15. juli, 2024

Henrik Dahl: Det stinker jo næsten mere end ti tons nedgravede mink

Københavns Universitet. Billede: Wikimedia Commons, Giggel.

LA-politikeren raser over Inge Lehmann-programmet, der har bevilget 110 millioner kroner til 38 kvindelige og én mandlig forsker.

Modtagerne af bevillinger fra årets Inge Lehmann-program fordeler sig på 38 kvinder og én mand, og det har fået Liberal Alliances Henrik Dahl til tasterne.

– Det stinker jo næsten mere end ti tons nedgravede mink, skriver Henrik Dahl på Facebook.

– Jeg vidste på forhånd, at vi ville komme til at opleve en skandaløs forskelsbehandling for 110 millioner kroner. Derfor holdt jeg LA ude af aftalen, fortsætter han.

– Inge Lehmann er fup og svindel. Og helt, helt ude på kanten af, hvad der er lovligt – hvis ikke direkte over, konkluderer Henrik Dahl.

Kvindelige ansøgere vinder ved uafgjort

Inge Lehmann-programmet har til formål at øge ligestillingen i dansk forskning. For at gøre det har programmet fået dispensation fra ligestillingsloven, som ellers forbyder forskelsbehandling af mænd og kvinder.

Med dispensationen på plads kan Inge Lehmann-programmets 110 millioner kroner uddeles efter et princip om, at kvindelige ansøgere har fortrinsret, hvis to ansøgere er lige kvalificerede. Hvis en kvinde og en mand med samme kvalifikationer søger, modtager kvinden altså forskningsbevillingen.

I 2020 blev der afsat 20 millioner kroner af forskningsreserven til Inge Lehmann-programmet. I 2021 var beløbet som nævnt hævet til 110 millioner kroner, og i 2022 venter atter 80 millioner kroner til programmets ansøgere.

Både mænd og kvinder er velkomne til at søge midlerne. Men noget tyder altså på, at man har betydeligt større chance for at ende med en bevilling, hvis man hedder Anne, end hvis man hedder Arne.

Professorer: I strid med loven

Juraprofessor Peter Pagh og professor i idrætshistorie Hans Bonde rejste i marts 2020 kritik af Inge Lehmann-programmet, som de mener er ulovligt. Også ved den lejlighed kritiserede Henrik Dahl programmet.

– Så vidt jeg kan se, er kritikken korrekt, og vi vil grave ned i sagen. Hvis man her bruger de samme argumenter, som man gjorde ved de tidligere YDUN- og Freja-programmer, der havde samme sigte, så kaster Folketinget sig ud i ulovligheder. Og det kan det ikke. Og det kan regeringen i øvrigt heller ikke, sagde Henrik Dahl.

Hans Bonde har også sammen med læge, ph.d. Torsten Skov kritiseret programmet. For godt et år siden kaldte de det »lovstridigt, manipulerende og uretfærdigt«.

Tilfreds minister

Ved udmøntningen af årets Inge Lehmann-bevillinger udtalte uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen (S) stor tilfredshed med programmet.

– Jeg er glad for at se, at der har været så stor interesse for og søgning til Inge Lehmann-programmet. Dansk forskning har brug for både mænd og kvinder, og vi risikerer at gå glip af dyrebart talent, hvis vi ikke i højere grad får begge køn i spil, sagde Jesper Petersen i en pressemeddelelse.

– Inge Lehmann-programmet er en aktiv måde at arbejde for en mere ligelig kønsbalance i de danske forskningsmiljøer. Derfor er jeg glad for, at 39 ambitiøse forskere nu får styrket deres karriere via programmet, og at vi samtidig fremmer talentmassen i dansk forskning, tilføjede uddannelses- og forskningsministeren.

Kunne have glædet sygeplejersker

I et nyt opslag om programmet gør Henrik Dahl sig tanker om, hvad programmets 110 millioner kroner ellers kunne være blevet brugt til.

– For det helt overflødige Inge Lehmann-program kunne man også have givet alle sygeplejersker i Danmark et julegratiale på 1.500 kroner, skriver Henrik Dahl.

– Det er ikke meget. Men jeg havde langt hellere set pengene gå derhen, tilføjer han.

Inge Lehmann-programmet er opkaldt efter seismolog Inge Lehmann (1888-1993), som blandt andet tilskrives opdagelsen af jordens faste kerne.

Årets enlige mandlige modtager af en bevilling fra Inge Lehmann-programmet hedder Fei Ding og er tilknyttet SDU. Alle Inge Lehmann-programmets bevillingsmodtagere kan ses på Danmarks Frie Forskningsfonds hjemmeside.

Læs også

Ny bog udkommet: Aldrig din skyld, altid din skyld - De to fortællinger om køn

Interview