17. juli, 2024

Sex & Samfunds Uge Sex: Seksualundervisning eller ideologisk kampagnevirksomhed?

Hvis eleverne i landet skoler vil lære om sex, skal de se sig om efter andre tilbud end Sex & Samfunds årlige Uge Sex-kampagne. Billede: Pixabay.com

Uge Sex har til formål at bidrage til skolernes seksualundervisning. Men stort set intet i årets Uge Sex handler om sex.

Siden 2008 har Sex & Samfund stået for kampagnen Uge Sex, der gennemføres i årets sjette uge og har til formål at styrke seksualundervisningen på de danske skoler.

Således også i år, hvor ikke færre end 406.180 elever og 17.678 lærere deltog.

Fokus på ligestilling

Ifølge Sex & Samfund er formålet med Uge Sex klart defineret.

»Kampagnen har til formål at bidrage med inspiration og nye alders- og tidssvarende undervisningsmaterialer til den obligatoriske seksualundervisning til alle trin i grundskolen«, skriver Sex & Samfund på sin hjemmeside.

Ser på man dette års Uge Sex, er det imidlertid svært at se forbindelsen til kampagnens formål.

Temaet for årets kampagne er ‘Lige køn leger bedst’, der samtidig er titlen på en rapport, Sex & Samfund har udfærdiget, og som navnet antyder har kampagnen fokus på ligestilling.

Det sker med udgangspunkt i et normkritisk perspektiv.

»Uge Sex i 2021 sætter fokus på de kønsidealer, kønsnormer og forventninger til vores køn, der stadig fastholder unge i et mønster, hvor drenge helst skal være opsøgende i flirt og score mange, mens piger helst skal passe på deres ry, hvis de ikke vil kaldes “billig”«, skriver Sex og Samfund på sin hjemmeside.

I en pressemeddelelse fortæller organisationens chef, Lene Stavngaard, hvorfor.

– I Danmark lever vi populært sagt på en ligestillingsløgn, der betyder, at vi går rundt og tror, at vi har ligestilling, og at alle køn har lige muligheder. Men faktum er, at der er forskel på, hvilke muligheder børn og unge har afhængigt af deres køn. Med andre ord, vi er slet ikke i mål med ligestilling, og hvis vi ikke ændrer på det, vokser vores børn op i en verden, hvor der stadig er forventninger, til hvordan en rigtig dreng og en rigtig pige er, og hvor deres køn kan være en begrænsning for, at de kan blive den, de gerne vil, siger hun.

Hvad det har med seksualundervisning at gøre, kommer Lene Stavngaard ikke ind på.

Normkritisk aktivisme

En del af kampagnen består af seks ‘hacks’, der skal få skoleledere til at være med i »bevægelsen«, som Sex & Samfund udtrykker det.

»Skaber I ligeværd for alle på din skole? Vær med i bevægelsen!«, skriver Sex & Samfund og fortsætter:

»Uge Sex 2021 sætter fokus på forventninger til køn, der stadig fastholder og begrænser børn og unge i stereotype normer og idealer for køn. Det påvirker og begrænser deres opfattelse af, hvad en ‘rigtig’ dreng og en ‘rigtig’ pige er og kan. Gå forrest på din skole og tag del i kampen for ligestilling for alle børn og unge ved at forpligte jer til vores 6 hacks.«

En del af årets kampagne er altså at få skoleledere til at blive normkritiske aktivister. Hvad det har med seksualundervisning at gøre, fremgår ikke, og de seks hacks hjælper ikke med at opklare mysteriet.

De seks hacks lyder som følger:

  1. Vi arbejder aktivt for at fremme ligeværd
  2. Vi accepterer ikke kønsdiskriminerende sprogbrug
  3. Vi taler med forældrene om skolens holdning til køn
  4. Vi opdeler eleverne efter forudsætninger, kompetencer og motivation
  5. Vi tager køn op i undervisningen
  6. Vi tager køn op på personalemødet.

Det er muligt, de seks hacks gør skolerne i stand til at leve op til Sex & Samfunds idealer. Men hvordan unge lærer unge at dyrke sex og undgå kønssygdomme og graviditeter af, at deres skoleledere bliver aktivister og blæser til kamp mod »ord som tøsefornærmet, drengestreger, tøsedreng og tudeprins«, der angiveligt »er med til at reproducere de stereotype forestillinger, der er for køn«, står hen i det uvisse.

Glad minister

Det tilsyneladende store gab mellem Uge Sex’ formål og Uge Sex’ indhold bekymrer ikke undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

Er kampagnen blevet kuppet af normkritiske aktivister i Sex & Samfund, der benytter Uge Sex til at sprede deres ideologi i landets skoler, er det ikke noget, der går undervisningsministeren på.

Tværtimod er hun begejstret for årets udgave af Uge Sex.

– Spørgsmål om køn og seksualitet er en væsentlig grund til, at nogle børn og unge mistrives og bliver mobbet. Samtidig kan vores børn og unge se frem til at blive en del af et arbejdsmarked, hvor vi i vid udstrækning stadig har mande- og kvindefag, og hvor der er stor forskel på, hvor meget mænd og kvinder får i løn og pension. Det er vigtigt for regeringen, at alle elever kan være dem, de er, og samtidig har en plads i fællesskabet. Og at vi allerede i skolen taler med dem om, at deres køn ikke må have betydning for, hvad de kan blive. Derfor er Uge Sex så vigtig, og derfor er jeg glad for, at Uge Sex i år har fokus på ligestilling mellem kønnene, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

– Det er også vigtigt, at seksualundervisningen i folkeskolen bliver styrket generelt, og at seksualitet, ligestilling, elevernes erkendelse af egne grænser og rettigheder og forståelse for andres ikke kun er i fokus i uge Sex – men hele året. Derfor har regeringen sammen med partierne bag finansloven for 2021 sat i alt 15 mio. kroner af fra 2021 til 2023 til at styrke seksualundervisningen i folkeskolen, tilføjer undervisningsministeren.

PornHub

Hvor eleverne skal lære om sex, når det ikke skal være i forbindelse med Uge Sex, kommer Pernille Rosenkrantz-Theil ikke ind på. Måske er tanken, at det kan de lære om på nettet.

Læs også

Ny bog udkommet: Aldrig din skyld, altid din skyld - De to fortællinger om køn

Interview