16. juli, 2024

Kvinders fravalg = manglende ligestilling?

Danmarks Idrætsforening ønsker at gøre sit for at “fremme ligestillingen”. Men foreningen har ikke styr på, hvad ligestilling drejer sig om.

Der er langt færre kvinder end i lederstillinger i dansk topidræt. Det fortæller TV2. En undersøgelse fortaget af Jyllands-Posten viser, at kun 9% af 183 topledere i dansk topidræt er kvinder, og det gælder både for ‘mandeidrætter’ og ‘kvindeidrætter’.

Om årsagen til det lave antal kvindelige ledere siger formand for Danmarks Idrætsforbund Niels Nygaard til TV2NEWS:

– Det kræver en hel ekstraordinær indsats at blive landstræner eller sportschef. Vi mærker ikke, at kvinderne vil foretage den prioritering, der skal til for at blive topleder i dansk idræt.

Der er altså tale om, at kvinder i højere grad end mænd fravælger en karriere som topleder i idrætsverdenen. Dermed skulle man tro, at den sag var ude af verden, da det vel næppe er et ligestillingsproblem, at folk prioriterer forskelligt. Men det er den ikke. Nygaard fortsætter:

– Vi har flere projekter kørende, blandt andet inviterer vi særskilt flere kvinder til at deltage i vores møder og arrangementer. Vi opfordrer også vores specialforbund til at se på den kæmpe ressource, der ligger i at få flere kvinder med.

To ting springer i øjnene her. For det første at kvinder inviteres særskilt til at deltage i møder og arrangementer. Det må skure i ørene på enhver, der går ind for ligestilling, at mennesker behandles forskelligt på basis af køn. Fx at man særskilt inviterer personer på baggrund af deres køn. For det andet at Nygaard taler om “den kæmpe ressource, der ligger i at få flere kvinder med”. For dermed siger Nygaard jo, at kvinder vil være bedre ledere end de mænd, der er ledere nu. Ellers ville der ikke ligge en “kæmpe ressource” i at få dem med.

Selv om Nygaard altså mener, at der skal være flere kvindelige ledere i dansk topidræt, afviser DIF-formanden at indføre kvoter for at indfri sit mål:

– Den løsningsmodel er vi ikke interesserede i – og vi hører også fra kvinderne selv, at det ikke er den måde, de ønsker at komme frem på. Men vi vil meget gerne gøre vores for at fremme ligestillingen.

“Gøre vores for at fremme ligestillingen”, afslutter Nygaard altså. Men har formanden for Danmarks Idrætsforbund overhovedet forstået, hvad ligestilling betyder? Det er der ikke meget, der tyder på. Havde han det, ville han ikke forskelsbehandle mænd og kvinder i forhold til mødeinvitationer eller sætte spørgsmålstegn ved de nuværende lederes evner baseret på deres køn.

Kvinders fravalg = manglende ligestilling?

Ligestilling betyder, at mænd og kvinder skal sikres de samme muligheder og rettigheder. Et ligestillingsproblem opstår, når det ikke er tilfældet. Dansk Idrætsforbund ville fx have et ligestillingsproblem, hvis nogle af forbundets medlemmer direkte eller indirekte udøvede diskrimination mod kvindelige lederkandidater.

Ligestilling betyder ikke, at mænd og kvinder skal lave det samme. Det er ikke et ligestillingsproblem, at flere kvinder end mænd ønsker at være sygeplejerske, eller at flere mænd end kvinder ønsker at være idrætsledere.

Niels Nygaards udtalelser er endnu et eksempel på, at denne simple sondring ikke er trængt igennem hos politikere, ledere og andre beslutningstagere i Danmark. Her drager man fortsat den fejlslutning, at hvis andelene af mænd og kvinder på et givet område adskiller sig fra 50/50, så er det et ligestillingsproblem.

Jeg glæder mig til den dag, hvor det bliver klart for de fleste, hvad ligestilling drejer sig om – og ikke drejer sig om. Det burde slet ikke være så svært at forstå: Ligeværd, lige muligheder og lige rettigheder for alle uanset køn. Ikke: Lige andele af mænd og kvinder overalt i samfundet.

Ligestilling skal sikre det enkelte menneskes ret til at leve, som det vil. Det indbefatter en kvindes ret til at vælge at blive sygeplejerske, også selv om andre kvinder har truffet det samme valg. Tilsvarende indbefatter det en mands ret til at vælge at blive idrætsleder, også selv om andre mænd har truffet det samme valg.

Det fundamentale ved ligestilling bør netop være, at det enkelte menneskes muligheder ikke begrænses af andre menneskers beslutninger.

Det er en ommer, Nygaard

Niels Nygaard går den forkerte vej i sit ønske om at “fremme ligestillingen”. Han pisser på de mandlige ledere, der hver dag gør en stor indsats rundt om i den danske idrætsverden, når han siger, at kvinder – der ikke er interesserede i stillingerne – kan gøre deres arbejde bedre. Han diskriminerer potentielle mandlige ledere, når han udsender særskilte invitationer til potentielle kvindelige ledere. Begge dele altså på besynderlig vis i ligestillings navn.

Niels Nygaard har ret i, at Danmarks Idrætsforbund skal fremme ligestillingen. Men det gør man ikke ved at forskelsbehandle mennesker på køn og ved at kalde en gruppe mennesker med et bestemt køn for en “kæmpe ressource”. Man gør det ved at sikre alle de samme muligheder og rettigheder uanset køn og ved at respektere den enkeltes beslutninger uafhængigt af andre menneskers beslutninger.

Sværere behøver det faktisk ikke at være.

Læs også

Ny bog udkommet: Aldrig din skyld, altid din skyld - De to fortællinger om køn

Interview