14. juli, 2024

9 ud af 10 partnerdrab rammer kvinder

partnerdrab_norge_2000-2016
Mellem 2000 og 2016 er 150 mennesker blevet slået ihjel af deres partner i Norge, viser grundig gennemgang foretaget af avisen VG. Af dem var 135 kvinder og 15 mænd. Billede: Arkivfoto.

Norske VG har gennemgået samtlige 150 partnerdrab i Norge i perioden 2000-2016. 90 procent af de dræbte er kvinder.

Den norske avis VG har lavet en grundig gennemgang af samtlige partnerdrab i Norge fra år 2000 til 2016.

Gennemgangen viser, at i alt 150 mennesker er blevet slået ihjel af deres partner i perioden, heraf 135 kvinder og 15 mænd.

Det svarer til, at 90 procent af de dræbte er kvinder, og blot 10 procent er mænd.

Overrepræsentation af indvandrere

Gennemgangen viser desuden, at der er en overrepræsentation af indvandrere blandt gerningsmændene i sager om partnerdrab.

Hele 48 procent af partnerdrabene er således begået af personer, der er født uden for Norge. Et tal, som er langt højere end de 13 procent, indvandrere udgør af den norske befolkning.

Socialt skævt og samlivsbrud

Endelig viser gennemgangen, at partnerdrab rammer socialt skævt og ofte sker i forbindelse med samlivsbrud.

Både som gerningsmænd og ofre er marginaliserede grupper som arbejdsløse og ayslansøgere overrepræsenterede, skriver VG således under en grafik, der viser, at nettoårsindtægten for det gennemsnitlige partnerdrabsoffer blot er 132.076 norske kroner.

Avisen fremhæver i en artikel om tallene, at majoriteten af drabene sker lige før, under eller lige efter et samlivsbrud.

VG har i forbindelse med gennemgangen lavet en underside på vg.no med overblik over gennemgangens resultater. Her kan man også læse om hvert eneste af de 150 partnerdrab, der er sket i perioden.

Læs også

Ny bog udkommet: Aldrig din skyld, altid din skyld - De to fortællinger om køn

Interview