27. maj, 2024

PlanBørnefonden: For børn eller for piger?

PlanBørnefonden fokuserer ensidigt på pigers problemer, så måske er et navneskifte på sin plads? Billede: Logo, PlanBørnefonden/egen grafik.

Børnerettighedsorganisationen PlanBørnefonden hævder at arbejde for ligestilling, men fokuserer i praksis ensidigt på piger.

Når børnerettighedsorganisationen PlanBørnefonden beskriver sig selv, giver den indtryk af, at den arbejder for både drenge og piger.

»PlanBørnefonden er en af Danmarks største privatfinansierede børnerettighedsorganisationer. Vi arbejder langsigtet i verdens mest skrøbelige og udsatte områder for at sikre børn og unges rettigheder og skabe lige muligheder for alle uanset køn«, lyder det eksempelvis på undersiden ‘Om os’ på organisationens hjemmeside.

Men ser man nærmere på PlanBørnefondens arbejde, får man et andet indtryk.

Ensidigt fokus på piger på hjemmeside og sociale medier

Følger man PlanBørnefonden på sociale medier, kan man ikke undgå at opdage, at langt de fleste opslag ikke handler om »at skabe lige muligheder for alle uanset køn«, men specifikt og ensidigt handler om piger og deres udfordringer.

Samme konklusion kan man drage, hvis man ser organisationens hjemmeside igennem. Her er undersider dedikeret til piger, men ikke undersider dedikeret til drenge. Her er muligheder for at donere til piger, men ikke muligheder for at donere til drenge.

Hertil kommer, at PlanBørnefonden siden 2018 har uddelt en Pigepris, som »gives til en person eller organisation, som gør noget ekstraordinært for piger«, men ikke uddeler en Drengepris til en person eller organisation, som gør noget ekstraordinært for drenge.

Hvorfor overse verdens drenge og deres problemer?

Flere steder fremhæver PlanBørnefonden, at piger har særlige udfordringer.

»Piger er den gruppe, der er mest udsat for diskrimination og stigmatisering i verden – alene på grund af deres alder og køn. Konsekvensen er, at de ikke gennemfører skolen, de bliver giftet bort, de udsættes for overgreb og de bliver gravide, mens de stadig er børn. Det gavner hele verden, når pigers rettigheder respekteres«, lyder det eksempelvis på undersiden ‘Vi støtter pigerne‘.

De færreste vil bestride, at piger har udfordringer, som drenge ikke i samme grad har. Nogle steder i verden kidnappes piger og sælges videre til prostitution. Piger og kvinder er i større risiko for at blive voldtaget i forbindelse med krige og andre konflikter.

Omvendt har drenge andre problemer, som de i højere grad end piger rammes af.

Børnearbejde er et eksempel. Ifølge ILO er 88 millioner af verdens 154 millioner børnearbejdere drenge, mens 64 millioner er piger.

Hertil kommer, at drenge varetager langt den største del af det arbejde, der defineres som »farligt«, hvilket udgør mere end halvdelen af alt børnearbejde.

Ifølge ILO står drenge for 62 procent af denne form for arbejde, som blandt andet tæller minearbejde, arbejde, hvor man sidder i dampe fra skadelige kemikalier, og arbejde, hvor man befinder sig i farlige højder eller under vand.

Mens der er gode grunde til at fokusere på pigers særlige udfordringer, forekommer der altså ikke at være gode grunde til at se bort fra drenges.

Så hvorfor fokuserer PlanBørnefonden så ensidigt på piger?

Det kontaktede jeg PlanBørnefonden for at finde ud af.

Ingen planer om Drengepris

Følger man PlanBørnefonden på sociale medier, opdager man, at PlanBørnefonden ofte sætter fokus på pigers problemer og sjældent sætter fokus på drenges problemer. Denne tendens går igen på PlanBørnefondens hjemmeside, hvor der findes en underside med titlen ‘Vi støtter pigerne’, men ikke findes en tilsvarende med titlen ‘Vi støtter drengene’. Der findes desuden en underside med titlen ‘Støt en pige’, hvor interesserede kan lave donationer målrettet piger, men ingen tilsvarende ‘Støt en dreng’, som giver interesserede mulighed for at donere til dette formål. Hvad skyldes PlanBørnefondens ensidige fokus på piger?

– I PlanBørnefonden arbejder vi for, at alle børn skal have lige rettigheder og muligheder samt en god og tryg opvækst. Desværre er piger den gruppe, der er mest udsat for diskrimination og stigmatisering i verden – alene på grund af deres alder og køn. Konsekvensen er, at de ikke gennemfører skolen, de bliver giftet bort, de udsættes for overgreb og de bliver gravide, mens de stadig er børn, svarer Allan Bjerreskov, Press Manager i PlanBørnefonden.

– Det gavner hele verden, når pigers rettigheder respekteres, og de får lov at udvikle sig på lige fod med drengene. Derfor har vi ekstra fokus på at skabe ligestilling, så piger og drenge har samme muligheder for at udvikle sig, fortsætter han.

– Vi påvirker regeringer, embedsfolk og FN til at vedtage love og regler, der fremmer ligestilling og ved at støtte konkrete projekter, der gør en forskel her og nu. Det sker i samarbejde med forældre, lokale ledere, drenge og piger. Hele lokalsamfundet skal nemlig involveres for at skabe varige forandringer og bedre vilkår for piger. Du kan læse mere om vores arbejde for pigerne her, tilføjer Allan Bjerreskov.

Hvordan fordeler PlanBørnefondens samlede støtte sig på de to køn?

– Vi opdeler ikke vores støtte mellem piger og drenge. Vores projekter kommer hele lokalsamfundet til gode. Men vi sørger altid for at få pigerne inkluderet i vores projekter og arbejde med at nedbryde de barrierer, der er. Fx nytter det ikke at skabe bedre skoler, hvis ikke pigerne kommer i dem. Der arbejder vi både med at ændre gamle, indgroede holdninger om, at pigers plads er i hjemmet, vi arbejder med at sikre, der er ordentlige sanitetsforhold på skolerne, så pigerne ikke bliver væk, når de menstruation etc. Så har vi enkelte projekter, der fokuserer direkte på pigerne, som da vi i forbindelse med den internationale menstruationsdag samlede ind til genanvendelige bind til piger i Kenya. Det hele sker i tæt samarbejde med vores lokale kollegaer og partnerorganisationer i de enkelte lande. Men som sagt opgør vi ikke vores støtte i piger og drenge. Vores arbejde skal skabe en bedre fremtid for alle børn – og her er det helt afgørende, at pigerne får samme muligheder i livet som drengene, siger Allan Bjerreskov.

PlanBørnefonden indstiftede i 2018 prisen ‘PlanBørnefondens Pigepris’. Prisen uddeles på FN’s Internationale Pigedag den 11. oktober og hylder en person, en organisation eller en virksomhed, som gør en ekstraordinær indsats for at fremme pigers rettigheder og ligestilling. PlanBørnefonden har ingen ‘PlanBørnefondens Drengepris’, som hylder en person, en organisation eller en virksomhed, som gør en ekstraordinær indsats for at fremme drenges rettigheder og ligestilling. Hvad er årsagen til, at PlanBørnefonden uddeler en Pigepris, men ikke en Drengepris?

– Fordi vi som organisation kæmper for at gøre opmærksom på de mange områder, hvor piger bliver diskrimineret alene på grund af deres køn. Pigeprisen er til for at hylde dem, der tager del i den kamp og gør en forskel for pigers rettigheder, svarer Allan Bjerreskov.

Har PlanBørnefonden nogen planer om at indstifte en Drengepris?

– Nej, svarer Allan Bjerreskov.

Juryen til årets Pigepris består af 12 personer. De 10 af dem er kvinder, de to er mænd. På undersiden om juryen kan man læse, at Pigeprisen hylder »en person, en organisation eller en virksomhed, der gør en ekstraordinær indsats inden for ligestilling ved at bidrage til holdningsændringer og ved at iværksætte tiltag, som kan fremme ligestilling mellem kønnene.« Hvorfor sammensættes juryen til en pris, der hylder »en ekstraordinær indsats for ligestilling« og »tiltag, som kan fremme ligestilling mellem kønnene«, af 10 kvinder og to mænd og ikke i tråd med den ligestilling mellem kønnene, prisen hylder?

– Sammensætningen af juryen er ikke statisk og vil ændre sig de kommende år. Det er vigtigt for os, at juryen er sammensat med diversitet for øje både i forhold til faglighed, alder, holdninger og perspektiv. Jurymedlemmerne har alle gjort en indsats for at fremme ligestilling og pigers rettigheder i deres eget regi. Vi inkluderer meget gerne flere mænd i juryen, så vi sikrer så mange relevante perspektiver på sagen som muligt, afslutter Allan Bjerreskov.

Jeg har tidligere – halvt i sjov, halvt i alvor – foreslået, at PlanBørnefonden med fordel kunne skifte navn til PlanPigefonden, så navnet bedre matchede fondens arbejde. Intet i PlanBørnefondens svar giver mig anledning til at trække forslaget tilbage.

Læs også

Ny bog udkommet: Aldrig din skyld, altid din skyld - De to fortællinger om køn

Interview