14. juli, 2024

Få nu styr på begreberne, Irene Manteufel

Irene Manteufel forstår ikke, at blandt andre Reelligestilling.dk tager afstand fra dæmoniserende udtalelser om mænd. Måske fordi Manteufel blander tingene sammen.

I et blogindlæg på sin personlige blog med titlen Et spørgsmål om had anklager feminist, forfatter og talskvinde for EverydaySexismProject i Danmark kritikere af feminisme for at være “brændende optaget af had“.

Vi lover dig en tilstandsrapport for EverydaySexismProject

I sit lange indlæg henviser Manteufel blandt andet til kritikken af EverydaySexismProject, som af nogle – herunder undertegnede – er blevet kaldt en “hadside” og en “hetzside”. Manteufel sammenligner EverydaySexismProject med en tilstandsrapport fra en byggesagkyndig og kalder sidens indlæg for K3’ere.

Det er en meget forkert sammenligning, men det må – og vil – vi vende tilbage til en anden gang. Det var i forvejen på tegnebrættet at lave en gennemgang af problemerne med EverydaySexismProject her på siden, og vi kan godt skubbe artiklen frem i køen. Kort sagt: Du skal nok få din tilstandsrapport, Irene Manteufel.

Manteufel blander tingene sammen

I indlægget angriber Manteufel også Reelligestilling.dk’s kritik af Henrik Marstals seneste indlæg i Politiken. Manteufel skriver:

En af de faste debattører på sitet (Politiken.dk, red.), som synes at tilbringe samtlige timer i sit døgn med at afvente indlæg om sexisme, ligestilling m.m., har nu lavet en blog, hvor han angriber Henrik Marstal for at kalde det, der foregår, for kvindehad. ”Redaktionen på Reelligestilling.dk kan ikke genkende Marstals billede af manden som et kvindehadende væsen. Vi mener desuden, at en sådan opfattelse er et meget skidt udgangspunkt for en konstruktiv dialog om ligestillingsproblemer.”  Og bloggeren beskylder som krølle på halen Henrik Marstal for ”hadefuld retorik.”

Det er korrekt citeret, og det står vi ved. Det kan dog undre, at Manteufel finder det nødvendigt at interessere sig for, hvor meget tid denne sides redaktør bruger på Reelligestilling.dk og ligestillingsdebatten i almindelighed. Er det ikke en god ting, at også mænd interesserer sig for ligestilling, Irene Manteufel?

Vi sidestiller ikke beskrivelser af handlinger med handlinger

Mens Manteufel altså citerer korrekt, kniber det mere med forståelsen. Enten fordi Manteufel ikke kan læse, hvad vi skriver, eller fordi hun ikke vil. Manteufel udlægger vores kritik således:

“Det er altså hadefuldt (et negativt ord) at man registrerer en undertrykkende og voldelig kultur, som dyrker kvindehad. Man sidestiller en beskrivelse af handlingerne med selve handlingerne. Som at påstå, at beskrivelser af hatecrimes – inkl. benævnelse af hvad der sker, nemlig hatecrimes – i sig selv også er hatecrimes. Altså omvendte hatecrimes, fordi man tillader sig at kalde en spade for en spade. Yes, yes.”

Men det passer jo ikke. Vi sidestiller ikke “en beskrivelse af handlingerne med selve handlingerne”. Reelligestilling.dk har intet sted skrevet, at Marstals beskrivelser af det, han kalder kvindehad, er et problem. Vi tager klar afstand fra vold og overgreb og kunne ikke drømme om at opponere mod, at den slags problematikker beskrives. Derfor opfatter vi det heller ikke som hadefuldt, når man “registrerer en undertrykkende og voldelig kultur, som dyrker kvindehad“, sådan som Manteufel ellers påstår.

Vi kritiserer forklaringerne

Det er ikke beskrivelserne af handlingerne, der er noget galt med. Det er forklaringerne. Kæden hopper af for Marstal, når han i vanlig stil gør nogle mænds handlinger til alle heteroseksuelle, hvide mænds ansvar.

Det er det, Marstal forsøger at bruge Bourdieu til. Et forsøg, som virker noget mislykket, da Bourdieus formål ikke var at tilskrive manden hele ansvaret for kønsrollernes udformning. Fx peger Bourdieu på, at kvinder selv bidrager til at vedligeholde kønsrollerne gennem selvudelukkelse fra mandsdominerende dele af samfundet (hvem sagde bestyrelser?). Der er altså ikke udelukkende tale om, at manden undertrykker kvinden, men at kvinden aktivt bidrager til at fastholde kønsrollerne og dermed også er ansvarlig for deres udformning (Bourdieu 1999: Den maskuline dominans, p. 54f.).

Når Marstal med Bourdieus “hjælp” på den måde trækker en linje fra hiphopteksternes indhold til heteroseksuelle, hvide mænd i almindelighed, så står vi af. Dér går grænsen. For selvfølgelig er det ikke den gennemsnitlige heteroseksuelle, hvide mands ansvar, hvad L.O.C., Jokeren eller andre skriver i deres tekster. Hvis det skulle være det, så er i hvert fald undertegnede blevet snydt for sit honorar.

Det er ikke hadefuldt at beskrive andres had

Så nej, Irene Manteufel. Det er ikke en hatecrime at beskrive og benævne kvindehad. Det er ikke hadefuldt at påpege andres had. Hverken når Marstal gør det i forhold til hiphoptekster, eller når vi gør det i forhold til Marstals vendetta mod heteroseksuelle, hvide mænd.

Men der er en markant forskel på de to ting. Marstal anklager eksplicit hvide, heteroseksuelle mænd for at have et ansvar for det had, hiphopteksterne indeholder. Det er en alvorlig anklage, og jeg tror ikke, at den ville holde i retten i sagen Marstal vs. heteroseksuelle, hvide mænd.

Reelligestilling.dk anklager omvendt Marstal for at udtrykke sig hadefuldt om heteroseksuelle, hvide mænd ved at pålægge dem ansvar for ting, de intet har med at gøre. Uden at være jurist vil jeg formode, at Reelligestilling.dk med udgangspunkt i Marstals gentagne anklager mod heteroseksuelle, hvide mænd ville have en ganske god chance for at vinde i retten i sagen Reelligestilling.dk vs. Marstal.

Den simple forskel på de to sager er, at vi kan føre bevis for, at Marstal har udtrykt sig hadefuldt om heteroseksuelle, hvide mænd, mens Marstal – i hvert fald i denne lægmands øjne – får mere end almindelig svært ved at bevise, at alle heteroseksuelle, hvide mænd har ansvar for, hvad L.O.C. og co. skriver i deres tekster.

Kan du se forskellen?

Lad os bekæmpe hadet

Reelligestilling.dk er af den opfattelse, at had er et dårligt udgangspunkt for en konstruktiv dialog. Det gælder, uanset om hadet er rettet den ene eller den anden vej. Og derfor fastholder vi, at udokumenterede, generaliserende anklager, fx om at et helt køn skulle være fyldt med had over for det andet, er skadelige for debatten.

Had, vold og overgreb skal bekæmpes. Men ansvaret skal placeres det rigtige sted. Ligesom det aldrig er den enkelte kvindes skyld, at hun bliver voldtaget, er det aldrig alle mænds skyld, at hun bliver det. Der er kun en, der bærer ansvaret for ugerningen, og det er den, der udfører den.

Læs også

Ny bog udkommet: Aldrig din skyld, altid din skyld - De to fortællinger om køn

Interview