13. juni, 2024

Kvinfo: Vi er ikke partsindehavere

Kvinfos direktør, Nina Groes. Billede fra Kvinfo.dk.
Kvinfos direktør, Nina Groes. Billede fra Kvinfo.dk.

Reelligestilling.dk blev for nylig omtalt nedsættende ved Kvinfoarrangement af en spørger. Kvinfo fralægger sig ansvaret og henviser til ytringsfriheden.

Som allerede beskrevet blev Reelligestilling.dk udråbt som hadprojekt af en spørger ved en Kvinfoarrangement i slutningen af oktober. Hverken ordstyreren eller de to mandlige gæster ved arrangementet tog afstand fra mandens anklager.

Et spørgsmål om etik

Det fik denne sides redaktør til at rette henvende til Kvinfo for at finde ud af, om optrinet var i overensstemmelse med Kvinfos etiske retningslinjer. Kvinfo blev i en e-mail stillet følgende spørgsmål:

Kære Kvinfo
 
Jeg ejer og driver siden www.reelligestilling.dk, som arbejder for at fremme reel ligestilling – ligeværd mellem mænd og kvinder og lige muligheder og rettigheder for begge køn.
 
Ved jeres arrangement om mandlige feminister, som I afholdt den 28/10, blev jeg i et spørgsmål anklaget for at drive “hetz” (ganske vist udtalt som “hertz”) og være “helt ude at skide”, og min side blev kaldt blandt andet et “hadprojekt” og anklaget for ikke at forholde sig til fakta og bevidst at sprede misinformation. Det kan I se ved selvsyn i jeres video her fra 1.11, hvor spørgeren stiller sit spørgsmål: https://www.youtube.com/watch?v=2GQL1zW_SAk.
 
Hverken ordstyreren eller de to mandlige feminister fandt det nødvendigt at rette manden eller bede ham moderere sine udtryk.
 
Det finder jeg beklageligt, og jeg vil gerne vide, om det er i overensstemmelse med Kvinfos etiske retningslinjer, at deltagere ved offentlige Kvinfoarrangementer frit kan udtrykke sig så hadefuldt og decideret løgnagtigt om andre mennesker og deres arbejde og dermed bringe dem i miskredit?
 
Jeres svar vil blive bragt på Reelligestilling.dk.
 
På forhånd tak for jeres tid”

Det handler om ytringsfrihed

Kvinfo har været hurtige til at svare, og det skal de have tak for. Kvinfo, der betegner sig som Danmarks nationale videnscenter og forskningsbibliotek for køn, ligestilling og mangfoldighed – noget, som ikke afspejler sig i medarbejderssammensætningen, der ligger på omkring 80% kvinder og 20% mænd – svarer følgende:

Tusind tak for din henvendelse.

KVINFO arbejder under Grundlovens paragraffer og skaber med vores arrangementer et dialogrum baseret på ytringsfrihed.

Den mandlige publikumsdeltager og de to mandlige paneldeltagere i YouTube-indslaget har derfor deres fulde ret til at udtrykke deres personlige holdninger. Dermed taler alle i indslaget på egne og ikke KVINFOs vegne, men vi fasciliterer dialogen uden at være partsindehavere.

Vi håber meget at se dig til KVINFOs fremtidige arrangementer.

Med venlig hilsen

Kvinfo henviser altså til, at de med deres arrangement alene skaber et “dialogrum”, hvor alle har ret til at udtrykke sig med henvisning til ytringsfriheden. Kvinfo undlader samtidig helt at forholde sig til ordstyrerens rolle i situationen.

Må man heile til Kvinfoarrangementer?

Der er intet principielt galt i Kvinfos forklaring. Ytringsfriheden er bestemt værd at forsvare, og det er for så vidt helt i orden, at manden kan sværte Reelligestilling.dk til efter forgodtbefindende og uden belæg. Reelligestilling.dk kan konfrontere manden med hans udtalelser i en injuriesag, hvis vi mener, at han har udtalt sig krænkende og uden rimeligt grundlag – og hvis vi i øvrigt har de tidsmæssige og økonomiske ressourcer til at gøre det. Så langt, så godt.

Men når Kvinfo helt fralægger sig ansvaret for at styre det “dialogrum”, de skaber, så kan man ikke lade være med at overveje, om Kvinfo faktisk har tænkt sig at stå på mål for denne ansvarsfralæggelse i forbindelse med andre krænkende udtalelser eller handlinger ved Kvinfoarrangementer. Vil Kvinfo og Kvinfos ordstyrer fx undlade at skride ind, hvis en spørger heiler? Eller hvis en spørger taler nedsættende om feminisme? Eller hvis en spørger fremsætter dybt sexistiske anklager mod kvinder?

Det må man håbe. For hvis det ikke er tilfældet, er Kvinfos henvisning til ytringsfriheden og “dialogrummet” tom tale, der alene fungerer som en dårlig undskyldning for ikke at gribe ind, så længe man er enig i spørgernes krænkende udtalelser. I så fald er Kvinfo ikke længere blot den uskyldige skaber af et “dialogrum”, men bliver part i den diskussion, man hævder alene at facilitere.

Dialog og lydhørhed fra alle parter?

I sin egen anmeldelse af arrangementet fremhæver Kvinfo de to debattørers insisteren på, at debatten skal være mangfoldig og kunne rumme alle synspunkter. Kvinfo skriver således:

Henrik Marstal og Rasmus Brygger var ikke enige om alt, men behovet for dialog og lydhørhed henover midten – fra alle parter – blev understreget af de to debattører.”

Reelligestilling.dk undrer sig over, at dette behov for lydhørhed fra alle parter tilsyneladende ikke gælder, hvis man tillader sig at divergere blot den mindste smule fra den dominerende opfattelse i køns- og ligestillingsdebatten. Det lyder godt med dialog og lydhørhed fra alle parter. Men det forbliver skåltale, når dialogen forstummer, så snart de mest magtfulde fortællinger udfordres.

Reelligestilling.dk opfordrer alle parter i køns- og ligestillingsdebatten til at udvise respekt for alternative synspunkter og til at fokusere på diskussion frem for tilsvining. Det gør alle klogere, og det rykker debatten.

Vi støtter spørgerens ret

Til sidst en venlig hilsen til den grove spørger ved arrangementet: Du kan slappe helt af. Reelligestilling.dk er tilhænger af ytringsfriheden og støtter således din ret til at hævde, at vi er et “hadprojekt”, at sidens redaktør er “ude at skide”, at vi “bevidst spreder misinformation”, at vi bedriver “hetz”, samt at vi ikke “forholder os til fakta”.

At du så ikke har ret i en eneste af dine påstande er en anden sag. Enhver af dem lader sig modbevise ved læsning af indholdet her på siden. Hvor vi fx tager afstand fra den hån og de trusler, kvinder udsættes for, når de deltager i den offentlige debat. Hvor vi tilslutter os FN’s ligestillingskampagne HeForShe. Og hvor vi linker til feminister som Sanne Søndergaard, Henrik Marstal, Irene Manteufel og mange flere hver eneste dag, som vi langt hen ad vejen er uenige med i forhold til diskussionen om køn og ligestilling.

Reelligestilling.dk mener, at den feministiske ideologi hindrer opnåelsen af reel ligestilling i Danmark. Men vi vil til hver en tid forsvare feministers ret til at ytre deres synspunkter. Og vi kan kun opfordre til, at feministerne gør det samme i forhold til debattører, de ikke er enige med.

Det er mere konstruktivt at diskutere end at svine til.

Læs også

Ny bog udkommet: Aldrig din skyld, altid din skyld - De to fortællinger om køn

Interview