18. maj, 2024

Samtykkeaktivisters klager afvist af Pressenævnet

Pressenævnet har truffet afgørelse i to sager om klager over debatindlæg om voldtægt, voldtægtsanklager og samtykkelov. Billede: Pressenaevnet.dk.

To kvinder følte sig krænkede af debatindlæg om omtalt sag om påstået voldtægt. Pressenævnet afviste begges klager.

Jurist, radiovært og debattør Nima Zamani er renset af Pressenævnet, efter chefredaktør for onlinemediet POV International, Annegrethe Felter Rasmussen, i sommer indklagede ham for nævnet.

Det samme er opinionsredaktør på Ekstra Bladet, Mads Kastrup, efter han, ligeledes i sommer, blev indklaget af kommunikationsrådgiver Rulle Grabow.

Det meddeler de begge på Facebook.

Retfærdighed

Under overskriften ‘Retfærdighed!’ forklarer Nima Zamani, hvordan han har oplevet sagen.

– I sommer blev jeg – af Annegrethe Felter Rasmussen – indklaget til pressenævnet. Hun mente, det var krænkende/injurierende, da jeg skrev, at hun havde taget del i et karaktermord på en voldtægtsfrikendt mand, skriver han.

– Pressenævnet har afvist alle hendes klager, fortsætter Zamani, inden han citerer afgørelsen fra Pressenævnet:

»Pressenævnet finder, at det påklagede debatindlæg klart fremstår som et indlæg, hvori skribenten Nima Zamani med udgangspunkt i den omtalte retssag tilkendegiver sin holdning til det retspolitiske forslag om en samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse, herunder de positive og negative aspekter ved en sådan lovændring, samt blandt andet AGFR’s ageren i debatten i forbindelse med frifindelsen af den tiltalte i den omtalte retssag. Nævnet finder, at udsagnene, henset til omtalens karakter, sammenholdt med AGFR ageren i debatten, ikke kan indebære en krænkelse af hendes privatliv.«

Debatindlægget, Annegrethe Felter Rasmussen havde indklaget Zamani for, handlede om den meget omtalte sag mellem Kirstine Holst og Jon Kiellberg. En sag, hvor Kirstine Holst fastholdt, at hun var blevet voldtaget af Jon Kiiellberg, mens Jon Kiellberg afviste anklagerne og blev frifundet i retten.

I indlægget skriver Zamani blandt andet:

»Jeg har tidligere skrevet om det usmagelige og uredelige i, at Kirstine Holst – med støtte fra Amnesty, chefredaktør Anne Grethe Felter Rasmussen og kommunikationsrådgiver Rulle Grabow – forsøgte at karaktermyrde en mand, der blev klokkeklart frifundet af landets dømmende magt.«

Og: »Man kan til gengæld sende et signal til mænd om, at man forud for samleje bør spørge udtrykkeligt om lov. Det er, af hensyn til hinandens personlige grænser, et vigtigt og nødvendigt signal at sende. Det er øjensynligt også et vigtigt signal at sende til mænd, der efter et samleje gerne vil undgå at blive genstand for Anne Grethe Felter Rasmussen, Rulle Grabow og Kirstine Holsts folkedomstolsvendetta, der jo var et klart udtryk for, at disse kvinder følte sig hævet over loven og basale menneskerettigheder; at man er uskyldig til det modsatte er bevist.«

Udsagn, som altså ifølge Pressenævnet ligger inden for rammerne af, hvad man må udtrykke i debatindlæg.

Spild af advokaters tid

Mads Kastrup skriver om sin sag, at den fra starten af har været spild af advokaternes tid.

– Rulle Grabow mente, at jeg krænkede hende i denne klumme. Og hun indklagede mig og Ekstra Bladet for pressenævnet, indleder Mads Kastrup.

– Pressenævnet har afvist Grabow, fortsætter han.

– Da klagen kom, forstod jeg det ikke – og jeg forstår det fortsat ikke – at Rulle Grabow insisterede på at spilde godt en håndfuld advokaters tid på dette, uddyber opinionsredaktøren, inden han citerer Pressenævnets afgørelse:

»Pressenævnet finder, at det påklagede debatindlæg klart fremstår som et indlæg, hvori skribenten Mads Kastrup tilkendegiver sin holdning til forløbet efter den omtalte retssag, herunder blandt andet Rulle Grabow Westergaards ageren i debatten i forbindelse med frifindelsen af den omtalte tiltalte. Nævnet finder endvidere, at udsagnene »afsind« og »leder af en skrigende fakkel- og høtyvehær« klart fremstår som skribentens vurdering, der ikke overskrider de vide rammer for frisprog i debatindlæg. På denne baggrund finder nævnet ikke grundlag for at kritisere Ekstra Bladet for at bringe det påklagede debatindlæg uden forelæggelse for Rulle Grabow Westergaard.«

Debatindlægget, Rulle Grabow havde indklaget Mads Kastrup for, handler ligesom Nima Zamanis om Holst-Kiellberg-sagen. I indlægget skriver Mads Kastrup blandt andet:

»Jon Kiellberg er frikendt i Københavns Byret. Med dommerstemmerne 3-0. Og den øverste anklagemyndighed har draget den konsekvens, at den ikke kan appelleres til Landsretten, da man skønner, resultatet blot vil blive gentaget. Jon Kiellberg er følgelig uskyldig i samfundets øjne. Punktum. Det er sådan voldtægtssager afgøres i retsstaten. Folk, der turnerer med andet, gør sig skyldig i injurier. Det sørgelige er, at den ivrige brug af sagen med henblik på at bedre lovgivningen på området, hele vejen har været kontraproduktiv. Det afsind, Kirstine Holst gennem tiden er blevet bakket op med i håb om at rejse en folkedomstol som erstatning for den rigtige, er både den overordnede sag om voldtægter generelt og den konkrete sags personer uværdig. Eksempelvis fra kommunikationsrådgiveren Rulle Grabow, der før Folkemødet på Bornholm 2018 på Facebook erklærede sin støtte til sin ’seje ven’ Kirstine og derpå truede den ellers frikendte tiltalte, som hun kaldte både ’voldtægtsmand’ og ’gerningsmand’. Truslen gik på, at han ville blive udpeget og udråbt alle steder, han deltog, som var Grabow leder af en skrigende fakkel- og høtyvehær.«

Udsagn, som altså ligesom Zamanis ifølge Pressenævnet holder sig inden for rammerne for, hvad man må ytre i et debatindlæg.

Troede aldrig rigtig på medhold

Annegrethe Felter Rasmussen har tilsyneladende endnu ikke forholdt sig til Pressenævnets afgørelse.

Det har til gengæld Rulle Grabow.

På Facebook udlægger hun sin oplevelse af sagen. Blandt andet fortæller hun, at hun aldrig for alvor troede på, at Pressenævnet ville give hende medhold i klagen.

– Måske har I lyst til at læse Pressenævnets kendelse i den sag, jeg har anlagt der mod Ekstrabladet, der på bagsiden bl.a. kaldte mig ‘afsindig’ og ‘leder af en skrigende fakkel- og høtyvehær’, hvilket sådan set både er forkert og krænkende, og efter min mening burde have påkrævet, at jeg fik lejlighed til genmæle, så jeg kunne have gentaget sagens fakta, nemlig at jeg aldrig har navngivet eller udpeget den sigtede, tiltalte og frikendte mand i Kirstine Holsts sag. Heller ikke efter at vedkommende selv stod frem i tv, indleder Rulle Grabow.

– Ekstrabladet valgte i deres svar til Pressenævnet bl.a. at vedlægge et blogindlæg fra Uwe Max Jensen, der øjensynlig her fungerer som sandhedsvidne for påstandene om mig, fortsætter hun.

– Jeg ved ikke, om jeg nogensinde havde forestillet mig, at jeg ville få medhold i klagen. Det har jeg heller ikke fået, fastslår Rulle Grabow.

– Ifølge Nævnet er sprogbruget på bagsiden ‘skribentens vurdering, der ikke overskrider de vide rammer for sprogbrug i debatindlæg’. Jeg synes det er et interessant indblik i, hvad Pressenævnet tænker. Hermed givet videre, afslutter hun.

Rulle Grabow har vedhæftet hele Pressenævnets afgørelse til sit opslag, så interesserede kan læse den fulde begrundelse.

Læs også

Ny bog udkommet: Aldrig din skyld, altid din skyld - De to fortællinger om køn

Interview