24. maj, 2024

DR står ved ensidigt kvindefokus i tema om psykisk vold

DR tegner ikke et misvisende billede af psykisk vold ved i et tema om emnet ensidigt at fortælle om kvindelige ofre, fastholder DR-redaktør. Billede: DR-byen. Wikimedia Commons, fotograf: Karen Mardahl.

Ingen af artiklerne i DR-tema om psykisk vold handler om mandlige ofre. Men det skrævvrider ikke billedet, fastholder DR-redaktør Mads Vesterby Damm.

DR har siden slutningen af oktober sat fokus på psykisk vold. Emnet har sin egen temaside på DR’s hjemmeside, som i skrivende stund rummer otte artikler.

Fem af dem handler om kvinder, der er blevet udsat for psykisk vold, to af dem om politikeres holdninger til problemet og en enkelt om de juridiske aspekter.

Artikler om mandlige ofre for psykisk vold er der derimod ingen af på DR’s temaside.

I alt seks kvinder, der har været udsat for psykisk vold, kommer til orde i temaartiklerne, men ikke en eneste mand.

Vi forsøgte at få en mand i tale

Reelligestilling.dk har i en mail spurgt DR, hvad det skyldes. Svarene kommer fra Mads Vesterby Damm, ledende redaktør, Indland, DR Nyheder.

Er psykisk vold efter DR’s opfattelse først og fremmest et ’kvindeproblem’?

– Nej.

Hvad er årsagen til, at DR i sit tema om psykisk vold overhovedet ikke beskæftiger sig med, at mænd rammes af psykisk vold?

– DR Nyheder har siden d. 29. oktober skrevet seks artikler om psykisk vold i parforhold, som er samlet i et tema på dr.dk. Heraf er tre såkaldte case-artikler. Det er rigtigt, at alle tre handler om kvinder, som fortæller deres historie. I vores research var vi i kontakt med en mand, som var ramt af psykisk vold. Pågældende ønskede dog ikke at stille op. Hvis han havde ønsket det, så havde vi naturligvis overvejet at bringe hans historie.

Anerkender DR, at DR givet sin position er med til at påvirke opfattelser af, hvad problemer handler om, og at det ensidige fokus på kvindelige ofre for psykisk vold derfor risikerer at bibringe børn, unge og andre det indtryk, at mænd aldrig rammes af psykisk vold?

– Jeg anerkender, at DR har en betydningsfuld position i mediebilledet, herunder i nyhedsbilledet. Men jeg mener ikke, at seks artikler, hvoraf blot tre er case-artikler, fordelt på seks uger er med til at skævvride et billede af, at mænd aldrig rammes af psykisk vold.

Kommer vi fremadrettet til at se artikler i temaet, der handler om mandlige ofre for psykisk vold?

– Hvis det på et tidspunkt igen bliver relevant for DR Nyheder at behandle temaet, så vil vi helt sikkert forsøge at få en eller flere mænd i tale. Det gjorde vi sådan set også denne gang, men vedkommende ønskede ikke at stille op. Vi arbejder meget koncentreret med at lave en afbalanceret dækning i alle spørgsmål. Herunder spørgsmålet om psykisk vold i parforhold.

DR har siden spørgsmålene blev besvaret bragt endnu en artikel på temasiden. Også den handler om et kvindeligt offer.

Intet svar fra justitsministeren

DR’s ensidige fokus på kvindelige ofre i temaet om psykisk vold matcher tilsyneladende med holdningen til problemet i justitsministeriet.

Her afholdt justitsminister Søren Pape Poulsen (KF) i sidste uge et møde om psykisk vold, som havde deltagelse af en lang række kvindeorganisationer, men ingen mandeorganisationer.

Reelligestilling.dk kontaktede på baggrund af mødet ministeriet med spørgsmål til ministeren om årsagen til ensidigheden blandt mødedeltagerne.

Her blev der blandt andet spurgt til, hvorfor der ikke var nogen mandeorganisationer til stede ved mødet.

Spørgsmålene blev dog ikke besvaret.

– Det bliver ikke muligt med en kommentar fra ministeren, lød det i en mail fra ministeriets kommunikationsafdeling.

Læs også

Ny bog udkommet: Aldrig din skyld, altid din skyld - De to fortællinger om køn

Interview