26. maj, 2024

Feminister skal ikke missionere i skoler og på ungdomsuddannelser

DareGender er en af flere feministiske foreninger og organisationer, der har mulighed for at præge børn og unge i skoler og på ungdomsuddannelser. Billede: Arkivfoto/daregender.dk.

Det er forrykt, at feministiske foreninger som DareGender får lov til at udsætte børn og unge for ideologisk prægning i skoler og på ungdomsuddannelser.

På danske skoler og ungdomsuddannelser driver flere feministiske foreninger og grupperinger mission, og spørger du mig, bør det stoppes omgående.

Misforstå mig ikke. Ingen skal forbydes at mene, at det er normalt at være »gender bender«, »drag king« eller »queer«. Præcis ligesom ingen skal forbydes at mene, at jorden er flad. Det er det enkelte menneskes ret at tænke og tale om verden, som det ønsker.

Men denne ret indbefatter ikke retten til at trække egne ideologiske vrangforestillinger ned over hovedet på andre. Slet ikke på børn og unge, der i ringere grad end voksne er i stand til at sige fra over for voksnes vrøvl.

En af de feministiske foreninger, der missionerer på danske skoler og ungdomsuddannelser, er DareGender. En ny forening, der blev stiftet for kun godt et år siden.

På sin hjemmeside fortæller DareGender om de »dialogbaserede workshops og oplæg«, foreningen tilbyder, og længere nede på samme side kan læses udtalelser fra elever, der har været udsat for DareGenders ideologiske prægningsarbejde.

– Jeg vil i højere grad gøre mig overvejelser om individualitet og generalisering i undervisningen og risikoen for at oute elever såvel som undervisere, siger en.

– Jeg har fået øget fokus på kønnede aktiviteter i vores undervisning. Desuden øget fokus på negativ kønning i vores sprog, siger en anden.

– Synes at jeg fik tænkt noget mere over, hvordan jeg skal formulere mig og hvad jeg skal undgå at sige, når jeg taler om køn, siger en tredje.

Udtalelserne viser med ulykkelig tydelighed, hvad der er foregået. Udtryk som »risikoen for at oute«, »negativ kønning i vores sprog« og »hvad jeg skal undgå at sige, når jeg taler om køn« er blevet proppet ned i halsen på de unge, der magtesløse har måttet tage imod feministernes løftede pegefingre og ideologiske tæsk.

Idet jeg oprigtigt mener, at feministiske foreninger som DareGender skal holdes langt væk fra børn og unge, blev jeg trist, da jeg opdagede, at DareGender støttes økonomisk af store aktører som Københavns Kommune og Tuborgfondet. Men ikke mere trist, end at jeg med det samme kontaktede dem begge.

Som københavner var det naturligt for mig at gå til kommunen som det første. Det viste sig imidlertid ganske vanskeligt at få et svar trukket ud af det bureaukratiske systemkompleks. Det sted, jeg henvendte mig, havde ikke givet støtte til DareGender, men kunne dels ikke afvise, at en anden instans havde, dels ikke fortælle mig, hvilken instans der i givet fald var tale. Meget kommunalt og dermed meget ubrugeligt.

Tuborgfondet var anderledes beredvillige, hvad angik at svare, men desværre var fondets svar utilstrækkelige. Tuborgfondet har støttet DareGenders deltagelse på det netop overståede Folkemøde, og fondet ønsker tydeligvis ikke at tale om, at det naturligvis dermed indirekte har støttet resten af DareGenders arbejde, herunder DareGenders aktiviteter på skoler og ungdomsuddannelser.

Hvorfor støtter Tuborgfondet en profeministisk, ekstremistisk forening som DareGender?

– Dare Gender har lige som en lang række andre frivillige foreninger søgt støtte hos Tuborgfondet. Vi bedømmer alle ansøgninger ud fra vores tre F’er: Frivillighed, fællesskab og folkelighed. Derudover om ansøgningens formål er indenfor et af vores fokusområder. Dare Gender modtog helt konkret støtte til at deltage i Folkemødet på Bornholm og være med i debatter samt at afholde en event. Tuborgfondet støtter unge mennesker, der engagerer sig i samfundet, og derfor har Dare Gender opnået støtte, lyder svaret fra Tuborgfondet.

Mener Tuborgfondet, at Tuborgfondet har et medansvar for de børn og unge, DareGender arbejder med, herunder for konsekvenserne af den ideologiske prægning, DareGender udsætter børnene og de unge for?

– Deltagerne på Folkemødet kommer for at debattere, lytte og engagere sig i samfundet omkring dem. Det er Tuborgfondets opfattelse at de unge, der deltager i Folkemødet forholder sig kritisk til samfundet omkring sig og er i stand til at danne egne holdninger ud fra de mange forskellige perspektiver, der bliver præsenteret på et Folkemøde, svarer fondet, der altså helt tydeligt ikke ønsker at forholde sig til det, der bliver spurgt om.

Ude på skoler og ungdomsuddannelser sidder elever og hører på DareGenders messende prædikener, som i vidt omfang har til formål at præge eleverne ideologisk. Det vil Tuborgfondet ikke tage ansvar for, selv om Tuborgfondet er med til at finansiere det.

Slapt.

Når jeg er modstander af, at foreninger som DareGender får lov til at missionere blandt børn og unge, har det fire primære årsager.

For det første mener jeg, at børn og unge skal undervises af fagpersoner, ikke af kvaksalvere. Det gælder også inden for dette område.

For det andet mener jeg, at man skal afskære ideologiske foreninger af enhver slags fra muligheden for at præge børn og unge i en undervisningslignende sammenhæng. DareGenders 30- og 31-årige undervisere vil for eleverne fremstå som autoritetspersoner, og deres ideologibaserede påstande om køn vil af eleverne blive opfattet som sandheder. Heri ligger en betydelig risiko for, at eleverne fyldes med misinformation og vildledning.

For det tredje mener jeg, at man ved at invitere foreninger som DareGender indenfor på skoler og ungdomsuddannelser som en slags undervisere giver dem og deres synspunkter en legitimitet, de ikke skal have. Man blåstempler noget, der absolut ikke skal blåstemples.

For det fjerde mener jeg, at man ved at støtte foreninger som DareGender økonomisk er med til at skævvride en i forvejen underdrejede debat om køn og ligestilling. De feministiske foreninger og organisationer modtager penge i spandevis, mens det er svært at pege på ikke-feministiske foreninger og organisationer, der modtager så meget som en halvtredsøre. Og det sidste skyldes i høj grad det første: De feministiske foreninger og organisationer, støtten går til, bruger en ikke uvæsentlig del af deres energi på at modarbejde enhver, der måtte rette selv den mest saglige kritik mod dem.

Til sidst blot dette:

Jeg støtter fuldt og helt DareGender og andre feministiske foreninger og organisationers ret til at føre politisk kamp.

Men jeg håber ikke, de lykkes med det. Jeg opfatter dele af deres arbejde som skadeligt, og jeg opfatter det som et problem, at børn og unge gøres til gidsler for deres ideologiske korstog.

DareGender og lignende foreninger og organisationer skal sparkes ud af alle danske skoler og ungdomsuddannelser, og de skal ikke have en krone i støtte.

Men deres ret til at slås for det, de tror på, skal ingen tage fra dem.

Læs også

Ny bog udkommet: Aldrig din skyld, altid din skyld - De to fortællinger om køn

Interview