepartis Kvindeudvalg
Hjemmeside: www.konservative.dk/

Det Radikale Venstres Ligeretsudvalg
Hjemmeside: www.radikale.dk/

Enhedslistens Kvindeudvalg
Hjemmeside: www.enhedslisten.dk/

Fagligt Fælles Forbund – 3F
Hjemmeside: http://forsiden.3f.dk/

FOA
Hjemmeside: www.foa.dk/

Foreningen for Kønsforskning i Danmark
Hjemmeside: www.koensforskning.dk/

Foreningen mod Pigeomskæring
Hjemmeside: www.pigeomskaering.dk/

Frelsens Hærs Kvindekreds
Hjemmeside: www.frelsens-haer.dk/

Gender Equality Center
hjemmeside: www.c-we.org/

Gymnasieskolernes Lærerforenings Ligestillingsudvalg
Hjemmeside: www.gymnasieskolen.dk/

HK Danmark
Hjemmeside: www.hk.dk/

Ingeniørforeningen i Danmark (IDA)
Hjemmeside:www.ida.dk

Jordemoderforening
Hjemmeside: www.jordemoderforeningen.dk/

KFUK’s Sociale Arbejde
Hjemmeside: www.kfukssocialearbejde.dk/

Kurdisk Kvinde Forening

Kvindelige Kunstneres Samfund
Hjemmeside: www.kks-kunst.dk/

Kvindemuseet i Danmark
Hjemmeside: www.kvindemuseet.dk/

Kvinder i Musik
Hjemmeside: www.kvinderimusik.dk/

Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed
Hjemmeside: www.kvindefredsliga.dk/

LOKK Landsorganisationen af Kvindekrisecentre
Hjemmeside: www.lokk.dk/

OASIS
Hjemmeside: www.oasis-rehab.dk/

Selskab for ligestilling
Hjemmeside: www.selskabforligestilling.dk/

Sex & Samfund
Hjemmeside: www.sexogsamfund.dk/

Socialistisk Folkepartis Ligestillingsudvalg (SF)
Hjemmeside: www.sf.dk/

Socialdemokratiets Ligestillingsnetværk
Hjemmeside: http://socialdemokraterne.dk/default.aspx?site=ligestillingsudvalget

Socialpædagogernes Landsforbund
Hjemmeside: www.sl-dk.dk/

Soroptimist International, Danmarks Unionen
Hjemmeside: www.soroptimist-danmark.dk/

Venstre
Hjemmeside: www.venstre.dk/

Virksomme kvinder
Hjemmeside: http://www.virksommekvinder.dk/

WIZO i Danmark
Hjemmeside: www.wizo.dk/news.php

Zonta International Area Denmark
Hjemmeside: www.zonta.dk/

Læs også

Ny bog udkommet: Aldrig din skyld, altid din skyld - De to fortællinger om køn

Interview