23. juni, 2024

Efter godt halvandet år: Djøf besvarer åbent brev

Mark Jønsson delte i maj 2015 et åbent brev til Djøf med læserne på Reelligestilling.dk. I dag, godt halvandet år senere, kom svaret fra fagforeningen. Billede: Arkivfoto.

Tilbage i maj 2015 skrev Mark Jønsson et åbent brev til Djøf, som blev delt her på siden. I dag kom svaret.

Mark Jønsson besluttede sig i maj 2015 for at skrive et åbent brev til Djøf.

I brevet, som kan læses i sin fulde længde her, spurgte Jønsson ind til Djøfs ageren i ligestillingsdebatten, hvor Djøf betjente sig af statistikker fra en rapport, hvis metoder efter Jønssons opfattelse var tvivlsomme.

– Hvorfor bruger DJØF data om ligestilling fra en rapport der åbenlyst kun omhandler ligestilling på områder hvor kvinder er bagud?, lød et af Jønssons i alt seks spørgsmål til fagforeningen.

Langsommere end Post Danmark

På Facebook lovede Djøf tilbage i maj 2015 at besvare brevet, efter en læser af Reelligestilling.dk havde gjort fagforeningen opmærksom på det.

– Vi har modtaget det åbne brev, som du linker til, og svarer snarest, skrev Djøf på det sociale medie.

Det blev dog ved hensigten. Hverken Mark Jønsson eller Reelligestilling.dk modtog svar på det åbne brev i 2015.

Eller 2016.

Men i dag skete der noget. Læseren, som oprindeligt havde gjort Djøf opmærksom på det åbne brev, havde igen, den 3. januar, prikket til fagforeningen, og i dag, med godt halvandet års forsinkelse, kom svaret endelig.

»Ligeløn er ikke en realitet på det det danske arbejdsmarked«

Svaret er noget kortere end Jønssons brev, men besvarer alligevel flere af Jønssons spørgsmål. Det bringes her i sin fulde længde.

– Den omtalte rapport var den senest tilgængelig, da kampagnen blev tilrettelagt, indleder Djøf.

– Ligeløn er ikke en realitet på det danske arbejdsmarked, jf. også SFI som har redegjort for, at eksisterende lønforskelle mellem kvinder og mænd ikke alene kan forklares af uddannelseslængde, erhvervserfaring generelt og anciennitet i jobbet, fortsætter fagforeningen.

– Tilsvarende har Djøf konstateret en uforklarlig lønforskel mellem mænd og kvinder på det private område (ikke chefer) på omkring 7 pct, som ikke kan tilskrives forskelle i fx stilling, anciennitet og branche, uddyber Djøf.

– For Djøf er det væsentligt, at Danmark bliver meget bedre til at gøre brug af den samlede talentmasse end tilfældet er i dag. Tilsvarende finder Djøf det væsentligt at sikre fædre bedre muligheder for at holde barsel med deres børn, afslutter Djøf.

Herfra skal lyde et tak til Djøf for at besvare det åbne brev.

Bedre sent end aldrig.

Åbent brev til DJØF

Læs også

Ny bog udkommet: Aldrig din skyld, altid din skyld - De to fortællinger om køn

Interview