26. maj, 2024

Natklub ansætter kun kvinder: Ingen tillid til mænd

Ejerne af natklubben Cray Club, der åbner i aften, hævder at være medlemmer af Illuminati og ansætter kun kvinder på grund af manglende tillid til mænd i nattelivet.

Om det blot er for at få opmærksomhed, eller om de faktisk mener det, vides ikke. Men de to mænd bag den nyåbnede natklub Cray Club i København, Kasper Magelund og Mikael Juhl, ansætter kun kvinder, fordi de ikke har tillid til mænd i nattelivet.

Ingen mandlige ansatte

Til hjemmesiden AOK udtaler Kasper Magelund:

“Illuminati har ingen tillid til mænd i nattelivet, så derfor er kun kvinder ansat på min natklub.”

Illuminati er en hemmelig orden, som de to ejere hævder at være medlemmer af. Ansættelsespolitikken gælder alt personale fra garderobepiger til udsmidere.

Givetvis i strid med loven

I Danmark er det ulovligt at forskelsbehandle på køn. Ligestillingsloven gælder for alle arbejdsgivere, og efter alt at dømme er den kønnede ansættelsespolitik på Cray Club i strid med loven. Det fremgår af ligestillingslovens §2:

Ingen må udsætte en anden person for direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af køn. En instruktion om at forskelsbehandle en person på grund af køn betragtes som forskelsbehandling.

Stk. 2 Der foreligger direkte forskelsbehandling, når en person på grund af køn behandles ringere, end en anden bliver, er blevet eller ville blive behandlet i en tilsvarende situation.

Stk. 3 Der foreligger indirekte forskelsbehandling, når en bestemmelse, et kriterium eller en praksis, der tilsyneladende er neutral, vil stille personer af det ene køn særlig ufordelagtigt i forhold til personer af det andet køn, medmindre den pågældende bestemmelse, betingelse eller praksis er objektivt begrundet i et legitimt formål og midlerne til at opfylde dette formål er hensigtsmæssige og nødvendige.

Stk. 4 Hvis en person, der anser sig for krænket, påviser faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at der er udøvet direkte eller indirekte forskelsbehandling, påhviler det modparten at bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket.

Intet tyder på, at medlemskab af Illuminati eller manglende tillid til mænd i nattelivet gør det lovligt at diskriminere mandlige ansøgere.

Mænd må gerne besøge natklubben

Den nye natklub ligger i Gothersgade i København, og selv om alle ansatte er af hunkøn, er der adgang for alle uanset køn. Åbningsfesten finder sted i aften fra kl. 20.00, hvor der vil være gratis drinks og shots “så længe lager haves”.

Om det mandlige publikum på den længere bane vil flokkes om en natklub, der ikke har tillid til mænd i nattelivet, må tiden vise.

Læs også

Ny bog udkommet: Aldrig din skyld, altid din skyld - De to fortællinger om køn

Interview