Ligestillingsnyt

Regeringen afsætter 312 millioner til at smadre patriarkatet

Regeringen præsenterede mandag sit forslag til finanslov for 2021. I forslaget har regeringen blandt andet afsat 312 millioner kroner til FN's feministiske underorganisation, UN Women. Billede: Pixabay.com.
Regeringen præsenterede mandag sit forslag til finanslov for 2021. I forslaget har regeringen blandt andet afsat 312 millioner kroner til FN’s feministiske underorganisation, UN Women. Billede: Pixabay.com.

Regeringen har i sit finanslovsforslag afsat 78 millioner kroner om året i fire år til FN’s feministiske underorganisation, UN Women.

Opdateret 1/9-2020, 10.42.

Regeringen offentliggjorte mandag sit forslag til finanslov for 2021.

Set fra et ligestillingsperspektiv matcher forslaget regeringens generelle linje.

Indsatser og organisationer, der helt eller hovedsageligt arbejder for piger og kvinders interesser, begunstiges i forslaget.

Penge afsat for at gøre drenge og mænds liv bedre skal man til gengæld lede længe efter.

Det handler mest om piger

Regeringens prioritering af piger og kvinder afspejler sig blandt andet i omtalen af de to køn.

Ordet »drenge« nævnes blot seks gange i løbet af det 3.600 sider lange forslag, og alle seks gange handler det om HPV-vaccine.

Anderledes forholder det sig med »piger«, som nævnes 28 gange.

Ordene »mænd« og »kvinder« optræder i mange af forslagets statistikker, hvilket slører forskellen i regeringens prioriteter.

Det forhindrer dog ikke det »svage« køn i at stå stærkest. »Kvinder« omtales 147 gange, »mænd« 119.

Penge til Sex & Samfund og PlanBørnefonden

I forslaget har regeringen afsat penge til flere organisationer, som arbejder med køn og ligestilling.

En af dem er Sex & Samfund, som lobbyer for indførelse af »normkritisk pædagogik og didaktik« på læreruddannelsen. Sex & Samfund er begunstiget med 20 millioner i 2021.

En anden er PlanBørnefonden, som for nylig blev omtalt her på siden.

PlanBørnefonden muliggør donationer til piger, men ikke til drenge, har en pigepris, men ikke drengepris, og har over for Reelligestilling.dk gjort klart, at den ingen planer har om at indføre en sådan.

Til PlanBørnefonden har regeringen afsat 18 millioner i 2021.

312 millioner kroner til UN Women

Den største post inden for køn- og ligestillingsområdet ser dog umiddelbart ud til at være de 78 millioner kroner om året, regeringen har afsat til FN’s feministiske underorganisation, UN Women, i årene 2021-2024.

Altså i alt langt mere end en kvart milliard. 312 millioner kroner for at være præcis.

UN Women blev stiftet i 2010, og organisationen lægger ikke skjul på, at den ensidigt fokuserer på piger og kvinders interesser.

»UN Women is the United Nations entity dedicated to gender equality and the empowerment of women. A global champion for women and girls, UN Women was established to accelerate progress on meeting their needs worldwide«, hedder det på organisationens hjemmeside.

Heller ikke sit feministiske udgangspunkt forsøger UN Women at skjule. Følger man organisationen på sociale medier, støder man hyppigt på opdateringer, der lovpriser feminismen.

Og især ét feministisk mantra går igen: ønsket om at »smadre patriarkatet«.

Intet UN Men

Det er 10 år siden, FN oprettede UN Women. En tilsvarende underorganisation med fokus på drenge og mænd har FN ikke.

Og ser man på FN’s mange mærkedage er tendensen den samme.

Hvert år markerer FN piger og kvinder syv gange. Det sker på følgende datoer:

6. februar     International dag for nul-tolerance overfor kvindelig omskæring

11. februar   International dag for kvinder og piger indenfor videnskaben

8. marts       International kvindedag (Kvindernes Internationale Kampdag)

25. april       International dag for piger inden for Informations- og kommunikationsteknologi (IKT)

11. oktober       International pigedag

15. oktober       International dag for kvinder i landlige områder

25. november     International dag for afskaffelse af vold mod kvinder

Til sammenligning har FN ikke en eneste mærkedag for hverken drenge eller mænd.

De 312 millioner kroner, regeringen har afsat til UN Women, kommer således ikke bare til at gå til en organisation, der ensidigt arbejder for piger og kvinder.

De kommer til at gå til en organisation, hvis overbygning, FN, understøtter denne prioritering.

Finansloven endnu ikke vedtaget

Regeringens finanslovsforslag skal forhandles med de øvrige partier, inden det vedtages.

Det forventes at ske i den nærmeste fremtid.

Tobias Petersen

40 år, sociolog, tekstforfatter, freelancejournalist og ligestillingsdebattør. Jeg er helhjertet tilhænger af ligeværd, lige muligheder og lige rettigheder og skriver om alt, der har med ligestillingsdebatten at gøre i bredeste forstand. Når jeg ikke diskuterer ligestilling, skriver jeg tekster for andre.

4 thoughts on “Regeringen afsætter 312 millioner til at smadre patriarkatet

 • Jan Bruun Andersen

  Det kan altså ikke bringe mit pis i kog at der afsættes penge til at hjælpe piger og kvinder på verdensplan via FN. Danmark er ikke verden og i mange, mange dele af verden findes der faktisk et patriarkat at bekæmpe.

  Svar
 • M Nielsen

  Pointen er ikke at der afsættes hjælp til piger og kvinder.

  Pointen er at der afsættes så forsvindende lidt til drenge og mænd.

  Hvis der aldrig bliver sat penge af til at se det fra drenge og mænds perspektiv kommer de issues aldrig på dagsordenen.

  Fx har der i kriseområder været den politik at kvinder altid kom foran i køen når der blev uddelt nødhjælp. Så når kvinder og piger kom tilbage efter første uddeling, kom de igen foran mændene.

  Resultatet blev at drenge og mænd. der ikke havde kvindelige familiemedlemmer, faktisk slet ikke fik del i uddelingerne af nødhjælp. Resultatet er selvfølgelig desparation.

  Svar
 • Tinne Stubbe Østergaard

  Støtte til piger og kvinder gennem FN skal ses i lyset af den favorisering af drenge og mænd, der stadig dominerer i det meste af verden. Det betyder IKKE, at en anerkendelse af at støtte kvinder er dårligt for mænd. Patriarkalsk ideologi bygger på mænds dominans og formynderi over kvinder. Dr. Michael Kaufmann viser i en enkelt analyse, at det i praksis også har store personlige omkostninger for drenge og mænd. Ligestilling er ikke kønskamp, det er et fundament for borgerrettigheder og demokrati. https://michaelkaufman.com/1999/10/the-7-ps-of-mens-violence/ Det er for længst bevist, at sikring af pigers og kvinders rettigheder og investeringer i bedre vilkår for dem også skaber store gevinster for samfundet – inklusive drengene og mændene, medmindre deres identitet i for høj grad bygger på at undertrykke kvinder. Når piger og kvinder får adgang til uddannelse, erhverv, egen indtægt, sundhedsydelser osv vil de typisk sørge bedre for deres familie, få færre børn og støtte deres uddannelse, dele deres viden med andre, udvikle deres erhverv, kunne slippe ud af voldelige forhold osv. Den nuværende favorisering af drenge går ikke kun ud over piger og kvinder. I lande som Indien og Kina frasorteres pigefostre i en grad, så der mangler flere 100 millioner piger – det kommer også til at gå ud over drengene på længere sigt, da mange vil få svært ved at finde sig en ægtefælle. Traditionelt er det også kvinderne, der tager sig af de gamle, de syge og traumatiserede i familien. I vort velfærdssamfund overtager samfundet en del af ansvaret og udgifterne, i andre lande er det kirker, fonde eller donorer, der gør en indsats, men de fleste steder er det ‘familien’ og det vil i praksis sige kvinderne. Det er usynliggjort arbejde, der bør synliggøres, anerkendes og organiseres fornuftigt og medmenneskeligt, og her kan drenge og mænd sagtens være mere med. Verden vil blive et bedre sted, når piger ikke opdrages til at tie, tåle og tjene og drenge ikke opdrages til at forvente, at der altid er nogen til at varte dem op. Som Frederik og Mathilde Bajer sagde: Hun tjene ham og han tjene hende. De var medstiftere af Dansk Kvinde samfund og Frederik Bajer fik indført ‘den Bajerske lov’ – at en gift kvinde selv måtte bestemme over penge, hun selv havde tjent! – før bestemte ægtemanden over familiens økonomi, også hendes indtægter. De var begge aktive i den internationale fredsbevægelse og Frederik Bajer fik Nobels fredspris i 1904 – han mente selv, at den i lige så høj grad tilkom Mathilde. Feminister har en lang historie for at arbejde mod slaveri, for borgerrettigheder for alle, for oplysning og uddannelse, for fred, for demokrati og fornuftige samfundsinstitutioner osv I dag kalder alle mulige sig for ‘feminist’, men lakmustesten er: Er det overordnede mål oplysning, demokrati, retfærdighed og bedre muligheder for alle? Feminister bliver hele tiden beskyldt for, at deres kamp for retfærdighed er på bekostning af mænds interesser, eller at de lige burde redde hele verden, før de kan tillade sig at kæmpe for noget, der gavner dem selv. Men det er falske modsætninger. For det første HAR feminister altid kæmpet idealistisk og praktisk for at forbedre samfundet for alle, for det andet bliver verden faktisk et bedre sted, når piger og kvinder kan udfolde deres evner og får bedre muligheder. Vold mod piger og kvinder er et globalt emne nu – Coronakrisen har dæmpet de offentlige demonatrationer, men i hele verden har piger og kvinder fået nok! Vold i hjemmet, truslen om vold, lovgivning og traditioner, der legitimerer vold, sexchikane på arbejdspladser og i det offentlige rum, overgreb mod børn, voldtægt og truslen om seksuelle overgreb, der danner grundlag for både stærk social kontrol og tvinger piger og kvinder til altid at anse mænd som en mulig trussel – har menneskeheden virkelig brug for at have så megen frygt, vrede og personlige forsvarsudgifter bundet i hvert enkelt menneske og i kulturelle normer for adfærd? Er det virkelig til drenge og mænds fordel, at de kan føle ‘ret’ til at true med vold og seksuelle overgreb eller ligefrem begå dem uden at risikere alvorlige følger? Nej, de drenge og mænd, der respekterer piger og kvinder som medmennesker og individuelle personer, udvikler også deres egne menneskelige og personlige kvaliteter. Derfor er det også vanvittigt, at Danmark endnu ikke har indført en samtykkebaseret voldtægtslovgivning. Danmark underskrev Europarådets Istanbulkonvention om afskaffelse af diskrimination af kvinder og beskyttelse af ofre for vold mod kvinder i 2013 – den er fra 2011 og Danmark var selv med til at forhandle den på plads. Alligevel skal vi vente på en samtykkebaseret voldtægtslovgivning, fordi politikere, medier, samfundsdebattører og endda dommere og advokater ikke gider sætte sig ind i sagen, leve op til vore internationale forpligtigelser eller lære af de lande, der faktisk har implementeret samtykkebaseret voldtægtslovgivning. – Danmark halter efterhånden langt bagefter andre lande! Medier og samfundsdebattører profilere sig på kønskamp, men til fordel for hvem? De gider ikke sætte sig ind i sagerne, gider ikke orientere sig internationalt, vil hellere skaffe omtale gennem forargelse end give befolkningen indsigter, der kan fremme oplyst medborgerskab. Medierne selv vil hellere skrive om mænd, der er store vindere eller tabere – om mænd med succes, bandekriminalitet eller fx da Jokeren gjorde sig kendt på at have lavet musik i USA med ‘rigtige’ gangstere, selvom han selv er lægesøn fra Hillerød – nøøøjjjj. Det er på tide at medierne selv tager et ansvar for at oplyse kvalificeret om køn og ligestilling – også gerne skrive mere om alle de søde, aktive, fornuftige drenge, der faktisk findes, drenge, der er gode kammerater, også med pigerne, der har mange interesser, passer deres uddannelse, dyrker spejder/sport/musik, leger med deres små søskende, tager deres del af pligterne derhjemme, ikke drikker sig i hegnet hver weekend, har fritidsjob osv osv osv – det ville også give aktive forbilleder for de drenge, der ikke får nok opbakning hjemme.

  Svar
  • Kåre Fog

   Tinne Stubbe Østergaard.
   Jeg kan ikke acceptere en fremstilling baseret på, at mænd generelt er voldelige.
   Det er en infam udskamning af mig og alle andre medlemmer af mit køn.
   Mig bekendt viser adskilige undersøgelser samstemmende, at der ikke sker nogen diskrimination mod kvinder ved akademiske ansættelser; hvis bare kvinder ansøger, så er deres chance for at få ja enten lige så stor som hos mandlige ansøgere, eller endnu større.
   Hvordan kan man få den situation forvredet til at handle om, at mænd generelt er onde mennesker, der skal bekæmpe deres egne voldelige tendenser?

   Svar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *