1 million danskere støtter Kvinderådet uden at vide det

Fra Kvinderådets kampagne i 2009. Foto: Radikalehovedstaden.dk
Fra Kvinderådets kampagne i 2009. Foto: Radikalehovedstaden.dk

Hver femte dansker støtter Kvinderådet gennem medlemskab af andre foreninger. Se, om du er med til at betale.

Omkring 1 million danskere støtter økonomisk lobbyorganisationen Kvinderådet gennem medlemskab af fagforeninger, partier og andre sammenslutninger. Det fremgår af en gennemgang af Kvinderådets hjemmeside.

Er du fx medlem af Ingeniørforeningen IDA, Dansk Journalistforbund eller Gymnasieskolernes Lærerforening, er du med til at finansiere Kvinderådets kønspolitiske aktiviteter. Det samme gælder, hvis du er medlem af Enhedslisten, SF, Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti eller Venstre.

I alt støttes Kvinderådet økonomisk af 44 organisationer med til sammen ca. 1 million medlemmer (se den komplette liste nederst i artiklen).

Hvad er Kvinderådet?

Kvinderådet arbejder – som navnet antyder – entydigt for kvinders rettigheder. Det fremgår af Kvinderådets formål (mine fremhævninger):

Kvinderådet blev oprettet i 1899 med det formål at koordinere de kvindepolitiske krav og påvirke den kønspolitiske udvikling nationalt og internationalt.

Ideen med et Kvinderåd er at skabe en fælles platform for udviklingen af et reelt demokrati, hvor ligestilling mellem kønnene og respekt for forskelligheder står i centrum. Kvinderådets arbejde er køns- og ikke partipolitisk. Via udviklingen af en fælles politik ud fra en kvindesynsvinkel er det målet at fremme kvinders menneskerettigheder herunder forebygge vold mod kvinder, fjerne ulige løn og anden form for diskrimination på arbejdsmarkedet og sikre kvinder indflydelse i samfundets magtcentre.

Blandt Kvinderådets konkrete danske mærkesager kan nævnes ligeløn, barsel og kvinders repræsentation.

Kvinderådet har foruden sin hjemmeside også en aktiv Facebookside, der fortæller om rådets aktiviteter og linker til artikler, der er relevante for sidens følgere, fx om æresrelateret vold eller museers indkøb af kunst.

Mænd (næsten) ingen adgang

Kvinderådet består af en styrelse med 16 medlemmer og et sekretariat med syv ansatte. Styrelsen tæller 15 kvindelige medlemmer og ét mandligt, nemlig forkvinde for Selskab for Ligestilling, Ulrik Frost. Alle de syv ansatte er kvinder.

Organisatorisk varetages den daglige ledelse af Kvinderådet af en forkvinde samt 1. og 2. næstforkvinde, som vælges på rådets generalforsamling. Kvinderådets øverste myndighed er repræsentantskabet, hvortil alle medlemsorganisationer kan udpege tre medlemmer. Repræsentantskabet mødes to gange om året – i marts måned til generalforsamling og om efteråret til repræsentantskabsmøde.

Hvad koster medlemskabet?

Prisen for at være privat støttemedlem er 200 kroner om året, mens prisen varierer for organisationsmedlemmer:

Medlemsorganisationerne betaler et årligt kontingent, som afhænger af organisationens medlemstal. Minimumskontingentet er p.t. 2.305,00 kr. om året og dækker organisationer med op til 500 medlemmer. Maksimumssatsen, som betales af organisationer med mere end 68.000 medlemmer, er 57.760,00 kr. Kontingentet dyrtidsreguleres.

De ‘dyre’ medlemskontingent betales således fx af de store fagforeninger.

Modstander af burkaforbud

Kvinderådet er ikke en partipolitisk organisation, men fra tid til anden blander rådet sig alligevel i den offentlige debat, fx i 2009, da rådets sekretariatsleder Randi Theil Nielsen meldte klart ud, at et forbud mod burkaer ville være en dårlig ide:

“Jeg kan ikke se, hvad det skal løse. Hvilket problem vil man løse ved at forbyde burkaen? (…) Vi arbejder for dialog og integration, og set i det lys har jeg svært ved at se, hvordan et forbud fremmer det”, udtalte hun dengang til Politiken.

Randi Theil Nielsen er fortsat sekretariatsleder i Kvinderådet.

‘Stem flere kvinder ind’

Kvinderådet har flere gange blandet sig i valgkampe med kampagner med slogans som ‘Stem kvinder ind’ og ‘Stem flere kvinder ind’. Senest ved kommunalvalget i 2013, hvor Kvinderådet blandt andet organiserede en national kampagneweekend for kvindelige kandidater. Det politiske engagement begrundes blandt andet således på Kvinderådets hjemmeside:

“Det er vigtigt for lokaldemokratiet, at kvinders meninger og erfaringer kommer langt mere i spil i det kommunalpolitiske Danmark (…)”

Daværende forkvinde for Kvinderådet, Randi Iversen, kaldte ved samme lejlighed kvinders repræsentation i lokalpolitik for “en demokratisk skævvridning af dimensioner”.

Se, om du støtter Kvinderådet

Hvis du er medlem af en eller flere af disse foreninger og organisationer, er via dit kontingent med til at finansiere Kvinderådets kønspolitiske aktiviteter. De 44 medlemsorganisationer er som følger:

Afghansk Kvindeforening i Danmark
Ved forkvinde Sohaila Sherzai
Rørmosen 19 2. tv.
4000 Roskilde
e-mail: sherzai-s@hotmail.com

Forbundet Arkitekter og Designere
Ligestillingsudvalget
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
e-mail: sekr@arkitektforbundet.dk
Hjemmeside: www.arkitektforbundet.dk/

BUPL
Blegdamsvej 124
2100 København Ø
e-mail: mailto:bupl@bupl
Hjemmeside: www.bupl.dk/

Danner
Nansensgade 1
1366 København k
Hjemmeside: www.dannerhuset.dk

Danmarks Katolske Kvindeforbund
Kontaktperson: Benedicte Knudsen
Hjemmeside: www.dkkf.dk

Dansk Journalistforbund
Gammel Strand 46
1202 København K
Hjemmeside: www.journalistforbundet.dk/

Dansk Kvindesamfund
Niels Hemmingsens Gade 10, 3
1153 København K
Hjemmeside: http://danskkvindesamfund.dk/

Dansk Magisterforening
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
Hjemmeside: http://www.magister.dk/

Dansk Sygeplejeråd
Sankt Annæ Plads 30
Postboks 1084
1008 København K
Hjemmeside: www.dsr.dk/

Danske Baptisters Kvindeforbund
e-mail: baptist@post4.tele.dk
Hjemmeside: www.baptistkirken.dk/

Danske Kvindelige Lægers Forening
Lise Lotte Petersen
e-mail: liselottepetersen1@gmail.com
Hjemmeside: www.quindoc.dk/

De Grønne pigespejdere
Arsenalvej 10
1436 København K
e-mail: info@pigespejder.dk
Hjemmeside: www.pigespejder.dk/

Den Irakiske Kvindeforening i Danmark
Att. Zakia al. Muomen 

Det Konservative Folkepartis Kvindeudvalg
Nyhavn 4
Postboks 1515
1020 København K
e-mail: info@konservative.dk
Hjemmeside: www.konservative.dk/

Det Radikale Venstres Ligeretsudvalg
Sekretariatet
Christiansborg
1218 København K
e-mail: radikale@radikale.dk
Hjemmeside: www.radikale.dk/

Enhedslistens Kvindeudvalg
Studiestræde 24
1455 København K
e-mail: kbh@enhedslisten.dk
Hjemmeside: www.enhedslisten.dk/

Fagligt Fælles Forbund – 3F
Kampmannsgade 4
1790 København V
e-mail: 3f@3f.dk
Hjemmeside: http://forsiden.3f.dk/

FOA
Staunings Plads 1
Postboks 11
1790 København V
e-mail: foa@foa.dk
Hjemmeside: www.foa.dk/

Foreningen for Kønsforskning i Danmark
c/o Sociologisk Institut
Københavns Universitet
Øster Farimagsgade 5
e-mail: foreningen@koensforskning.dk
Hjemmeside: www.koensforskning.dk/

Foreningen mod Pigeomskæring
Rosenørns Allé 12
1634 København V
e-mail: mail@pigeomskaering.dk
Hjemmeside: www.pigeomskaering.dk/

Frelsens Hærs Kvindekreds
Pia Mogensen
Frederiksberg Allé 9
1621 København V
Hjemmeside: www.frelsens-haer.dk/

Gender Equality Center
Niels Hemmingsensgade 10
1008 København K
e-mail: info@c-we.org
hjemmeside: www.c-we.org/

Gymnasieskolernes Lærerforenings Ligestillingsudvalg
Vesterbrogade 16
1620 København V
e-mail: gl@gl.org
Hjemmeside: www.gymnasieskolen.dk/

HK Danmark
Weidekampsgade 8
0900 København C
e-mail: hk@hk.dk
Hjemmeside: www.hk.dk/

Ingeniørforeningen i Danmark (IDA)
Ingeniørhuset
Kalvebod Brygge 31-33
1780 København V
e-mail: ida@ida.dk
Hjemmeside:www.ida.dk

Jordemoderforening
Lillian Bondo
Sankt Annæ Plads 30
Postboks 2217
1018 København K
e-mail: mailto:sek@jordemoderforeningen.dk
Hjemmeside: www.jordemoderforeningen.dk/

KFUK’s Sociale Arbejde
Niels Hemmingsensgade 10
1153 København K
e-mail: post@kfukssocialearbejde.dk
Hjemmeside: www.kfukssocialearbejde.dk/

Kurdisk Kvinde Forening
Retortvej 45, 1.th
2500 Valby
e-mail: kurdiskkvindeforening1@gmail.com

Kvindelige Kunstneres Samfund
Kit Kjærbye
e-mail: kks-kunst@nypost.dk
Hjemmeside: www.kks-kunst.dk/

Kvindemuseet i Danmark
Domkirkepladsen 5
8000 Århus
e-mail: info@womensmuseum.dk
Hjemmeside: www.kvindemuseet.dk/

Kvinder i Musik
Sekretariat/Tove Krag
Herman Triers Plads 7, 5
1631 København V
e-mail: info@kvinderimusik.dk
Hjemmeside: www.kvinderimusik.dk/

Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed
Vesterbrogade 10, 2.
1620 København V
Tlf. og fax: 33 23 10 97
E-mail: wilpfdk@gmail.com
Hjemmeside: www.kvindefredsliga.dk/

LOKK Landsorganisationen af Kvindekrisecentre
c/o 3F
Kampmannsgade 4
1790 København V
e-mail: sekretariat@lokk.dk
Hjemmeside: www.lokk.dk/

OASIS
Strandboulevarden 92, 3. sal
2100 København Ø
e-mail: mailto:oasis@infom.dk
Hjemmeside: www.oasis-rehab.dk/

Selskab for ligestilling
Hjemmeside: www.selskabforligestilling.dk/
Sex & Samfund
Lergravsvej 59, 2. th.
2300 København S
e-mail: info@sexogsamfund.dk
Hjemmeside: www.sexogsamfund.dk/

Socialistisk Folkepartis Ligestillingsudvalg (SF)
Hjemmeside: www.sf.dk/

Socialdemokratiets Ligestillingsnetværk
Danasvej 7
1910 Frederiksberg C
Hjemmeside: http://socialdemokraterne.dk/default.aspx?site=ligestillingsudvalget

Socialpædagogernes Landsforbund
Brolæggerstræde 9
1211 København K
e-mail: sl@sl-dk.dk
Hjemmeside: www.sl-dk.dk/

Soroptimist International, Danmarks Unionen
e-mail: president@soroptimist-danmark.dk
Hjemmeside: www.soroptimist-danmark.dk/

Venstre
Netværk for velfærd v/Claus Richter
Søllerødvej 30
2840 Holte
e-mail: venstre@venstre.dk
Hjemmeside: www.venstre.dk/

Virksomme kvinder
Ann Harkjær Frederiksen
Stubhøjvej 6
5750 Ringe
E-mail: ann@virksommekvinder.dk
Hjemmeside: http://www.virksommekvinder.dk/

WIZO i Danmark
Ny Kongensgade 6
Postboks 2015
1012 København K
e-mail: mailto:wizo.dk@post.tele.dk
Hjemmeside: www.wizo.dk/news.php

Zonta International Area Denmark
Eva Nielsen
e-mail: eva.nielsen@fanonet.dk
Hjemmeside: www.zonta.dk/

Tobias Petersen

Tobias Petersen

40 år, sociolog, tekstforfatter, freelancejournalist og ligestillingsdebattør. Jeg er helhjertet tilhænger af ligeværd, lige muligheder og lige rettigheder og skriver om alt, der har med ligestillingsdebatten at gøre i bredeste forstand. Når jeg ikke diskuterer ligestilling, skriver jeg tekster for andre.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *