17. juli, 2024

Forstå det nu: Ligebehandlingsnævnet behandler kun din klage, hvis du selv berøres af sagen

Ligebehandlingsnævnet afviste i juni af behandle fire sager med den begrundelse, at den klagende part ikke havde retlig interesse i sagen. Tre af dem var mænd, en enkelt kvinde. Billede: Arkivfoto.

Tre af Ligebehandlingsnævnets 33 sager i juni kom fra mænd, der ikke havde »retlig interesse« i det, de klagede over, og blev af den grund afvist.

Kan du som københavner klage til Ligebehandlingsnævnet, hvis du på en smuttur til Vejle opdager, at den lokale tennisklub tilbyder kvinder billigere kontingenter end mænd?

Ja, det kan du godt. Men Ligebehandlingsnævnet vil næsten med garanti afvise at behandle din klage.

Du har nemlig ikke »retlig interesse« i kontingentprisen i tennisklubben i Vejle, når du bor i København.

Retlig interesse

Kravet om retlig interesse blev indført i januar 2016. Indtil da kunne alle få behandlet enhver klage, der angik diskrimination mod deres køn.

Sådan er det ikke længere. Siden indførelsen af kravet om retlig interesse har klageren skullet have »en individuel og aktuel interesse i den konkrete sag for at kunne få sin klage behandlet«.

»Nu er det sådan«, fortsætter Ligebehandlingsnævnet i sin beskrivelse af konsekvenserne af kravet om retlig interesse, »at en borger ikke mere kan få en sag behandlet af Ligebehandlingsnævnet bare, fordi han eller hun tilhører den gruppe af personer, som kan være blevet udsat for ulovlig forskelsbehandling.«

»Det er derfor ikke nok, at borgeren har hørt eller læst om noget, der muligvis er udtryk for ulovlig forskelsbehandling«, tilføjer nævnet.

Tre mænd og en kvinde gik i fælden i juni

Af Ligebehandlingsnævnets seneste opgørelse over afgjorte sager, som angår juni 2017, fremgår det, at det langt fra er alle, der er bevidste om kravet om retlig interesse.

Således blev fire af de 33 klager, nævnet i juni afgjorde, afvist med henvisning til manglende retlig interesse, heraf tre fra mænd og en enkelt fra en kvinde.

Nedenfor kan du læse Ligebehandlingsnævnets resuméer af de fire sager.

Manglende retlig interesse i vinarrangement

En mand klagede over, at han ikke kunne deltage i et vinarrangement for kvinder. Manden er bosiddende i Københavnsområdet, mens vinarrangementet blev afholdt i Århusområdet. Nævnet fandt under disse omstændigheder ikke, at manden havde været direkte berørt af den påståede forskelsbehandling på en sådan måde, at han havde en individuel og aktuel interesse i sagen. Klagen blev derfor afvist på grund af manglende retlig interesse.

Manglende retlig interesse i vinarrangement (J. nr. 2017-6811-09925)

Ikke retlig interesse i en cafés entrépriser

En mand klagede over, at en café tilbød halv pris på entréen til et arrangement med fri bar til kunder, der mødte op i lårkort og stiletter. Han mente, at dette var udtryk for forskelsbehandling på grund af køn. Manden var bosiddende i København, mens caféen lå i Hillerød. Han havde ikke dokumenteret, at han havde forsøgt at besøge caféen den pågældende aften. Under disse omstændigheder fandt nævnet ikke, at klager havde retlig interesse i sagen.

Nævnet afviste derfor at behandle klagen.

Rabat på svømmekontingent til ”etniske kvinder”

En mand klagede over, at en svømmeklub opkrævede en lavere kontingentpris for ”etniske kvinder” end for andre voksne medlemmer. Han mente derfor, at han var blevet udsat for forskelsbehandling på grund af sin etniske oprindelse. Da klager som mand ikke kunne opnå rabatten uanset sin etniske oprindelse, vurderede nævnet, at han ikke havde været direkte berørt af den påståede forskelsbehandling på en sådan måde, at han havde retlig interesse i sagen.

Nævnet afviste derfor at behandle klagen.

Rabat på svømmekontingent til ”etniske kvinder” (J. nr. 2016-6811-55065)

Manglende retlig interesse i en brochure om byggeri

En kvinde klagede over, at der i en brochure hovedsageligt var omtalt mænd som fagpersoner inden for byggeri. Efter de foreliggende oplysninger havde kvinden ikke været direkte berørt af den påståede forskelsbehandling på en sådan måde, at hun havde en individuel og aktuel interesse i sagen. Klagen blev derfor afvist på grund af manglende retlig interesse. Afgørelsen blev truffet af nævnets formand.

Manglende retlig interesse i en brochure om byggeri (J. nr. 2017-6811-18772)

Læs også

Ny bog udkommet: Aldrig din skyld, altid din skyld - De to fortællinger om køn

Interview